Kurs giełdowy - Część 10-Certyfikaty na Nasdaq w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.23, godz. 03:23
kontakt

Standardy certyfikatów na indeks NASDAQ-100

Nazwa skrócona certyfikatu indeksowego XYZmmyyHVB

Gdzie:

XYZ - kod określający nazwę instrumentu bazowego

mm - oznaczenie miesiąca wygaśnięcia

yy - oznaczenie roku wygaśnięcia

HVB - oznaczenie emitenta certyfikatów indeksowych

Liczba certyfikatów 1.000.000
Instrument bazowy Indeks cenowy Nasdaq-100® (Price Index)
Mnożnik 0,01 * 1 USD
Wartość certyfikatu Mnożnik * poziom indeksu Nasdaq-100® (Price Index) * kurs dolara amerykańskiego wyrażony w złotych
Jednostka notowania W złotych za 1 certyfikat.
Krok notowania i jego wartość 0,01 zł.
Prawa przysługujące właścicielom certyfikatów Właściciele certyfikatów mają prawo do żądania od emitenta kwoty rozliczenia ustalonej w dniu wygaśnięcia.
Dzień wygaśnięcia 3 lutego 2005
Pierwszy dzień notowania Określany przez Zarząd Giełdy
Wprowadzanie do obrotu Począwszy od pierwszego dnia notowania certyfikatów poprzez składanie przez emitenta zleceń sprzedaży certyfikatów aż do wyczerpania całej emisji.
Ostatni dzień notowania 28 stycznia 2005

Ostateczna cena rozliczeniowa
Określona przez emitenta w dniu wygaśnięcia jako jedna setna wartości zamknięcia indeksu Nasdaq-100® (Price Index) opublikowanej przez The Nasdaq Stock Market, Inc. w dniu 2 lutego 2005, przeliczona na złote po kursie dolara amerykańskiego wyrażonym w złotych określonym w dniu wygaśnięcia przez Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Emisji i Obrotu.
Kwota rozliczenia Liczba certyfikatów pomnożona przez ostateczną cenę rozliczeniową
Sposób rozliczenia Pieniężne w złotych polskich.
Sytuacje szczególne W sytuacjach i na warunkach określonych przez emitenta w Warunkach Emisji i Obrotu może nastąpić wcześniejszy wykup certyfikatów, przesunięcie terminu wygaśnięcia, dopasowanie charakterystyki certyfikatu lub przejęcie zobowiązań emitenta wynikających z certyfikatu przez inny podmiot.
Dane mają charakter informacyjny. Obrót kontraktami zawieszony.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.