Jak płacić?

Najważniejsze informacje dotyczące rozliczenia podatku od zysków kapitałowych (PIT8C).

 1. Podatek od zysków giełdowych rozliczany jest rocznie według jednej stawki - 19%.
 2. Do końca lutego DM przesyła inwestorom oraz urzędom skarbowym informacje podatkowe PIT8C.
 3. Biuro sporządza jeden zbiorczy PIT 8C dla wszystkich rachunków inwestycyjnych należących do jednego klienta. Jeżeli inwestor posiada rachunki w kilku biurach, koszty i przychody wykazane w otrzymanych informacjach podatkowych powinien „zsumować”, a końcowy wynik wykazać w PIT 38.
 4. Zeznanie podatkowe PIT 38 należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia następnego roku.
 5. W ciągu roku nie są pobierane zaliczki.
 6. W informacji PIT-8C nie są wykazywane dochody, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (np. dywidendy, odsetki od obligacji).
 7. Zyski i straty są uwzględniane tylko od transakcji zamkniętych.
 8. Wszystkie koszty wykazane przez DM w informacji PIT 8C wyszczególnione na stronie "Koszty"
 9. Podatek nalicza się od dochodów uzyskanych z inwestycji m.in. w akcje, obligacje, kontrakty indeksowe ale również kontrakty walutowe.
 10. Dochodów giełdowych nie łączy się z dochodami uzyskanymi z innych źródeł, opodatkowanymi według progresywnej skali podatkowej.
 11. UWAGA! Dochody z lokat bankowych czy sprzedaży jednostek funduszy nie mogą być kompensowane np. ze stratami poniesionymi na akcjach czy kontraktach.
Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny... Dowiedz się więcej