Leksykon strategii-Strategie ograniczonego ryzyka-Horizontal Bear Spread w Edukacja-Opcje - bossa.pl
2019.03.20, godz. 06:03
kontakt

Poziomy spread niedźwiedzia - Horizontal Bear Spread

Strategia poziomy spread niedźwiedzia zbudowana jest na dwóch opcjach PUT albo CALL, jedna wystawiona a druga nabyta. Opcja Short PUT wystawiona (sprzedana) jest z niższym kursem wykonania niż opcja Long PUT nabyta (kupiona). Strategia poziomy spread niedźwiedzia jest typową strategią kierunkową, w której inwestor spodziewa się spadku instrumentu bazowego. W przypadku strategii rozpiętościowych zmienność instrumentu bazowego neutralnie wpływa na końcowy zysk. Istotnym elementem zyskowności zastosowanej strategii jest wystawienie opcji przewartościowanych a nabycie opcji niedowartościowanych gdyż w strategii zbudowanej na opcjach PUT główny zysk przynosi opcja Long PUT.

Strategia Horizontal Bear Spread złożona jest z opcji:

sp
Short PUT (niższy kurs)
+lp
Long PUT (wyższy kurs)
=
Horizontal Bear Spread

 

sc
Short CALL (niższy kurs)
+lc
Long CALL (wyższy kurs)
=
Horizontal Bear Spread

 

RyzykoMax. ZyskMax. StrataRynekZmienność
ryzyko ograniczonemax. zysk ograniczonymax. strata ograniczonagra na spadek instrumentu bazowegoobojętna

Poziomy spread niedźwiedzia jest strategią ograniczonego ryzyka jak również ograniczonych zysków. Powyższa strategia zakłada wystawienie opcji (CALL albo PUT) oraz nabycie opcji (CALL albo PUT) z jednakowym terminem wygaśnięcia.


Profil wypłaty dla strategii horizontal bear spread złożonej z nabytej opcji OW20U8280 i wystawionej opcji OW20U8230; obliczenia z wykorzystaniem arkusza: bossOpcje.

Zysk

Maksymalny zysk inwestora jest różnicą pomiędzy kursem wykonania wystawionej opcji a kursem rozliczenia pomniejszony o premię otrzymaną plus premia zapłacona.

 • PRmax - Maksymalny zysk (Max Profit)
 • U - Kurs rozliczeniowy (Underlying)

CALL (strategia zbudowana na opcjach CALL)

 • PR = S1 - U + P1 - P2 dla S1<U<S2
 • PRmax = P1 - P2 dla
 • S1 - Kurs wykonania opcji Short CALL (Strike) - OW20I8230
 • S2 - Kurs wykonania opcji Long CALL (Strike) - OW20I8280
 • P1 - Premia otrzymana od opcji Short CALL (Premium sold) - OW20I8230
 • P2 - Premia zapłacona od opcji Long CALL (Premium bought) - OW20I8280

PUT (strategia zbudowana na opcjach PUT)

 • PR = S2 - U - P2 + P1 dla S1<U<S2
 • PRmax = S2 - S1 + P1 - P2 dla U<S1
 • P1 - Premia otrzymana od opcji ShortPUT (Premium sold) - OW20U8230
 • P2 - Premia zapłacona od opcji LongPUT (Premium bought) - OW20U8280
 • S1 - Kurs wykonania opcji ShortPUT (Strike) - OW20U8230
 • S2 - Kurs wykonania opcji LongPUT (Strike) - OW20U8280

Strata

Maksymalna strata inwestora ograniczona jest do różnicy pomiędzy zapłaconą premią a otrzymaną premią.

 • Lmax - Maksymalna strata (Max Loss)
 • U - Kurs rozliczeniowy (Underlying)

CALL (strategia zbudowana na opcjach CALL)

 • Lmax = S2 - P1- S1 + P2
 • P1 - Premia otrzymana od opcji Short CALL (Premium sold) - OW20I8230
 • P2 - Premia zapłacona od opcji Long CALL (Premium bought) - OW20I8280
 • S1 - Kurs wykonania opcji Short CALL (Strike) - OW20I8230
 • S2 - Kurs wykonania opcji Long CALL (Strike) - OW20I8280

PUT (strategia zbudowana na opcjach PUT)

 • Lmax = P2 - P1
 • P1 - Premia otrzymana od opcji ShortPUT (Premium sold) - OW20U8230
 • P2 - Premia zapłacona od opcji LongPUT (Premium bought) - OW20U8280

Próg rentowności

 • BEP - próg rentowności (Break even point)

CALL (strategia zbudowana na opcjach CALL)

 • BEP = S1 + P1 - P2
 • S1 - Kurs wykonania opcji Short CALL (Strike) - OW20I8230
 • S2 - Kurs wykonania opcji Long CALL (Strike) - OW20I8280
 • P1 - Premia otrzymana od opcji Short CALL (Premium sold) - OW20I8230
 • P2 - Premia zapłacona od opcji Long CALL (Premium bought) - OW20I8280

PUT (strategia zbudowana na opcjach PUT)

 • BEP = S2 - P2 + P1
 • P1 - Premia otrzymana od opcji ShortPUT (Premium sold) - OW20U8230
 • P2 - Premia zapłacona od opcji LongPUT (Premium bought) - OW20U8280
 • S1 - Kurs wykonania opcji ShortPUT (Strike) - OW20U8230
 • S2 - Kurs wykonania opcji LongPUT (Strike) - OW20U8280

Przykład 1 (dla opcji CALL)

Kurs rozliczeniowy200024002900
Kurs opcji (zapłacona premia) - OW20I828066,0066,0066,00
Kurs opcji (otrzymana premia) - OW20I8230421,65421,65421,65
Kurs wykonania nabytej opcji (strike) - OW20U8280280028002800
Kurs wykonania wystawionej opcji (strike) - OW20U8230230023002300
Zysk/Strata3.556,50 PLN2.556,50 PLN-1.443,50 PLN

Przykład 2 (dla opcji PUT)

Kurs rozliczeniowy200024002900
Kurs opcji (zapłacona premia) - OW20U8280314,90314,90314,90
Kurs opcji (otrzymana premia) - OW20U823044,4544,4544,45
Kurs wykonania nabytej opcji (strike) - OW20U8280280028002800
Kurs wykonania wystawionej opcji (strike) - OW20U8230230023002300
Zysk / Strata2.295,50 PLN1.295,50 PLN-2.704,50 PLN

Założenia do przykładów

Wartość instrumentu bazowego2591
Zmienność26,6%
Wysokość stopy procentowej6,5%
Mnożnik10 PLN

Podsumowanie

Maksymalny zyskOgraniczony
Maksymalna strataOgraniczona do różnicy zapłaconej premii a otrzymanej premii
Próg rentownościDla opcji CALL
Kurs wykonania opcji wystawionej plus otrzymana premia minus zapłacona premia

Dla opcji PUT
Kurs wykonania pomniejszony o zapłaconą premię plus otrzymana premia

Aktualną wartość depozytu można wyliczyć stosując arkusz excel bossOpcje w zakładce [Depozyty].

Depozyt zabezpieczający dla strategii Horizontal Bear Spread zbudowanej na opcjach CALL,
wyliczenia z wykorzystaniem arkusza excel bossOpcje.

Aktualną wartość depozytu można wyliczyć stosując arkusz excel bossOpcje w zakładce [Depozyty].

Depozyt zabezpieczający dla strategii Horizontal Bear Spread zbudowanej na opcjach PUT, wyliczenia z wykorzystaniem arkusza excel bossOpcje.

Łukasz Okuniewski

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.