Notowania-bossaNOL3-Zlecenia DDM+ w GIEŁDA-Narzędzia - bossa.pl
2019.03.20, godz. 06:52
kontakt
Zlecenia DDM+ w bossaNOL3
Uwaga! Zlecenia DDM+ dostępne są w bossaNOL3 od wersji 214.

Aktywowanie zleceń DDM+ 

Aby składanie zleceń DDM+ w NOL3 było możliwe należy w oknie [składanie zleceń] kliknąć ikonkę „konfiguruj kolumny"

konfigurujkolumny.png


Następnie zaznaczyć DDM+ jako widoczną kolumnę:

DDM.png


Gdy mamy już widoczną kolumnę DDM+ możemy wybierać konkretny typ zlecenia DDM+ z rozwijanej listy.
Wybierając pozycję „nie” Inwestor wysyła zwykłe zlecenie.

DDM1.png

Zlecenie Stop

Zlecenie Stop nazywane jest potocznie zleceniem „stop strata”. Pozwala ograniczyć Inwestorowi wysokość potencjalnej straty do poziomu określonego przy składaniu zlecenia Stop.

Po wybraniu przez Inwestora zlecenia typu Stop w kolumnie DDM+, okno składania zleceń wygląda następująco: 

 stop.png

Prawidłowo zdefiniowane zlecenie powinno zawierać:  

 1. K/S – kierunek zlecenia: kupno [K] lub sprzedaż [S];
  Należy pamiętać, że kierunek zlecenia powinien być odwrotny do zajmowanej pozycji. Przykładowo Inwestor posiada kupione [K] akcje, więc w zleceniu Stop musi wybrać sprzedaż [S]. 
 2. Limit - limit zlecenia (w przypadku Stop Limit) lub PKC (w przypadku Stop Loss);
 3. Limit Aktywacji [LimAkt] - poziom, przy którym zlecenie Stop zostanie aktywowane. Dla pozycji długiej (kupna) musi to być wartość niższa, natomiast dla pozycji krótkiej (sprzedaży) wartość wyższa od aktualnej ceny rynkowej;
 4. Opcjonalnie Inwestor może uzupełnić pole „Czas Od”, wprowadzając konkretną godzinę, od której zlecenie ma stać się aktywne. Format czasu jest następujący: GG:MM:SS (np.: 14:30:00).


Przykładowe zlecenie Stop zabezpieczające otwartą pozycję długą (Kupno) na kontrakt terminowy na indeks WIG20 (FW20H1820) zakupiony po kursie 2400 pkt wygląda następująco:

StopWIG.png


Przykładowe zlecenie Stop zabezpieczające otwartą pozycję krótką (Sprzedaż) na kontrakt terminowy na indeks WIG20 (FW20H1820) zakupiony po kursie 2400 pkt wygląda następująco: 

StopWIG2.png

Zlecenie Trailing Stop (TS)

Zlecenie Trailing Stop [Stop kroczący] jest bardziej rozbudowanym zleceniem typu STOP.

Szczegółowy opis zlecenia Trailing Stop

Po wybraniu przez Inwestora zlecenia typu TS w kolumnie DDM+, okno składania zleceń wygląda następująco: 

 TS.png

Prawidłowo zdefiniowane zlecenie powinno zawierać:  

 1. K/S – kierunek zlecenia: kupno [K] lub sprzedaż [S];
  Należy pamiętać, że kierunek zlecenia powinien być odwrotny do zajmowanej pozycji. Przykładowo Inwestor posiada kupione [K] akcje GPW, więc w zleceniu Stop musi wybrać sprzedaż [S]. 
 2. WarAkt TS - Warunek aktywacji (odległość) jaką ma zachować limit zlecenia Trailing Stop w relacji do kursu
  na rynku. W zależności od typu waloru jest to wartość procentowa lub punktowa.
 3. Limit - zlecenia Trailing Stop jest przyjmowany automatycznie przez system jako PKC.


Przykładowe zlecenie Trailing Stop zabezpieczające Inwestorowi pozycję na zakupionych akcjach PEKAO wygląda następująco:

TS1.png

Zlecenie One Triggers Other (OTO)

Zlecenie One Triggers Other [Jedno uruchamia drugie] składa się z dwóch zleceń głównego i podrzędnego. Zlecenie podrzędne aktywuje się dopiero wtedy, gdy zlecenie główne się zrealizuje.

