Leksykon strategii-Strategie nieograniczonego ryzyka-Short PUT w Edukacja-Opcje - bossa.pl
2019.03.23, godz. 03:26

Wystawienie opcji sprzedaży - Short PUT

Strategia Short PUT polega na sprzedaży opcji PUT, wystawca zobowiązuje się do wypłaty nabywcy opcji kwoty rozliczenia (zysku nabywcy opcji) za co otrzymuje premię, która jest jego maksymalnym zyskiem. Short PUT jest typową strategią kierunkową, która zakłada, że przewidywania nabywcy opcji się nie sprawdzą - wystawca opcji gra na wzrost instrumentu bazowego.

Wystawienie opcji związane jest z wniesieniem i utrzymaniem depozytu zabezpieczającego, który jest pobierany na przyszłe zobowiązanie wynikające z kwoty rozliczenia opcji (ewentualny zysk nabywcy opcji). Strategia Short PUT obarczona jest nieograniczonym ryzykiem przy ograniczonych zyskach (otrzymana premia), szczególnie niebezpieczne jest wystawianie opcji OTM (out-of-the-money) ze względu na bardzo szybki przyrost depozytu zabezpieczającego w przypadku niekorzystnego kierunku instrumentu bazowego dla inwestora.

Strategia Short PUT złożona jest z opcji:

sp

RyzykoMax. ZyskMax. StrataRynekZmienność
ryzyko nieograniczonemax. zysk ograniczonymax. strata nieograniczonagra na wzrost instrumentu bazowegogra na spadek zmiennosci


Profil wypłaty dla strategii short PUT złożonej z nabytej opcji OW20U8290,
obliczenia z wykorzystaniem arkusza: bossOpcje.

Zyski

 • PR max = P
 • PR max - Maksymalny zysk (Profit)
 • P - Premia otrzymana (Premium sold)

Straty

 • L = U - S - P
 • L - Strata (Loss)
 • U - Kurs rozliczeniowy (Underlying)
 • S - Kurs wykonania (Strike)
 • P - Premia otrzymana (Premium sold)

Próg rentowności

 • BEP = S - P
 • BEP - Próg rentowności (Break even point)
 • S - Kurs wykonania (Strike)
 • P - Premia otrzymana (Premium sold)

Przykład 1

Kurs rozliczeniowy3100 pkt
Kurs opcji (otrzymana premia) - OW20U8290190,00 pkt
Kurs wykonania opcji (strike) - OW20U82902900 pkt
Zysk190 * 10 PLN = 1900 PLN

Założenia do przykładu

Kurs instrumentu bazowego2591 pkt
Zmienność26,6%
Wysokość stopy procentowej6,5%
Mnożnik10 PLN

Podsumowanie

Maksymalny zyskOgraniczony do wysokości otrzymanej premii
Maksymalna strataNieograniczona
Próg rentownościKurs wykonania + premia
BEP = 2900 - 190,00 = 2710 pkt

Aktualną wartość depozytu można wyliczyć stosując arkusz excel bossOpcje w zakładce [Depozyty].

Depozyt zabezpieczający dla strategii Short PUT, wyliczenia z wykorzystaniem arkusza excel bossOpcje.

Łukasz Okuniewski

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.