Leksykon strategii-Strategie ograniczonego ryzyka-Long PUT w Edukacja-Opcje - bossa.pl
2018.12.13, godz. 12:10

Nabycie opcji sprzedaży - Long PUT

Strategia Long PUT jest strategią kierunkową zakładającą spadek instrumentu bazowego. Podobnie jak w przypadku strategii Long CALL nabywca opcji płaci jedynie premie wystawcy, nie ma konieczności wniesienia i utrzymania depozytu zabezpieczającego.

Maksymalny zysk strategii Long PUT jest praktycznie nieograniczony (teoretycznie wartość instrumentu bazowego nie może być ujemna) strata jest ograniczona do wysokości zapłaconej premii powiększonej o prowizję maklerską.

Alternatywą do powyższej strategii jest sprzedaż kontraktu terminowego opiewającego na indeks giełdowy. Różnica polega na konieczności utrzymania depozytu zabezpieczającego dla kontraktu. Dla opcji Long PUT inwestor płaci tylko premię wystawcy.

Strategia Long PUT złożona jest z opcji:

lp

RyzykoMax. ZyskMax. StrataRynekZmienność
ryzyko ograniczonemax. zysk nieograniczonymax. strata ograniczonagra na spadek instrumentu bazowegogra na wzrost zmiennosci


Profil wypłaty dla opcji OW20U8290,
obliczenia z wykorzystaniem arkusza: bossOpcje

Zyski

Praktycznie nieograniczone, kurs wykonania minus kurs rozliczeniowy minus zapłacona premia pomniejszona o prowizje.

 • PR = S - U - P
 • PR - Zysk (Profit)
 • U - Kurs rozliczeniowy (Underlying)
 • S - Kurs wykonania opcji (Strike)
 • P - Zapłacona premia (Premium bought)

Straty

Ograniczone do wysokości zapłaconej premii powiększone o prowizję maklerską.

 • Lmax = P
 • Lmax - Maksymalna strata (Max Loss)
 • P - Zapłacona premia (Premium bought)

Próg rentowności

 • BEP = S - P
 • BEP - Próg rentowności (Break even point)
 • S - Kurs wykonania opcji (Strike)
 • P - Zapłacona premia (Premium bought)

Przykład 1

Kurs rozliczeniowy2800 pkt
Kurs opcji (zapłacona premia) - OW20U8290364,00 pkt
Kurs wykonania opcji (strike) - OW20U82902900 pkt
Zysk/strata(2900 - 2800 - 364,00) *10 = - 2640,00 PLN

Przykład 2

Kurs rozliczeniowy1950 pkt
Kurs opcji (zapłacona premia) - OW20U8290364,00 pkt
Kurs wykonania opcji (strike) - OW20U82902900 pkt
Zysk/strata(2900 - 1950 - 364,00) *10 = 5860,00 PLN

Założenia do przykładów

Wartość instrumentu bazowego2591 pkt
Zmienność26,6%
Wysokość stopy procentowej6,5%
Mnożnik10 PLN

Podsumowanie

Maksymalny zyskNieograniczony (powyżej zapłaconej premii)
Maksymalna strataOgraniczona (do wysokości zapłaconej premii)
364,00 * 10 PLN = 3640,00 PLN
Próg rentownościKurs wykonania minus premia
BEP = 2900 - 364,00 = 2536 pkt

Łukasz Okuniewski

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.