Dane z USA, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2018.12.14, godz. 12:11
kontakt

Prosto z Rynku

Dane z USA

autor: Łukasz Bugaj
2018.12.06, godz: 16:16

Seria danych z USA na pierwszy rzut oka wypada pomyślnie, szczególnie że najważniejszy indeks ISM dla usług zaskakuje pozytywnie i utrzymał się powyżej poziomu 60 pkt. Z drugiej jednak strony subindeks zatrudnienia lekko spadł z 59,7 pkt. do 58,4 pkt., co lekko potwierdza wcześniejszy słabszy odczyt raportu ADP oraz lekko podwyższony poziom cotygodniowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Wygląda więc na to, że obecnie koniunktura jest bardzo dobra, ale niekoniecznie musi się ona utrzymać na dłużej, co pokazują też spadające zamówienia w przemyśle. W ostatnich czterech miesiąca spadły one w trzech, a wzrost za wrzesień został dzisiaj zrewidowany w dół do zaledwie 0,2%. Wygląda więc na to, że apetyt inwestycyjny słabnie i dane z USA niekoniecznie muszą przeczyć obawom pewnego spowolnienia w przyszłości.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2018.12.14
09:30 brak uprawnień East Value Research obniżył ceny docelowe dla akcji Enel-Med i Synektik
09:29 brak uprawnień Vestor DM wydał zalecenie "neutralnie" dla Celon Pharma, cena docelowa 33 zł
09:02 brak uprawnień Haitong Bank podwyższył cenę docelową dla KGHM do 82,04 zł, a zalecenie do "neutralnie"
08:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Sesja może rozpocząć się od spadków; kluczowy opór dla WIG20 2.355 pkt.
2018.12.13
17:27 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 kończy notowania powyżej 2.300 pkt.; dobra sesja spółek energetycznych
10:03 brak uprawnień Raiffeisen obniżył rekomendację dla Grupy Lotos do "trzymaj", cena docelowa 88 zł
10:00 brak uprawnień Raiffeisen obniżył rekomendację dla PKN Orlen do "redukuj", cena docelowa 98 zł
09:52 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje kupno akcji Celon Pharma, cena docelowa 43,8 zł
09:31 brak uprawnień Vestor DM podwyższył rekomendację dla Dom Development do "akumuluj" i obniżył cenę docelową do 75 zł
09:30 brak uprawnień Vestor DM obniża cenę docelową Atalu do 38 zł z 41 zł wcześniej
08:48 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Początek czwartkowej sesji może być na plusie, później w centrum uwagi EBC
2018.12.12
17:50 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 mocno w górę, słabsze wzrosty na szerokim rynku
17:22 brak uprawnień Wood & Company podniósł rekomendację dla PKN Orlen do "kupuj", cena docelowa 127,90 zł
17:18 brak uprawnień Wood & Company obniżył rekomendację dla Grupy Lotos do "trzymaj", cena docelowa 80,40 zł
12:38 brak uprawnień Odpływy netto z funduszy detalicznych w listopadzie to 1,5 mld zł - Analizy Online
11:36 brak uprawnień Haitong Bank zmienił ceny docelowe akcji jedenastu spółek TMT (opis)
10:40 brak uprawnień DM BDM obniżył rekomendację Eurocashu do "trzymaj"; cena docelowa 18,3 zł
10:12 brak uprawnień Haitong Bank zmienił ceny docelowe akcji jedenastu spółek TMT
08:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Środowa sesja powinna przynieść umiarkowane wzrosty indeksów
2018.12.11
17:36 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy pod kreską; spółki energetyczne kontynuują spadki
16:26 brak uprawnień DM mBanku spodziewa się dwucyfrowego wzrostu EBIT spółek z sektora handel, energetyka i chemia (opinia)
11:47 brak uprawnień Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych spadła w XI o 1,2 proc. - IZFiA, Analizy Online
08:57 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wtorkowa sesja na GPW może rozpocząć się od wzrostów
2018.12.10
17:27 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Spadki głównych indeksów; spółki energetyczne mocno w dół
09:24 brak uprawnień Vestor DM obniżył cenę docelową Archicomu do 19 zł z 20,5 zł
09:18 brak uprawnień DM BDM obniża cenę docelową dla PKP Cargo do 51,6 zł
08:47 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Obrona wsparcia w rejonie 2.260-70 pkt. kluczowa dla WIG20
2018.12.07
19:12 brak uprawnień Trigon DM podwyższył rekomendację Lotosu do kupuj i cenę docelową do 100 zł, a Orlenu do 102 zł
17:57 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 w dół po załamaniu w końcówce sesji, cały tydzień również na minusie
08:52 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Sesja może rozpocząć się od wzrostów i będzie zależna od rynków bazowych
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.