Prosto z rynku

PROACTA SA (14/2024) Publikacja Dokumentu Ofertowego wraz z informacjami dotyczącymi oferty publicznej akcji serii N, o których mowa w art. 434§ 2 Kodeksu spółek handlowych

POLICE

Podpisanie umowy zmieniającej do umowy stabilizacyjnej przez spółkę stowarzyszoną.

GRUPA AZOTY SA

Podpisanie umowy zmieniającej do umowy stabilizacyjnej przez spółkę zależną

MOVIE GAMES S.A.

Podsumowanie subskrypcji akcji serii I

Prezydent Będzina odmówił decyzji środowiskowej dla bloku energetycznego EC Będzin

POLIMEX-MOSTOSTAL

Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.

ZORTRAX S.A.

Zawarcie umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D

Krajom członkowskim UE nie udało się uzgodnić 14. pakietu sankcji na Rosję

Ukraina nie będzie odpowiedzialna za spłatę pożyczki 50 mld USD - Biały Dom

DZIEŃ NA RYNKACH: Na Wall Street przewaga lekkich spadków, ale Nasdaq ma nowy rekord

EC Będzin SA

Powzięcie informacji o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji środowiskowej

MBANK HIPOTECZNY

Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku Hipotecznego S.A. dokonanych przez mBank S.A.

MBANK HIPOTECZNY

Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku Hipotecznego S.A. dokonanych przez mBank S.A.

CYFROWY POLSAT S.A.

Zgłoszenie przez Akcjonariuszy projektu uchwały do sprawy objętej porządkiem obrad ZWZ Spółki

Skrót wiadomości - piątek, 14 czerwca, 21.00

CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

MPL VERBUM SA (4/2024) Raport kwartalny za IV kwartał roku obrachunkowego 2023/2024

CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR

IZOBLOK S.A.

Zawiadomienia dotyczące nabycia akcji Emitenta

Proacta S.A.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

3R Games S.A.

Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych warrantów subskrypcyjnych serii D2

Wskaźniki referencyjne - SARON

COMPREMUM S.A.

Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej.

CCC

Podpisanie aneksu do Umowy Kredytu z 2 czerwca 2021 r. z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC

MENNICA

Realizacja programu skupu akcji własnych

Aktualne wskaźniki giełdowe

JSW S.A.

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

ATENDE S.A.

Powołanie Zarządu na nową kadencję

Aforti Holding chce restrukturyzacji w drodze zawarcia układu

LUBAWA

Znacząca umowa w Spółce zależnej od Emitenta

1/1