Prosto z rynku

Nationale-Nederlanden OFE informuje

A.P.N. PROMISE S.A.

Przyjęcie przez Zarząd i zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą strategii ekspansji na rynki zagraniczne

Aktualne wskaźniki giełdowe

Archicom emituje obligacje o wartości 168 mln zł

Obroty akcjami na GPW w lutym wzrosły o 46 proc. rdr do 27,4 mld zł

ARCHICOM S.A.

Emisja obligacji

3R Games S.A.

Powiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

VRG S.A.

Zawiadomienie w sprawie znacznych pakietów akcji.

Polenergia szacuje skorygowaną EBITDA w IV kw. '23 na 127,8 mln zł

WERTH-HOLZ S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 28 marca 2024 r.

UniCredit

NOTICE OF CALL

DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na europejskich giełdach na koniec tygodnia

POLENERGIA

WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2023

Emitenci mogą podejmować próby obniżenia marż - Obligacje .pl (opinia)

Transakcje pakietowe

WERTH-HOLZ SA (5/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 28 marca 2024 r.

CREATIVEFORGE GAMES S.A.

Raport po premierze gry pt. Builders of Greece

DUALITY SA (3/2024) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Statystyka sesji giełdowej

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

Stawka Polonia spadła w piątek do 5,55 proc.

GPW: komunikat - WHITE STONE DEVELOPMENT Sp. z o.o.

DZIEŃ NA GPW: Sesja bez wyraźnego kierunku; PGE stracił ponad 3 proc.

PZU FIZ AKORD

PZU FIZ AKORD

GPW: komunikat - GMINA BIAŁE BŁOTA

GPW: w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki CIECH S.A.

MONNARI TRADE S.A.

Skup akcji własnych.

PZU FIZ LEGATO

PZU FIZ LEGATO

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych OG0426, OG0429, OG1129 i OG1033

1/1