Jak płacić?

Najważniejsze informacje dotyczące rozliczenia podatku od zysków kapitałowych (PIT8C).

 1. Podatek od zysków giełdowych rozliczany jest rocznie według jednej stawki - 19%.

 2. Informacja podatkowa PIT-8C/PIT-11 jest przekazywana w terminie:
  do końca stycznia - urzędom skarbowym
  do końca lutego - inwestorom 

 3. Biuro sporządza jeden zbiorczy PIT 8C dla wszystkich rachunków inwestycyjnych należących do jednego klienta. Wyjątek stanowi posiadanie przez inwestora rachunków otwartych na osobę fizyczną i osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wówczas pity będą sporządzone wg właściwego identyfikatora podatkowego NIP/PESEL.

 4. Zeznanie podatkowe PIT 38 należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia następnego roku.

 5. W ciągu roku nie są pobierane zaliczki.

 6. W informacji PIT-8C nie są wykazywane dochody, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (np. dywidendy, odsetki od obligacji).

 7. Zyski i straty są uwzględniane tylko od transakcji zamkniętych.

 8. Wszystkie koszty wykazane przez DM w informacji PIT 8C wyszczególnione na stronie "Koszty"

 9. Podatek nalicza się od dochodów uzyskanych z inwestycji m.in. w akcje, obligacje, kontrakty indeksowe ale również kontrakty walutowe.

 10. Dochodów giełdowych nie łączy się z dochodami uzyskanymi z innych źródeł, opodatkowanymi według progresywnej skali podatkowej.

 11. UWAGA! Dochody z lokat bankowych czy sprzedaży jednostek funduszy nie mogą być kompensowane np. ze stratami poniesionymi na akcjach czy kontraktach.

Mniejsze podatki z IKE i IKZE

Zyskaj bieżące i przyszłe korzyści podatkowe

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1