Dane z USA, Komentarze-Prosto z Rynku w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2019.02.21, godz. 21:56
kontakt

Prosto z Rynku

Dane z USA

autor: Łukasz Bugaj
2018.12.06, godz: 16:16

Seria danych z USA na pierwszy rzut oka wypada pomyślnie, szczególnie że najważniejszy indeks ISM dla usług zaskakuje pozytywnie i utrzymał się powyżej poziomu 60 pkt. Z drugiej jednak strony subindeks zatrudnienia lekko spadł z 59,7 pkt. do 58,4 pkt., co lekko potwierdza wcześniejszy słabszy odczyt raportu ADP oraz lekko podwyższony poziom cotygodniowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Wygląda więc na to, że obecnie koniunktura jest bardzo dobra, ale niekoniecznie musi się ona utrzymać na dłużej, co pokazują też spadające zamówienia w przemyśle. W ostatnich czterech miesiąca spadły one w trzech, a wzrost za wrzesień został dzisiaj zrewidowany w dół do zaledwie 0,2%. Wygląda więc na to, że apetyt inwestycyjny słabnie i dane z USA niekoniecznie muszą przeczyć obawom pewnego spowolnienia w przyszłości.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Komunikaty

2019.02.21
17:32 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Sektor bankowy pociągnął WIG20 w dół; tylko Orange, CCC i Tauron na plusie
12:57 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 lekko pod kreską; CCC i Orange najlepsze wśród blue chipów
09:28 brak uprawnień DM BOŚ podniósł rekomendację Polic do "kupuj"; cena docelowa 18,80 zł/akcję
09:23 brak uprawnień DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Puław do 184,1 zł
09:20 brak uprawnień DM BOŚ podniósł rekomendację dla Grupy Azoty do "kupuj", a cenę docelową do 51,50 zł
09:09 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Orange rośnie po wynikach, CCC w górę mimo odpisów
09:04 brak uprawnień JP Morgan obniżył rekomendację dla PZU do "neutralnie", cena docelowa 43,4 zł
08:46 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 może rosnąć na otwarciu, sprzyjają dobre nastroje na rynkach
2019.02.20
17:39 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 w górę o ponad 2 proc.; Comarch i Agora mocno w dół
12:52 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 w czołówce europejskich indeksów; rosną też WIG i mWIG40
08:40 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 w konsolidacji, początek sesji może być na plusie
2019.02.19
17:34 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy lekko w dół; silne wzrosty Brastera i Ursusa, Trakcja mocno spadła
13:59 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Niewielkie zmiany indeksów; Braster i Ursus mocno w górę, Trakcja silnie traci
11:58 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Braster i Ursus rosną po ponad 30 proc.
09:31 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Kurs Trakcji spada o ok. 28 proc. po szacunkowych wynikach i planach emisji akcji
08:52 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG 20 może otworzyć się w okolicy poniedziałkowego zamknięcia
2019.02.18
17:32 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Warszawska giełda słaba na tle rynków w Europie; WIG 20 spadł 0,54 proc.
13:17 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Duże i małe spółki w dół, średnie lekko w górę
10:33 brak uprawnień Santander BM zaktualizował ceny docelowe dla spółek budowlanych
08:50 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Strona podażowa będzie przeważać, aktywność inwestorów może być niska
2019.02.15
17:53 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 w piątek w górę, ale w całym tygodniu na minusie
14:06 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Indeksy w górę, na szerokim rynku rosną spółki medyczne
08:37 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Negatywny sentyment na świecie sprzyja spadkom na GPW
2019.02.14
18:36 brak uprawnień ANALIZY ONLINE SA (3/2019) Skonsolidowany raport kwartalny wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za IV kwartał 2018 roku
17:26 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 mocno w dół, indeks najniżej od ponad miesiąca
15:19 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (4/2019) Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku
13:45 brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Lekkie spadki indeksów; PGNiG w dół po wynikach
12:40 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (3/2019) Raport miesięczny za styczeń 2019 rok
12:05 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" akcje Grupy Azoty, cena docelowa 48 zł
11:48 brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "sprzedaj" akcje PGNiG, cena docelowa 7 zł
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.