Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA, Osiągnięcia w GIEŁDA-DM BOŚ - bossa.pl
2017.05.23, godz. 22:28
baner_ZAGRANICA_479x59_B.jpg
kontakt

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

- ekspert rynku finansowego

W 2017 roku DM BOŚ został nagrodzony tytułem Najlepszy Dom Maklerski Roku 2016 według Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet i został wyróżniony Statuetką „Byki i Niedźwiedzie”. Zarząd GPW docenił dokonania biura w 2016, przyznając w marcu 2017 r. nagrody za najwyższy udział lokalnego animatora w obrotach akcjami na Głównym Rynku oraz za najwyższy udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi na akcje 2016 roku. Ponadto biuro otrzymało nagrodę Grupy KDPW za wysoką jakość raportowania transakcji do KDPW_TR w 2016 r. W lutym 2017 roku również wyróżniony tytułem Finansowa Marka Roku 2017 za nieustanne rozwijanie i wzbogacanie oferty oraz realizację licznych działań edukacyjnych, których celem jest wyposażenie klientów, zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych, w wiedzę niezbędną do skutecznego inwestowania i utrzymywanie od lat pozycji lidera rynku kontraktów terminowych. Innowacyjna usługa bossa amIKE – Zarządzanie na kontach IKE została nagrodzona Orderem Finansowym 2016 przez miesięcznik Home&Market. W 2016 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. r. został uhonorowany Nagrodą Specjalną GPW i tytułem Brokera Roku 2015. Jest wieloletnim liderem rynku kontraktów terminowych. W 2015 biuro otrzymało najwyższą ocenę dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet. DM BOŚ jest najlepiej ocenianym brokerem w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Od 11 lat zajmuje miejsce na podium wśród najlepszych (Źródło: Forbes i Bankier.pl). Wielokrotnie nagradzany za aktywność i innowacyjne produkty, związane z inwestowaniem na giełdach polskiej i zagranicznych (bossa.pl), funduszami inwestycyjnymi (bossafund.pl) oraz rynkiem walutowym Forex (bossafx.pl). DM BOŚ oferuje Klientom wysokiej jakości produkty oraz wspiera inwestorów licznymi szkoleniami, analizami, rekomendacjami czy komentarzami ekspertów.

DM BOŚ świadczy usługi na rynku kapitałowym w zakresie:
 

Więcej w zakładce OFERTA.

Biuro zatrudnia ponad 200 specjalistów rynku finansowego, w tym ponad 70 osób z uprawnieniami maklerów papierów wartościowych, maklerów giełd towarowych, specjalistów ewidencji papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych. DM BOŚ S.A. posiada sieć 15 placówek, w tym oddziały i AFI, zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Nagrody i wyróżnienia

Za swoją działalność oraz rozwiązania internetowe Biuro było wielokrotnie nagradzane przez branże oraz samych inwestorów. DM BOŚ S.A. może poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami jak:

 • Marzec 2017 - nagroda GPW na Głównym Rynku Akcji - za najwyższy udział lokalnego animatora w obrotach akcjami na Głównym Rynku w 2016 roku. 
 • Marzec 2017 - nagroda GPW na rynku instrumentów pochodnych - za najwyższy udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi na akcje 2016 roku. 
 • Marzec 2017 - nagroda Grupy KDPW - za wysoką jakość raportowania transakcji do KDPW_TR w 2016 roku.  
 • Marzec 2017 - Order Finansowy 2016 miesięcznika Home&Market dla bossa amIKE w kategorii Produkt Inwestycyjny. 
 • Marzec 2017 - Nagroda „Byk i Niedźwiedź” Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” dla Domu Maklerskiego BOŚ, uznanego za Najlepszy Dom Maklerski 2016 
 • Luty 2017 - Finansowa Marka Roku za nieustanne rozwijanie i wzbogacanie oferty oraz realizację licznych działań edukacyjnych, których celem jest wyposażenie klientów, zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych, w wiedzę niezbędną do skutecznego inwestowania i utrzymywanie od lat pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.
 • Listopad 2016 - II miejsce w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich 2016 organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. 
 • Czerwiec 2016 - tytuł Firma Przyjazna Klientowi 2016 – wyróżnienie przyznane przez Fundację Obserwatorium Zarządzania na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród Klientów DM BOŚ S.A.
 • Czerwiec 2016 - Statuetka Platynowy Megawat 2015 – nagroda przyznana przez TGE za największą aktywność na rynkach gazu wśród domów maklerskich w roku 2015
 • Czerwiec 2016 - Statuetka Złote Obroty 2015 – nagroda przyznana przez IRGiT za wkład w uruchomienie Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej.
 • Maj 2016 - Najwyższa ocena dla Bossafx w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet.
 • Maj 2016 - Nagroda specjalna GPW i tytuł Brokera Roku 2015.
 • Maj 2016 - Nagroda GPW za największą liczbę spółek wprowadzonych na Główny Rynek akcji w 2015 r., w tym największą liczbę spółek, które przeszły z rynku NewConnect.
 • Maj 2016 - Nagroda GPW za najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami na rynku NewConnect (bez transakcji animatora) w 2015 r.
 • Maj 2016 - Nagroda GPW dla dystrybutorów informacji za największy wzrost liczby abonentów na dane z Towarowej Giełdy Energii.
 • Marzec 2016 - Order Finansowy 2015 miesięcznika Home&Market dla aplikacji bossaMoblie+ na tablety - w kategorii Produkt Inwestycyjny.
 • Marzec 2016 - Finansowa Marka Roku za utrzymywanie od lat pozycji lidera na rynku inwestycyjnym i wdrażanie innowacyjnych produktów ułatwiających inwestowanie.

Pozostałe nagrody i wyróżnienia

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828.

bossabank bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników
Gazety Giełdy Parkiet 2015r.