Rynek i inwestycje-Kurs giełdowy - Część 3 w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.02.22, godz. 00:53
479x59_A.gif
kontakt

Kto to jest Akcjonariusz?Każda spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy czyli osób, które są właścicielami wyemitowanych przez nią akcji.
Kupując zatem akcje spółki, stajemy się jej współwłaścicielem. Nawet jeśli posiadamy tylko 1 (jedną) akcje. W przypadku spółek publicznych (notowanych na giełdzie) takich współwłaścicieli mogą być setki tysięcy, w przypadku spółek prywatnych może być to tylko jedna osoba, która posiada 100% akcji danej spółki.

Co wynika z tej współwłasności?

Akcjonariusz jako formalny właściciel majątku spółki, nie może jednak bezpośrednio dysponować jej majątkiem czyli nie może sprzedać czy zabrać „swojej” części majątku. Może natomiast korzystać z tego, że spółka przynosi zyski (dywidenda), wpływać na wybór zarządzających spółką (udział w Walnym Zgromadzeniu) czy na podejmowanie strategicznych decyzji np. o likwidacji spółki. 

Każdy z akcjonariuszy posiada zestaw praw i obowiązków. Do najważniejszych należą:

      - prawa majątkowe (do udziału w zyskach, pierwszeństwa objęcia akcji, do majątku spółki),

      - prawa korporacyjne (do udziału w Walnym Zgromadzeniu, do informacji, do głosu). 

Najistotniejszym prawem jest jednak możliwość ... sprzedania akcji spółki. 

 

Więcej o prawach majątkowych

Więcej o prawach korporacyjnych

Więcej o obowiązkach akcjonariuszabos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.