Opcje-Leksykon strategii-Strategie ograniczonego ryzyka w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.18, godz. 20:44
kontakt

Strategie ograniczonego ryzyka

Nabycie opcji kupna - Long CALL

Strategia Long CALL jest jedną z najprostszych strategii opcyjnych, polega na nabyciu opcji kupna CALL. Inwestor płaci premię wystawcy opcji, nie jest zobowiązany do wniesienia i utrzymania depozytu zabezpieczającego. Podstawowym założeniem strategii Long CALL jest gra na wzrost instrumentu bazowego (strategia kierunkowa). Jeżeli w terminie wykonania opcji kurs rozliczeniowy będzie powyżej poziomu kursu wykonania opcji, inwestor osiągnie zysk w wysokości: iloczynu punktów (powyżej kursu wykonania (strike) i mnożnika (10 PLN) pomniejszonego o zapłaconą premię.

Nabycie opcji sprzedaży - Long PUT

Strategia Long PUT jest strategią kierunkową zakładającą spadek instrumentu bazowego. Podobnie jak w przypadku strategii Long CALL nabywca opcji płaci jedynie premie wystawcy, nie ma konieczności wniesienia i utrzymania depozytu zabezpieczającego.

Poziomy spread byka - Horizontal Bull Spread

Strategia poziomy spread byka jest typową strategią rozpiętościową złożona z dwóch opcji tego samego typu:
Long CALL + Short CALL albo Long PUT + Short PUT.

Poziomy spread niedźwiedzia - Horizontal Bear Spread

Strategia poziomy spread niedźwiedzia zbudowana jest na dwóch opcjach PUT albo CALL, jedna wystawiona a druga nabyta. Opcja Short PUT wystawiona (sprzedana) jest z niższym kursem wykonania niż opcja Long PUT nabyta (kupiona). Strategia poziomy spread niedźwiedzia jest typową strategią kierunkową, w której inwestor spodziewa się spadku instrumentu bazowego. W przypadku strategii rozpiętościowych zmienność instrumentu bazowego neutralnie wpływa na końcowy zysk. Istotnym elementem zyskowności zastosowanej strategii jest wystawienie opcji przewartościowanych a nabycie opcji niedowartościowanych gdyż w strategii zbudowanej na opcjach PUT główny zysk przynosi opcja Long PUT.

Długi stelaż - Long Straddle

Podstawowym założeniem strategii Long Stradlle jest zmiana instrumentu bazowego w dowolnym kierunku. Inwestor zarabia na spadku instrumentu, jak również na jego wzroście. Ważne jest aby zmiana była wystarczająco duża (większa od zapłaconych premii). Inwestorzy często mówią o tzw "kupnie zmienności". Strategia długiego stelaża złożona jest z dwóch nabytych opcji CALLPUT z tym samym kursem wykonania i datą wygaśnięcia opcji.

Rozszerzony długi stelaż - Long Strangle

Strategia Long Strangle jest modyfikacją strategii Long Straddle. Różnica polega na różnych cenach wykonania nabytych opcji Long CALLLong PUT. Strategia rozszerzonego długiego stelaża zapewnia również nieograniczone zyski inwestorowi przy ograniczonym ryzyku.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.