Podatek od zysków giełdowych-Jak płacić? w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2018.12.19, godz. 14:26
479x59_A.gif
kontakt

Jak płacić podatek od zysków giełdowych?

 1. Podatek od zysków giełdowych rozliczany jest rocznie według jednej stawki - 19%.
 2. Do końca lutego DM przesyła inwestorom oraz urzędom skarbowym informacje podatkowe PIT8C.
 3. Biuro sporządza jeden zbiorczy PIT 8C dla wszystkich rachunków inwestycyjnych należących do jednego klienta. Jeżeli inwestor posiada rachunki w kilku biurach, koszty i przychody wykazane w otrzymanych informacjach podatkowych powinien „zsumować”, a końcowy wynik wykazać w PIT 38.
 4. Zeznanie podatkowe PIT 38 należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia następnego roku.
 5. W ciągu roku nie są pobierane zaliczki.
 6. W informacji PIT-8C nie są wykazywane dochody, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (np. dywidendy, odsetki od obligacji).
 7. Zyski i straty są uwzględniane tylko od transakcji zamkniętych.
 8. Wszystkie koszty wykazane przez DM w informacji PIT 8C wyszczególnione są tutaj: 
  http://bossa.pl/edukacja/podatek/koszty/
 9. Podatek nalicza się od dochodów uzyskanych z inwestycji m.in. w akcje, obligacje, kontrakty indeksowe ale również kontrakty walutowe.
 10. Dochodów giełdowych nie łączy się z dochodami uzyskanymi z innych źródeł, opodatkowanymi według progresywnej skali podatkowej.
 11. UWAGA! Dochody z lokat bankowych czy sprzedaży jednostek funduszy nie mogą być kompensowane np. ze stratami poniesionymi na akcjach czy kontraktach.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.