Dane w USA, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2018.07.17, godz. 11:25
kontakt

Prosto z Rynku

Dane w USA

autor: Adam Stańczak
2018.01.12, godz: 14:35
Na rynku, który ostatnio przeczył sile dolara odczyty dynamiki inflacji i sprzedaży detalicznej można uznać za poprawne i nieco mocniejsze od cichych oczekiwań rynku. Dane powinny przenieść się na rynek długu, więc wraca temat, który w środę straszył na rynkach. Z punktu widzenia GPW ważne jest potencjalne umocnienie dolara i ewentualna odpowiedź złotego.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2018.07.17
09:12 brak uprawnień DM BOŚ podniósł rekomendacje dla Azotów i Polic do "trzymaj", obniżył wycenę Puław do 160,5 zł
08:40 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Początek sesji pod presją podaży; indeksom sprzyja osłabienie dolara
2018.07.16
12:03 brak uprawnień DM BDM rekomenduje "redukuj" Budimex, cena docelowa obniżona do 115,2 zł
08:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Otwarcie raczej neutralne
2018.07.13
17:38 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 i WIG zakończyły sesję pod kreską, ale w całym tygodniu zyskały
12:27 brak uprawnień Z polskich funduszy inwestycyjnych w czerwcu odpłynęło 718 mln zł netto - Analizy Online
11:06 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (24/2018) Raport miesięczny za czerwiec 2018
08:48 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 w konsolidacji w przedziale 2.095-2.185 pkt.
2018.07.12
17:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 lekko w górę; CD Projekt i 11 bit liderami zwyżek w swoich indeksach
14:58 brak uprawnień DM BDM obniżył rekomendację dla Dom Development do "redukuj"
12:05 brak uprawnień Wartość aktywów w funduszach spadła w czerwcu mdm o 1,3 proc. do 280,2 mld zł
09:23 brak uprawnień DM BDM podwyższył rekomendację dla ATM Grupy do "kupuj", cenę docelową do 6,55 zł
09:19 brak uprawnień DM BOŚ oczekuje ok. 400 mln zł skor. EBITDA JSW w II kw.; negatywnie ocenia podwyżki płac
09:00 brak uprawnień DM BOŚ spodziewa się przeciętnych wyników Bogdanki w II kw.
08:57 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Sesja może rozpocząć się od lekkich wzrostów
2018.07.11
18:03 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy w dół; mocnym spadkom w WIG Budownictwo przewodził Budimex
12:46 brak uprawnień Haitong Bank podwyższył rekomendację BZ WBK, PKO BP, B.Handlowego, mBanku i B.Millennium
09:06 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową Play do 28,3 zł
08:52 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 może oddać wtorkowy wzrost
2018.07.10
17:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy w górę o ponad 1 proc.; Kruk zyskał prawie 20 proc.
16:37 brak uprawnień DM mBanku zmienił dla 7 spółek rekomendacje lub ceny docelowe
08:49 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Otwarcie może być lekko wzrostowe, sprzyja poprawa sentymentu na świecie
07:36 brak uprawnień East Value Research podniósł cenę docelową akcji Pharmeny do 20,3 zł
2018.07.09
17:41 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki indeksów; w WIG 20 rosły CCC i LPP, spadały Orlen i Lotos
17:02 brak uprawnień DM mBanku obniża rekomendację dla Playa do "redukuj"
08:49 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: W poniedziałek możliwe wzrosty
08:32 brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową PGNiG do 7,05 zł, nadal rekomenduje "kupuj"
2018.07.06
17:52 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG i WIG 20 kończą sesję lekkimi spadkami, ale w całym tygodniu zyskały
10:28 brak uprawnień DM BZ WBK rekomenduje "kupuj" Asseco BS, Asseco SEE i Comarch, "trzymaj" Asseco Poland
09:49 brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową dla akcji LPP do 9.588 zł
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.