IKE i IKZE-Wprowadzenie do IKE i IKZE-Porównanie rachunków IKE i IKZE w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.22, godz. 19:50
kontakt

Porównanie rachunków IKE i IKZE

 IKEIKZE
Limit wpłatTrzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Roczny limit wpłat na IKZE nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowychPo ukończeniu 60 lat lub 55 lat (po uzyskaniu uprawnień emerytalnych) oraz spełnieniu warunku:

a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych
albo
b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed.

Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.
Opodatkowanie wypłatyBrak.

Wypłata podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10%.

Korzyści podatkoweZwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.
W przypadku dywidend zwolnienie dotyczy tylko polskich emitentów, podmioty zagraniczne mogą pobierać podatek u źródła.
Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Wpłaty w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania.
W przypadku dywidend zwolnienie dotyczy tylko polskich emitentów, podmioty zagraniczne mogą pobierać podatek u źródła.
Wcześniejszy zwrot środkówW całości lub w części („częściowy zwrot"), w przypadku zysku do zapłaty podatek od zysków kapitałowych.W całości, brak „częściowego zwrotu", wypłata zwiększa podstawę opodatkowania w danym roku.
DziedziczenieNie płacimy podatku od spadków i darowizn. Osoby dziedziczące środki z innego IKE mogą je od razu wypłacić i nie płacą z tego tytułu podatku dochodowego.

Nie płacimy podatku od spadków i darowizn. Osoby dziedziczące środki z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w stawce 10%.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.