Wyniki za 2007 rok, Informacje prasowe-Informacje prasowe z 2008 roku w GIEŁDA-DM BOŚ - bossa.pl
2019.01.20, godz. 08:12
kontakt

Dodatkowe informacje:
Joanna Szachewicz
Kierownik Wydziału Marketingutel. 22 504 31 14
tel. Kom. 693 101 933
fax: 022 504 31 00

j.szachewicz@bossa.pl

Wyniki za 2007 rok

2008.02.27
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, lider na rynku kontraktów terminowych, wypracował w roku 2007 najwyższe w historii Biura wyniki finansowe. Broker osiągnął zysk netto w wysokości 26,03 mln zł, zwiększając tym samym ubiegłoroczny wynik o ponad 10 mln zł, co oznacza ponad 63% wzrost. Miniony rok był dla DM BOŚ rekordowy również pod względem ilości przeprowadzonych ofert publicznych. Biuro wprowadziło na giełdę 8 nowych spółek.

Warszawa, 27 lutego 2008 r. - Dom Maklerski BOŚ kolejny rok z rzędu poprawił swoje wyniki finansowe. Biuro odnotowało wzrost zysku netto o ponad 63%, z 15,91 mln zł do 26,03 mln zł, przy zysku brutto na poziomie 32,4 mln zł w 2007 r. w porównaniu do 20 mln zł 2006. Ogółem przychody Biura wyniosły ponad 96 mln zł.

Miniony rok był dla DM BOŚ rekordowy również pod względem działalności na rynku pierwotnym. Biuro przeprowadziło 14 ofert publicznych dla 13 spółek. Dla 5 z nich były to kolejne emisje, dla 8 spółek pozyskanie kapitału poprzedziło ich udany debiut na giełdowym parkiecie. Łączna wartość wszystkich ofert przeprowadzonych w ubiegłym roku przez DM BOŚ to ponad 400 mln zł. "Zgodnie z zapowiedziami z początku ubiegłego roku, rozwój działalności na rynku pierwotnym był dla nas jednym z priorytetów na 2007 rok. Konsekwentna realizacja tej strategii zaowocowała wprowadzeniem do publicznego obrotu akcji aż 8 nowych spółek"- powiedział Radosław Olszewski, Prezes Zarządu DM BOŚ. Biuro specjalizuje się w realizacji małych i średnich ofert. DM BOŚ jest liderem rynku w kategorii emisji o wartości do 50 mln zł.

Rok 2007 był dla DM BOŚ udany również pod względem działalności na rynku NewConnect. Udział Biura w tym rynku wyniósł 14,9%, co zapewniło drugą pozycję wśród wszystkich domów maklerskich. Ponadto Broker pełnił funkcję animatora dla 5 spółek na tym rynku. W 2008 r. DM BOŚ planuje dalszy rozwój działalności na rynku NewConnect.

DM BOŚ utrzymał również pozycję lidera na rynku kontraktów terminowych. W 2007 roku, już piąty rok z rzędu, DM BOŚ osiągnął największy obrót wśród wszystkich biur maklerskich. W minionym roku wyniósł on 3 572 073 szt., co zapewniło Brokerowi 19,17% udziału w obrotach GPW. Na rynku akcji Biuro odnotowało blisko 20% wzrost obrotów, z 10,8 mld zł w 2006 r. do 12,9 mld zł w roku ubiegłym. Udział DM BOŚ w rynku akcji wyniósł 2,8%. O ponad 22% wzrosły również obroty Biura na rynku opcji, które wyniosły 49 575 szt. i zapewniły Brokerowi 6,28% udziału w rynku.

W ubiegłym roku DM BOŚ odnotował również wzrost liczby klientów. Liczba obsługiwanych przez Biuro rachunków internetowych na koniec 2007 r. wyniosła ponad 16 tys., co oznacza wzrost o ponad 60% w stosunku do ubiegłego roku. Ogółem przychody z działalności maklerskiej wzrosły o ponad 38%, z 48 mln zł na koniec 2006 r. do 66,4 mln zł w roku ubiegłym.

W 2007 r. DM BOŚ odnotował również wzrost podstawowych wskaźników finansowych. Zysk na akcję (EPS) wzrósł o ponad 63% i wyniósł 190,87 zł. Wskaźnik ROE na koniec roku był równy 60,4%, co w porównaniu z 48,34% w roku 2006 oznacza wzrost o blisko 25%.

"W 2008 roku będziemy dążyli do utrzymania pozycji lidera na rynku kontraktów terminowych oraz utrzymania wysokiej aktywności na rynku ofert publicznych. Ponadto planujemy systematycznie umacniać naszą pozycję na rynku akcji i opcji oraz dalej rozwijać naszą ofertę w ramach internetowej obsługi maklerskiej" - powiedział Radosław Olszewski, Prezes Zarządu DM BOŚ.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska wieloletni lider rynku kontraktów terminowych, nagradzany przez Prezesa GPW za największą aktywność na tym rynku. Jedno z najdłużej działających biur maklerskich w Polsce, które od lat plasuje się w czołówce rankingu najlepszych Biur maklerskich w Polsce (I miejsce wg „Forbes” na podstawie badań SII, 2011). Posiada sieć 20 oddziałów na terenie całego kraju. Zatrudnia ponad 240 specjalistów rynku finansowego, w tym ponad 50 maklerów papierów wartościowych, maklerów giełd towarowych i doradców inwestycyjnych.

DM BOŚ jako pierwszy w Polsce uruchomił obsługę rachunków inwestycyjnych przez Internet. Platforma bossa.pl to jeden z najbardziej kompleksowych serwisów inwestycyjnych, dwukrotnie uznany przez magazyn „Forbes” za najlepszy w Polsce. W listopadzie 2009 r. DM BOŚ, jako pierwszy na rynku bankowy dom maklerski, uruchomił platformę bossafx do obsługi transakcji na rynku Forex.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.