Zagranica-Opłaty i prowizje w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.02.21, godz. 04:30
kontakt

Wyciąg z tabeli opłat i prowizji

 

OPŁATY
Otwarcie rachunkubezpłatnie
 Przelewy na rachunek bankowy Klienta w Polsce w PLN bezpłatnie (poniżej kwoty 500 PLN – 1 PLN)
w walutach obcych do innego banku krajowego lub zagranicznego (opłata pobierana w walucie przelewu) 1EUR/1GBP/1USD + zwrot kosztów zgodnie z taryfą Banku BOŚ S.A.
Przeniesienie zagranicznych papierów wartościowych bez zmiany własności (opłata pobierana od każdego rodzaju zagranicznych papierów wartościowych)
Opłata zawiera koszt transferu ponoszony przez DM na rzecz Zagranicznego depozytariusza.
w ramach DM - bezpłatnie
z DM do innego podmiotu - 0,5% wartości rynkowej przenoszonych zagranicznych papierów wartościowych, nie mniej niż 125 PLN/30 EUR/30 USD/27 GBP od zagranicznego papieru wartościowego
do DM z innego podmiotu - 65 PLN/15 EUR/15 USD/13 GBP od zagranicznego papieru wartościowego
Przeniesienie własności zagranicznych papierów wartościowych na podstawie umowy cywilno-prawnej (opłata od każdej umowy)0,5% wartości rynkowej przenoszonych zagranicznych papierów wartościowych, nie mniej niż 100 PLN
Opłata offline - dodatkowa opłata pobierana od zleceń składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Internetu
40 PLN/10 EUR/35 USD/9 GBP*
PROWIZJE
Akcje
Prowizja od zleceń0,29% (min. 38 PLN/9 EUR/9,90 USD/8 GBP*)
ETFy
Prowizja od zleceń0,29% (min. 38 PLN/9 EUR/9,90 USD/8 GBP*)

*Minimalna wartość prowizji zaokrąglana jest do pełnych PLN i obliczana na podstawie średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia transakcji. Na dzień 30.11.2016 roku wynosi 38PLN (1 EUR = 4,4384PLN).

Prowizja naliczana jest od całości zrealizowanego zlecenia, a nie od poszczególnych transakcji. Opłata minimalna oznacza minimalną wartość prowizji, która zostanie naliczona od wszystkich transakcji zawartych w jednym dniu w ramach jednego zlecenia.

Uwaga! Zawieranie transakcji na rynkach zagranicznych może wiązać się z dodatkowymi (oprócz prowizji) opłatami jak np.: opłata skarbowa, podatek transakcyjny lub inne koszty odpowiednio do regulacji obowiązujących na poszczególnych rynkach.

Dodatkowe opłaty:
  • w Wielkiej Brytanii w wysokości 0,5 % dla akcji spółek brytyjskich ustalana od wartości transakcji kupna i pobierana najpóźniej w momencie rozliczenia transakcji kupna (tzw. opłata skarbowa – Stamp Duty),
  • w Wielkiej Brytanii w wysokości 1 % dla akcji spółek irlandzkich ustalana od wartości transakcji kupna i pobierana najpóźniej w momencie rozliczenia transakcji kupna(tzw. opłata skarbowa – Stamp Duty),
  • w Wielkiej Brytanii w wysokości 1 GBP dla akcji od transakcji kupna i sprzedaży, gdy wartość transakcji brutto przekracza 10 000 GBP (tzw. opłata PTM levy), opłata pobierana jest najpóźniej w momencie rozliczenia odpowiednio traksakcji kupna lub sprzedaży (tzw. opłata PTM levy)
  • w USA w wysokości 0,00231% ustalana od wartości transakcji sprzedaży i pobierana najpóźniej w momencie rozliczenia transakcji sprzedaży (Sec Fee U.S.A.),
  • we Francji w wysokości 0,3% od wartości transakcji kupna, dotycząca akcji spółek posiadających siedzibę we Francji, których rynkowa kapitalizacja przekracza (na dzień 1 grudnia poprzedniego roku) 1 miliard EUR (tzw. Financial Transaction Tax, FTT.


Pełna tabela opłat i prowizji obowiązująca na rynkach zagranicznych dostępna na stronie: Dokumenty

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.