Opłaty i Prowizje

Negocjuj swoje prowizje zależnie od obrotu

Negocjuj prowizje już od 50 tys. PLN obrotu.

Inwestuj aktywnie i zyskaj zwolnienie z opłat za pakiety Zielone już od 10 000 PLN obrotu miesięcznie.

Akcje

Prowizja od zleceń 0,38%(min. 5 PLN)
Daytrading 0,15%(min. 5 PLN)
Fundusze ETF 0,15%(min. 5 PLN) Promocja!

Negocjujemy prowizje już od 50 tys. zł.

Derywaty

Jeden kontrakt na indeksy 9,90 PLN 
Obrót 10 kontraktów/miesiąc 8,50 PLN
Dlaczego Bossa?

Rachunek dla aktywnych inwestorów

 • Szybkie i bezawaryjne systemy transakcyjne*

 • Kompleksowa oferta giełdowa, giełdy zagraniczne, fundusze i forex

 • Elastyczne prowizje i niskie progi zwalniające z opłat

 • Unikalne narzędzia do algotradingu

 • Dodatkowe aplikacje do notowań i analizy technicznej,
  pełny arkusz zleceń w pakiecie Zielony Max

Cyfrowa prenumerata

Gazeta Giełdy Parkiet.
Czytaj tak jak lubisz, tam gdzie chcesz.

E-prenumerata dostępna bez dodatkowych opłat w ramach pakietu Zielony Max

*Bezawaryjność i szybkość platformy internetowej - Dom Maklerski BOŚ, jest wysoko oceniany, w różnego rodzaju rankingach, za bezawaryjność i szybkość platformy internetowej, ofertę edukacyjną, dostęp do informacji, notowań i funkcjonalności platformy.
Oceny przyznają co roku miedzy innymi inwestorzy w Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. W każdym badaniu bierze udział kilka tysięcy inwestorów. Od wielu lat DM BOŚ plasuje się w pierwszej trójce najlepiej ocenianych biur maklerskich. Co roku inwestorzy przyznają nam bardzo wysokie noty za bezawaryjność i szybkość platformy internetowej, a w latach 2015 - 2017 i 2019 -2022 DM BOŚ, otrzymał najwyższe noty w tej kategorii. Badani wysoko oceniają też profesjonalizm pracowników biur i funkcjonalność platformy informatycznej. 
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych: za rok 2022, za rok 2021za rok 2020za rok 2019za rok 2018za rok 2017za rok 2016za rok 2015

Aplikacje do notowań, tradingu i analizy technicznej

Wybieraj spośród wielu oferowanych przez nas narzędzi i aplikacji, od prostych do bardzo zaawansowanych.

Automaty BOSSA

Jako jedni z nielicznych dajemy klientom indywidualnym narzędzia, dzięki którym Algotrading staje się możliwy!

 • możliwość podłączenia i wymiany danych z systemem bossa 
 • forum dyskusyjne dla użytkowników
 • platforma do szybkiego handlu
 • zlecenia OCO, IF OCO, DDA
 • 5 warunków aktywacji zlecenia

Zlecenia w Amibrokerze Professional 

 • zoptymalizowana wydajność w 64 bitach
 • automatyzacja

Otwórz rachunek nie wychodząc z domu!

DM BOŚ S.A. informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez klienta określonego wyniku, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji zamieszczonych powyżej ponosi wyłącznie Inwestor. Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji.
Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl na stronie bossa.pl/oferta/dokumenty/ w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych.

 

1/1