Prosto z rynku

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A24, B24 i C24 wyemitowanych przez GMINĘ PSZCZYNA

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AJ i AK spółki "DOM DEVELOPMENT" S.A.

GPW: komunikat: GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH „VINDEXUS”

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii T2 spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.

GPW: komunikat: MIASTO I GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A23 i B23 wyemitowanych przez MIASTO I GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

Transakcje pakietowe

GENXONE SA (16/2024) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki

Stawka Polonia wzrosła w poniedziałek do 5,51 proc.

Statystyka sesji giełdowej

PKP CARGO S.A.

Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

Skrót wiadomości - poniedziałek, 22 lipca, 17.30

Rząd chce wprowadzić naliczanie odsetek za nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2481,28 pkt (0,20%)

IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ

IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ

MONNARI TRADE S.A.

Skup Akcji Własnych

SESCOM S.A.

Zawarcie przyrzeczonych umów sprzedaży akcji Spółki oraz umowy akcjonariuszy

BIOMASS ENERGY PROJECT SA (10/2024) Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Emitenta powołanych na nową kadencję.

Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.07.19

GREEN ZEBRAS (2/2024) Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.

VIENNA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

GREEN ZEBRAS (1/2024) Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.

GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej

OFE PZU „Złota Jesień” informuje

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca wzrosło o 1,8 proc. mdm do ok. 1.474,8 mld zł - MF

OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

POLWAX S.A.

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

1/1