Szczegółowy opis zlecenia One Triggers Other

Po wybraniu przez Inwestora zlecenia typu OTO w kolumnie DDM+, okno składania zleceń wygląda następująco: 

OTO.png

Prawidłowo zdefiniowane zlecenie powinno zawierać:  

 1. K/S – kierunek zlecenia: kupno [K] lub sprzedaż [S];
 2. Limit - limit dla zlecenia głównego;
 3. Limit Aktywacji [LimAkt] - poziom, przy którym zlecenie główne zostanie aktywowane. Inwestor tworzy
  w ten sposób zlecenie główne jako Stop Limit/Stop Loss (pole opcjonalne);
 4. OTO K/S - typ operacji (kierunek) odwrotny do zlecenia głównego (aby pozycja została zamknięta);
 5. OTO Limit - limit zamknięcia pozycji za pomocą zlecenia podrzędnego;
 6. OTO LimAkt - analogicznie jak w punkcie 3, umożliwia zdefiniowanie zlecenia podrzędnego jako Stop Limit/Stop Loss (pole opcjonalne);
 7. Opcjonalnie Inwestor może uzupełnić pole „Czas Od”, wprowadzając konkretną godzinę, od której zlecenie ma stać się aktywne. Format czasu: GG:MM:SS (np.: 14:30:00). 


Przykładowe zlecenia One Triggers Other dla kupna akcji JSW:

OTO1.png


Przykładowe zlecenia One Triggers Other dla kupna akcji JSW i późniejszej sprzedaży z zyskiem [OTO Limit],
oba zlecenia z limitem aktywacji [LimAkt]: 

OTO2.png

Zlecenie One Cancels Other (OCO)

Zlecenie One Cancels Other [Jedno anuluje drugie] zawiera jedno zlecenie główne i dwa zlecenia podrzędne. Realizacja zlecenia głównego aktywuje zlecenia podrzędne. Realizacja jednego zlecenia podrzędnego powoduje anulowanie drugiego zlecenia .

Szczegółowy opis zlecenia One Cancels Other

Po wybraniu przez Inwestora zlecenia typu OCO w kolumnie DDM+, okno składania zleceń wygląda następująco:  

zlecenia-one-cancels-other-rys12.png

Prawidłowo zdefiniowane zlecenie powinno posiadać następująco wypełnione pola:  

 1. K/S – kierunek zlecenia: kupno [K] lub sprzedaż [S],
 2. Limit - limit dla zlecenia głównego,
 3. Limit Aktywacji [LimAkt] - poziom, przy którym zlecenie główne zostanie aktywowane. Inwestor tworzy
  w ten sposób zlecenie główne jako Stop Limit/Stop Loss (pole opcjonalne),
 4. OCO TP - kurs realizacji zlecenia podrzędnego Take Profit,
 5. OCO SL - kurs realizacji zlecenia podrzędnego Stop Loss,
 6. Opcjonalnie Inwestor może uzupełnić pole „Czas Od”, wprowadzając konkretną godzinę, od której zlecenie ma stać się aktywne. Format czasu: GG:MM:SS (np.: 14:30:00). 


Przykładowe zlecenie OCO dla pozycji długiej (Kupno) na kontrakt terminowy na Euro (FEURZ12) wygląda następująco:

zlecenia-one-cancels-other-rys13.png


Przykładowe zlecenie OCO dla pozycji krótkiej (Sprzedaż) na kontrakt terminowy na Euro (FEURZ12) z limitem aktywacji [LimAkt] wygląda następująco: 

zlecenia-one-cancels-other-rys14.png

Zlecenie One or Other (ORO)

Zlecenie One or Other [Jedno albo drugie] jest zleceniem umożliwiającym otwarcie pozycji po przebiciu określonego poziomu kursu, powyżej lub poniżej aktualnej ceny rynkowej (gra na wybicie z konsolidacji).

Szczegółowy opis zlecenia One or Other 

Po wybraniu przez Inwestora zlecenia typu ORO w kolumnie DDM+, okno składania zleceń wygląda następująco: 

ORO.png

Prawidłowo zdefiniowane zlecenie powinno posiadać następująco wypełnione pola:  

 1. K/S – kierunek zlecenia: kupno [K] lub sprzedaż [S],
 2. ORO TP Limit - kurs realizacji zlecenia Take Profit,
 3. ORO TP CenaUakt - poziom, przy którym zlecenie Take Profit zostanie aktywowane. Inwestor tworzy
  w ten sposób zlecenie Take Profit jako Stop Limit/Stop Loss (pole opcjonalne),
 4. ORO SL Limit - kurs realizacji zlecenia Stop Loss,
 5. ORO SL CenaUakt - poziom, przy którym zlecenie Stop Loss zostanie aktywowane - analogicznie jak
  w punkcie 3,
 6. Opcjonalnie Inwestor może uzupełnić pole „Czas Od”, wprowadzając konkretną godzinę, od której zlecenie ma stać się aktywne. Format czasu: GG:MM:SS (np.: 14:30:00). 


Przykładowe zlecenie ORO dla akcji KGHM (aktualna cena rynkowa 114,00):

ORO1.png


Przykładowe zlecenie ORO dla akcji KGHM z dodatkowymi warunkami uaktywnienia (aktualna cena 114,00):

ORO2.png

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.