Analiza fundamentalna-Literatura w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.23, godz. 03:28
479x59_A.gif
kontakt

Literatura

 1. Budziak T. "Ile warte jest przedsiębiorstwo", Poltext, Warszawa 1991.
 2. Busse von Colbe W. "Gesamtwert der Unternehmung". Handwörterbuch des Rechnungswesens 2. Aufl. Stuttgart 1981.
 3. Cassidy D. "Kiedy sprzedawać akcje", Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 4. Cottle S., Murray R., Block F. "Graham and Dodd's Security Analysis", 5 th edn., McGraw - Hill, New York 1988.
 5. Copeland T., Koller T., Murrin J. "Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy", WIG - Press, Warszawa 1997.
 6. Donnelly B. "The Dividend Discount Model Comes into its Own", Institutional Investor, March 162/1985.
 7. Dorsey T. "Wykresy punktowo - symboliczne", Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 8. "Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw". Praca zbiorowa pod. red. W. Frąckowiaka, PWE 1998.
 9. Einhorn S., Shangquan P. "Using the Dividend Discount Model for Asset Allocation', Financial Analysts Journal, 40/1984, May - June.
 10. Ehrbar A. "EVA - strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa", WIG - Press, Warszawa 2000.
 11. Hagstrom R. "Na sposób Warrena Buffetta", Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa 1996.
 12. Hartle T. "Finding Value Statistically: Geraldine Weiss of Investment Quality Trends", Technical Analysis of Stock & Commodities, August 1994, Volume 12, Number 8.
 13. Hartle T. "Relative Dividend Yields and Technical Analusis", Technical Analysis of Stock & Commodities, January 1995, Volume 13, Number 1.
 14. Hartle T. "Using Value and Technical Analysis", Technical Analysis of Stock & Commodities, August 1999, Volume 19, Number 8.
 15. Jajuga K., Jajuga T. "Inwestycje", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 16. Jaworski T. "Wartość wewnętrzna akcji a jej cena na rynku kapitałowym", Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999.
 17. Krawczyk R. "Kapitał & rynek", Wydawnictwo "Res Polona", Łódź 1993.
 18. Kubisiak P. "Metodyka wyceny przedsiębiorstwa".
 19. Kufel M. "Metody wyceny przedsiębiorstw", Wydawnictwo Park, Bielsko Biała 1992.
 20. Nagorniak J. "Thoughts on Using Dividend Discount Models", Financial Analysts Journal, 41/ 1985, November - December.
 21. Rao R., Aggarwal R., Hiraki T. "Dividends Yields and Stock Returns: Evidence from the Tokyo Stock Market", Journal of Economics and Business, 44/1992.
 22. Rappaport A. "Wartość dla akcjonariuszy", WIG - Press, Warszawa 1999.
 23. Rea J. "Remembering Banjamin Graham - Teacher and Friend", Journal of Portfolio Management, 3/1977.
 24. Oppenheimer H. "A test of Ben Graham's Stock Selection Criteria", Financial Analysts Journal, 40/1984, September - October.
 25. Pring M. "Psychologia inwestowania", Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 26. Sierpińska M., Jachna T. "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych", PWN, Warszawa 1998.
 27. Sharpe W., Alexander G., Bailey J. "Investments", Prentice Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey 1995.
 28. Sajnug D. "Trzask i pękło", Internet Standard, nr. 6 (8) czerwiec 2001.
 29. Sperandeo V. "Trader VIC", Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 30. Tharp K. "Poradnik spekulanta", WIG - Press, Warszawa 2000.
 31. Wywiad z M. Chaikinem "Chatting with Marc Chaikin", Technical Analysis of Stock & Commodities, Bonus Issue1996.
 32. "A Conversation with Benjamin Graham", Financial Analyst Journal, 32/1976.
Opracowanie: Katarzyna Kochan, na podstawie "Wyznaczanie punktów zwrotnych indeksu Wig przy pomocy wybranych metod analizy czasowej" Krzysztofa Borowskiego.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.