Spółki podlegające
Regulacji S, Regulacji S oraz Zasadzie 144A

Spółki podlegające Regulacji S

SILVAIR-REGS /18

Skrót

SVRS

Nazwa Skrót
SILVAIR-REGS /18 SVRS

Spółki podlegające Regulacji S oraz Zasadzie 144A

-

Skrót

-

Nazwa Skrót
- -

 

REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933) [Więcej na GPW]

S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933) [Więcej na GPW]

/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933) [Więcej na GPW]

/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933) [Więcej na GPW]

Notowania

Bądź na bieżąco z rynkiem!
Notowania giełdowe.

Zasady składania zleceń

Każdorazowo przed złożeniem zlecenia kupna akcji spółek amerykańskich na GPW, podlegających Regulacji S lub Regulacji S oraz Zasadzie 144A obowiązkowe jest złożenie przez inwestora stosownego oświadczenia.

W związku z tym wymogiem zlecenia kupna lub modyfikacje tych zleceń na ww. akcje można składać po uzyskaniu przez Dom Maklerski BOŚ odpowiedniego oświadczenia inwestora:

  • za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM BOŚ, wyłącznie po zalogowaniu się do rachunku przez stronę www,
  • za pośrednictwem platformy notowań bosssaNOL3,
  • osobiście w Oddziałach DM BOŚ S.A.

Nie ma możliwości złożenia dyspozycji kupna akcji spółek amerykańskich za pośrednictwem:

  • telefonu,
  • aplikacji mobilnych: bossaMobile, bossaMobile+ na Tablety, bossaMobile+ for iPad, 
  • interfejsu oprogramowania aplikacji bossaAPI,
  • w platformie bossaStatica4,
  • w aplikacji Amibroker (z pluginem bossaAB),
  • w platformie bossaTraderPro.

W przypadku dyspozycji sprzedaży akcji ww. spółek powyższe ograniczenia nie są stosowane. 

Dostępność zleceń kupna, sprzedaży lub modyfikacji tych zleceń na akcje spółek amerykańskich:

  Zlecenia kupna lub modyfikacje tych zleceń Zlecenia sprzedaży lub modyfikacje tych zleceń
po zalogowaniu się przez stronę www do rachunku maklerskiego tak tak
bossaNOL3 tak tak
osobiście tak tak
telefonicznie nie tak
bossaMobile, 
bossaMobile+ naTablety, bossaMobile+ for iPad
nie tak
Interfejs oprogramowania apliacji bossaAPI nie tak
bossaStatica4 nie tak
Amibroker z plubinem bossaAB nie tak
bossaTraderPro nie tak
1/1