Wyniki amIKE

Szczegółowe dane historyczne dotyczące wyników strategii amIKE

Promocja amIKE

Wypróbuj bez opłat przez pierwsze 3 miesiące lub obniż koszty zarządzania przez pierwsze 12 miesięcy 

Wyniki bieżące:

 

Wyniki za grudzień 2021

Dynamika

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

60%WIG+40%WIBID6M

2.35%

2.95%

-0.60%

Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

40%WIG+60%WIBID6M

1.91%

1.97%

-0.06%

Dekada

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

20%WIG+80%WIBID6M

1.13%

0.99%

0.14%

Ochrona

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

0.28%

0.01%

0.27%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M 2.35% 2.95% -0.60%
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M 1.91% 1.97% -0.06%
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M 1.13% 0.99% 0.14%
Ochrona WIBID6M 0.28% 0.01% 0.27%

 

Wyniki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Dynamika

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

60%WIG+40%WIBID6M

12.44%

11.91%

0.53%

Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

40%WIG+60%WIBID6M

7.59%

7.96%

-0.37%

Dekada

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

20%WIG+80%WIBID6M

3.22%

4.01%

-0.79%

Ochrona

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

-4.73%

0.07%

-4.80%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M 12.44% 11.91% 0.53%
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M 7.59% 7.96% -0.37%
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M 3.22% 4.01% -0.79%
Ochrona WIBID6M -4.73% 0.07% -4.80%

 

Wyniki za rok 2020

Dynamika

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

60%WIG+40%WIBID6M

1.65%

0.08%

1.57%

Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

40%WIG+60%WIBID6M

2.73%

0.28%

2.45%

Dekada

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

20%WIG+80%WIBID6M

1.08%

0.48%

0.60%

Ochrona

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

4.65%

0.69%

3.96%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M 1.65% 0.08% 1.57%
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M 2.73% 0.28% 2.45%
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M 1.08% 0.48% 0.60%
Ochrona WIBID6M 4.65% 0.69% 3.96%

 

Wyniki za rok 2019

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M

1.51%

1.22%

0.29%

Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M 3.03% 1.35% 1.68%
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M 3.26% 1.48% 1.78%
Ochrona WIBID6M 5.26% 1.61% 3.65%

 

Wyniki za rok 2018

Dynamika

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

60%WIG+40%WIBID6M

-4.61%

-5.35%

0.74%

Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

40%WIG+60%WIBID6M

-1.97%

-3.03%

1.06%

Dekada

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

20%WIG+80%WIBID6M

0.38%

-0.72%

1.10%

Ochrona

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

3.88%

1.60%

2.28%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M -4.61% -5.35% 0.74%
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M -1.97% -3.03% 1.06%
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M 0.38% -0.72% 1.10%
Ochrona WIBID6M 3.88% 1.60% 2.28%

 

Wyniki za rok 2017

Dynamika

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

60%WIG+40%WIBID6M

17.53%

14.55%

2.98%

Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

40%WIG+60%WIBID6M

13.55%

10.24%

3.31%

Dekada

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

20%WIG+80%WIBID6M

10.32%

5.93%

4.39%

Ochrona

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

4.76%

1.62%

3.14%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M 17.53% 14.55% 2.98%
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M 13.55% 10.24% 3.31%
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M 10.32% 5.93% 4.39%
Ochrona WIBID6M 4.76% 1.62% 3.14%

 

Wyniki od początku portfeli amIKE:

 

 

Wyniki za okres od 15.06.2016 do 31.12.2021

Dekada

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

20%WIG+80%WIBID6M

25.66%

16.20%

9.46%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M 25.66% 16.20% 9.46%

 

Wyniki za okres od 06.06.2016 do 31.12.2021

Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

40%WIG+60%WIBID6M

35.99%

24.76%

11.23%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M 35.99% 24.76% 11.23%

 

Wyniki za okres od 01.06.2016 do 31.12.2021

Dynamika

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

60%WIG+40%WIBID6M

45.63%

35.55%

10.08%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M 45.63% 35.55% 10.08%

 

Wyniki za okres od 17.05.2016 do 31.12.2021

Ochrona

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

 WIBID6M

13.79%

6.75%

7.04%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Ochrona  WIBID6M 13.79% 6.75% 7.04%

 

Roczne stopy zwrotów portfeli amIKE:

 

 

Wyniki za okres od 15.06.2016 do 14.06.2017

Dekada

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

20%WIG+80%WIBID6M

13.35%

8.28%

5.07%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M 13.35% 8.28% 5.07%

 

Wyniki za okres od 06.06.2016 do 05.06.2017

Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

40%WIG+60%WIBID6M

16.09%

13.84%

2.25%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M 16.09% 13.84% 2.25%

 

Wyniki za okres od 01.06.2016 do 31.05.2017

Dynamika

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

60%WIG+40%WIBID6M

23.78%

19.29%

4.49%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M 23.78% 19.29% 4.49%

 

Wyniki za okres od 17.05.2016 do 16.05.2017

Ochrona

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

1.09%

1.60%

-0.51%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Ochrona WIBID6M 1.09% 1.60% -0.51%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują analogicznych wyników w przyszłości. Prezentowane stopy zwrotu przedstawiają wynik średni ważony aktywami w danej kategorii portfeli.
Podane wyniki nie uwzględniają opłaty i prowizji za zarządzanie oraz podatków. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat dostępne są w Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A i obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. za zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych DM BOŚ S.A. Inwestycja w oferowane portfele wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Stopy zwrotu portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmian wyceny rynkowej instrumentów finansowych. Oznacza to możliwość uzyskania przez klienta wyników inwestycyjnych gorszych niż oczekiwane lub poniesienie straty.

1/1