IKE i IKZE-amIKE-Nasze wyniki w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.02.21, godz. 04:40
kontakt
amIKE_PROMOCJA_A.png

Skontaktuj się z namiamike@bossa.pl


tel. (+48) 22 50 43 360
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora


Menadżer portfeli:

Pon.-Pt.: od 9:00-17:00

 Przyjdź do jednego z naszych oddziałów lub centrali.

Nasze wyniki

buttony_02a.jpg       buttony_02b.jpg

 

Wyniki zarządzania za styczeń 2019 roku
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M3.38%3.10%0.28%
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M2.62%2.12%0.50%
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M1.28%1.13%0.15%
Ochrona WIBID 6M-0.09%0.15%-0.24%
Wyniki zarządzania za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M-4.61%-5.35%0.74%
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M-1.97%-3.03%1.06%
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M0.38%-0.72%1.10%
Ochrona WIBID 6M3.88%1.60%2.28%
Wyniki zarządzania za 2017 rok
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M17.53%14.55%2.98%
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M13.55%10.24%3.31%
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M10.32%5.93%4.39%
Ochrona WIBID 6M4.76%1.62%3.14%


Wyniki zarządzania od początku portfeli amIKE:


Okres od 15.06.2016 do 31.01.2019
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M18.13%10.397%7.74%
Okres od 06.06.2016 do 31.01.2019
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M22.55%15.57%6.98%
Okres od 01.06.2016 do 31.01.2019
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M29.77%22.71%7.06%
Okres od 17.05.2016 do 31.01.2019
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
Ochrona WIBID 6M8.32%4.43%3.89%

 

Roczne stopy zwrotów portfeli amIKE:

Okres od 15.06.2016 do 14.06.2017
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M13.35%8.28%5.07%
Okres od 06.06.2016 do 05.06.2017
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M16.09%13.84%2.25%
Okres od 01.06.2016 do 31.05.2017
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M23.78%19.29%4.49%
Okres od 17.05.2016 do 16.05.2017
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
Ochrona WIBID 6M1.09%1.60%-0.51%

 

Nie masz rachunku IKE/IKZE?
Otwórz rachunek, aby aktywować usługę


otworz_rachunek.png
belka.png
Masz rachunek IKE/IKZE?
Aktywacja usługi w menu
[Dyspozycje > Otwarcie rachunku]

zaloguj.png

 

Zobacz również

Strategie
Tabela opłat
Pytania i odpowiedzi

DM BOŚ S.A. informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz ryzykiem nieosiągnięcia przez klienta określonego wyniku, w szczególności z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji zamieszczonych powyżej ponosi wyłącznie Inwestor. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zamieszczone powyżej stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny DM BOŚ S.A.

Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.  

IKE – Indywidualne Konto Emerytalne. IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Zasady dotyczące funkcjonowania konta IKE/IKZE, w tym szczegółowe zasady korzystania z ulg podatkowych jakie wiążą się z inwestowaniem środków na kontach IKE/IKZE, zostały określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1776 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 200 z późn. zm.). DM BOŚ S.A. informuje, iż możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego w przypadku konta IKE lub odliczenia od dochodu wpłat na konto IKZE zależy od indywidualnej sytuacji Klienta i może ulec zmianie w przyszłości. 

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl na stronie bossa.pl/oferta/dokumenty/ w części MIFID: Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe oraz w „Opisie ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną DM BOŚ, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez DM BOŚ w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem i zarządzaniem Portfelem Klienta” stanowiącym załącznik do Regulaminu. Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych oraz na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl).

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.