Spółki podlegające
Regulacji S

Spółki podlegające Regulacji S

SILVAIR-REGS /18

Skrót

SVRS

Nazwa Skrót
SILVAIR-REGS /18 SVRS

Spółki podlegające Regulacji S/Zasada 144A

-

Skrót

-

Nazwa Skrót
- -

 

REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933) [Więcej na GPW]

S144/R - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933) [Więcej na GPW]

/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933) [Więcej na GPW]

/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933) [Więcej na GPW]

 

Notowania

Bądź na bieżąco z rynkiem!
Notowania giełdowe.

1/1