Prosto z rynku

BRASTER S.A.

Informacje o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (23/2021) Korekta raportu 24/2019 – Korekta raportu okresowego za III kwartał 2019 roku

PARCEL TECHNIK SA (30/2021) Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Zysk Facebook w III kw. powyżej oczekiwań pomimo słabszych od konsensusu przychodów

DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na giełdach w USA, nowe rekordy Dow i S&P 500

DENT-A-MEDICAL S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

GRODNO S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. Głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 października 2021 r.

DENT-A-MEDICAL S.A.

Przekroczenie progu głosów przez akcjonariusza

GRODNO S.A.

Powołanie osoby nadzorującej

BEST

Data rejestracja obligacji serii W2 w KDPW

DENT-A-MEDICAL SA (20/2021) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.10.2021 r.

BEST

Dopuszczenie obligacji serii W2 do obrotu giełdowego

BEST

Rejestracja obligacji serii W2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

MODE S.A.

Podpisanie umowy na dofinansowanie realizacji projektu

BEDZIN

Informacja w zakresie wypowiedzenia umowy.

mBank

Wybór nowego członka Rady Nadzorczej mBanku S.A.

STOPPOINT S.A.

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

Nationale-Nederlanden OFE ma ponad 5 proc. głosów na WZ Captor Therapeutics

MEDICALGORITHMICS S.A.

Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

Zawiadomienie o zwiększeniu staniu posiadania akcji Spółki

EC2 SA (11/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 23 listopada 2021 roku

Grupa PGNiG dostarczy gaz do Mołdawii

E-MUZYKA S.A.

Zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na NewConnect

MOSTALZAB

Aktualizacja informacji w sprawie sporu z Wood Environment & Infrastructure Solutions

Grodno wypłaci 0,21 zł dywidendy na akcję

Rafał Brzoska złożył wstępną ofertę objęcia akcji Medicalgorithmics (opis)

GRODNO S.A.

Odwołanie osoby nadzorującej

GRODNO S.A.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto

Rafał Brzoska złożył wstępną ofertę objęcia akcji Medicalgorithmics

GRODNO S.A.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 października 2021 r.

1/1