Oddziały-Olsztyn - AFI w GIEŁDA-DM BOŚ - bossa.pl
2019.01.19, godz. 22:50
kontakt

Agent Firmy Inwestycyjnej* w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 8/9
10-539 Olsztyn

mapka na szukacz.pl

tel. +48 5000 46 782 lub +48 5000 46 775

pn. - pt.: 8:30 - 17:15

olsztyn@afi.bossa.pl

Grzegorz Borkowski
Agent Firmy Inwestycyjnej
Makler

Jerzy Burakowski
Agent Firmy Inwestycyjnej
Makler

Zakres czynności wykonywanych przez AFI obejmuje:
  • zawarcie umów świadczenia usług maklerskich (ramowej i produktowych),
  • przyjęcie dyspozycji udzielenia pełnomocnictw do rachunków inwestycyjnych,
  • przyjęcie dyspozycji dotyczących obsługi rachunku.


Za pośrednictwem AFI nie jest możliwe składanie dyspozycji wypłat i przelewów pieniężnych. Operacje przelewów pieniężnych mogą być wykonywane drogą internetową lub telefoniczną poprzez infolinię Domu Maklerskiego (tel. 801 104 104 lub 22 504 31 04). AFI nie jest uprawnione do wystawiania świadectw depozytowych np. w procesie odpowiedzi na wezwanie.

*Agent Firmy Inwestycyjnej (AFI) jest to odrębny podmiot świadczący w imieniu i na rachunek Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez DM BOŚ S.A., wpisany do rejestru agentów firm inwestycyjnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Czynności pośrednictwa wykonywane są na podstawie umowy zawartej przez DM BOŚ S.A. z AFI.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.