Leksykon strategii-Strategie ograniczonego ryzyka-Long CALL w Edukacja-Opcje - bossa.pl
2019.03.22, godz. 15:16

Nabycie opcji kupna - Long CALL

Strategia Long CALL jest jedną z najprostszych strategii opcyjnych, polega na nabyciu opcji kupna CALL. Inwestor płaci premię wystawcy opcji, nie jest zobowiązany do wniesienia i utrzymania depozytu zabezpieczającego. Podstawowym założeniem strategii Long CALL jest gra na wzrost instrumentu bazowego (strategia kierunkowa). Jeżeli w terminie wykonania opcji kurs rozliczeniowy będzie powyżej poziomu kursu wykonania opcji, inwestor osiągnie zysk w wysokości: iloczynu punktów (powyżej kursu wykonania (strike) i mnożnika (10 PLN) pomniejszonego o zapłaconą premię.

Maksymalna strata strategii Long CALL jest równa zapłaconej premii wystawcy opcji powiększona o prowizję maklerską, natomiast maksymalny zysk jest nieograniczony.

Strategia Long CALL złożona jest z opcji:

lc

RyzykoMax. ZyskMax. StrataRynekZmienność
ryzyko ograniczonemax. zysk nieograniczonymax. strata ograniczonagra na wzrost instrumentu bazowegogra na wzrost zmiennosci


Profil wypłaty dla opcji OW20I8240,
obliczenia z wykorzystaniem arkusza: bossOpcje.

Zyski

Nieograniczone, kurs rozliczeniowy minus kurs wykonania opcji pomniejszony o zapłaconą premię.

 • PR = U - S - P
 • PR - Zysk (Profit)
 • U - Kurs rozliczeniowy (Underlying)
 • S - Kurs wykonania opcji (Strike)
 • P - Zapłacona premia (Premium bought)

Straty

Ograniczone do wysokości zapłaconej premii powiększone o prowizje maklerską.

 • Lmax = P
 • Lmax - Maksymalna strata (Max Loss)
 • P - Zapłacona premia (Premium bought)

Próg rentowności (Break event point)

 • BEP = S + P
 • BEP - Próg rentowności (Break even point)
 • S - Kurs wykonania opcji (Strike)
 • P - Zapłacona premia (Premium bought)

Przykład 1

Kurs rozliczeniowy2800 pkt
Kurs opcji (zapłacona premia) - OW20I8240258,50 pkt
Kurs wykonania opcji (strike) - OW20I82402400 pkt
Zysk(2800 - 2400 - 258,50) *10 = 1415 PLN

Założenia do przykładu

Kurs instrumentu bazowego2591 pkt
Zmienność26,6%
Wysokość stopy procentowej6,5%
Mnożnik10 PLN

Podsumowanie

Maksymalny zyskNieograniczony (powyżej zapłaconej premii)
Maksymalna strataOgraniczona
258,50 * 10 PLN = 2585,00 PLN
Próg rentownościKurs wykonania + premia
BEP = 2400 + 258,50 = 2658,50 pkt

Łukasz Okuniewski

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.