System UTP-Ustalanie kursu na GPW-Kurs na fixingach w Edukacja-Rynek i inwestycje - bossa.pl
2019.03.23, godz. 03:25
kontakt

Kurs na fixingach

Tak jak wcześniej pisaliśmy, w fazie przed otwarciem sesji giełdowej, wraz z wprowadzaniem każdego kolejnego zlecenia do centralnego arkusza zleceń, kalkulowany jest na bieżąco teoretyczny kurs otwarcia (TKO).

  • Ostatni znany TKO staje się kursem otwarcia dla danego papieru.

 

Wyznaczając wartość tego kursu system kieruje się kolejno zasadami:

  • maksymalizacji wolumenu obrotu (jak najwięcej akcji musi zmienić właściciela),
  • minimalizacji różnicy między liczbą papierów wartościowych w zleceniach sprzedaży i kupna możliwych do zrealizowania przy danym kursie (minimalizacja nadwyżki między kupnem i sprzedażą),
  • minimalizacji różnicy między kursem określanym i kursem odniesienia (jak najmniejsza różnica między aktualnie ustalanym kursem, a kursem poprzednim).

 

W ustalaniu kursu biorą udział kolejno zlecenia:

1/ po każdej cenie - PKC
2/ po cenie rynkowej na otwarcie - PCR
3/ z limitem ceny – Limit

Zlecenia maklerskie są realizowane zgodnie z priorytetem ceny i czasu przyjęcia do arkusza zleceń.

Zlecenia PKC i PCR mają pierwszeństwo realizacji przed zleceniami z limitem ceny, niezależnie od czasu ich przyjęcia do arkusza zleceń.

W przypadku zleceń z limitem ceny pierwszeństwo w realizacji mają:

- w przypadku zleceń kupna - zlecenia z wyższym limitem ceny
- w przypadku zleceń sprzedaży - zlecenia z niższym limitem ceny

Zlecenia z tym samym limitem ceny są przyjmowane do arkusza zleceń, a następnie realizowane zgodnie z priorytetem czasu, zlecenia przyjęte wcześniej są realizowane w pierwszej kolejności.

W fazach otwarcia, zamknięcia oraz w trakcie równoważenia wszystkie zlecenia maklerskie realizowane są po tej samej cenie równej odpowiednio kursowi jednolitemu, otwarcia, zamknięcia lub kursowi wyznaczonemu w wyniku równoważenia. W tych fazach zlecenie są realizowane z zgodnie z priorytetem ceny, a następnie zgodnie z priorytetem czasu przyjęcia zlecenia.

W przypadku zleceń LIMIT równym, odpowiednio, kursowi jednolitemu, otwarcia, zamknięcia lub kursowi wyznaczonemu w wyniku równoważenia, o kolejności realizacji zleceń decyduje priorytet czasu przyjęcia.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.