Notowania Mobilne (NOM)-Java-Telefony bez ekranów dotykowych w Narzędzia-Notowania - bossa.pl
2018.12.19, godz. 02:10
kontakt
Notowania Mobilne wersja Java

W ramach pakietu zielony1+, zielony 5+ i zielony Max DM BOŚ udostępnia aplikację Notowania Mobilne wersja Java (dla telefonów bez ekranów dotykowych). Warto podkreślić, że w ramach tych pakietów użytkownik korzysta z NOM bez dodatkowych opłat.

UWAGA! Połączenie z internetem może być taryfikowane oddzielnie przez operatora komórkowego.

Program działa w oparciu o cztery ekrany funkcjonalne:

    Java_tabela_notowan.jpg     Java_lista_transakcji.jpg     Java_wykres_waloru.jpg     Java_informacje_dodatkowe.jpg    
   Ekran tabeli notowań
    Ekran listy transakcji
    Ekran wykresu waloru
    Ekra informacji
dodatkowych
   

 

Nawigacja w programie

Program Notowania Mobilne wersja Java w zależności od rozdzielczości ekranu telefonu, na którym jest instalowany, automatycznie dostosowuje ilość kolumn w Tabeli, tak aby dostarczać jak najwięcej informacji, a jednocześnie zachować czytelność ekranu. Szerokość i układ kolumn (również ich widoczność) może być dowolnie konfigurowana przez użytkownika.

 

Instalacja programu

Java_instalacja_programu_1.png
 

 

Proszę uruchomić w telefonie komórkowym bez ekranu dotykowego przeglądarkę internetową i wpisać adres:

- dla telefonów z obsługą Java MIDP 2.x (innych producentów niż Nokia):

http://www.notowania-mobilne.pl/nom.jar

- dla telefonów Nokia z obsługą Java MIDP 2.x (również z systemem Symbian S60v3, S60v2, S60v1, S80):

http://www.notowania-mobilne.pl/nomnokia.jar


Można też pobrać plik instalacyjny bezpośrednio z adresu odczytanego za pomocą czytnika QR kodu:

Instalacja_Java_QRCode

 

 

- dla telefonów z obsługą Java MIDP 2.x (innych producentów niż Nokia)

Instalacja_Java_QRCode

 

 

 

 

 

 

 

 

- dla telefonów Nokia z obsługą Java MIDP 2.x (również z systemem Symbian S60v3, S60v2, S60v1, S80):

Java_instalacja_programu_2.png  

 

Automatycznie zostanie rozpoczęty proces pobierania pliku instalacyjnego.

Java_instalacja_programu_3.png  

 

Należy postępować zgodnie z komunikatami jakie będą wyświetlane podczas instalacji.

Java_instalacja_programu_4.png
 

 

W przypadku niektórych modeli telefonów komórkowych może zostać wyświetlony komunikat informujący o tym, że aplikacja nie jest zaufana lub o braku podpisu cyfrowego pobranego pliku. W takiej sytuacji należy pominąć komunikat i kontynuować instalację dalej. Po pomyślnym ukończeniu instalacji, program umieszczony będzie w menu, gdzie dostępne są inne aplikacje telefonu komórkowego. W zależności od modelu telefonu mogą to być grupy o różnych nazwach (np. Aplikacje, Instalacje, Osobiste itp.)

Aktywacja notowań

Podczas pierwszego startu programu, na ekranie powitalnym zostanie wyświetlony komunikat Dalej, który należy zaakceptować lewym klawiszem nawigacyjnym telefonu.

Java_aktywacja_notowan_1.png  

 

Przy każdym otwarciu programu wyświetlone są etykiety opisujęce klawisze nawigacyjne telefonu, które po kilku sekundach znikają.

Java_aktywacja_notowan_2.png  

 

Przy pierwszym uruchomieniu programu, należy podać ustawienia parametrów połączenia.

W tym celu, w oknie dialogowym należy podać nazwę użytkownika oraz hasło - identyczne jak do programu Notowania 3 (PRO) dostępnego w pakiecie zielony 1+, zielony 5+ oraz zielony MAX. Aktualny pakiet można sprawdzić po zalogowaniu do rachunku w opcji [Obsługa konta - Informacje].

Po zaakceptowaniu ustawień – nastąpi automatyczne połączenie z serwerem.

Nawiązanie połączenia

Java_nawiazanie_polaczenia_1.png  

 

Po wybraniu z menu POŁĄCZ następuje nawiązanie połączenia z serwerem. Świadczą o tym komunikaty jakie są wyświetlane w lewym górnym rogu ekranu programu: Łączenie z Bramą #1, Łączenie z (adres IP serwera), Autoryzacja, Inicjalizacja danych, Połączony.

Java_nawiazanie_polaczenia_2.png 

 

Pomyślny proces połączenia potwierdzony jest komunikatem Zalogowany oraz stusem Połączony, który wyświetlony jest w nagłówku okna.

Java_nawiazanie_polaczenia_3.png  

 

Program odbiera dane o notowaniach przez cały czas. Proces ten można przerwać wybierając z menu ROZŁĄCZ.

Java_nawiazanie_polaczenia_4.png  

 

Po zatwierdzeniu polecenia, program zostanie rozłączony, co zostanie potwierdzone komunikatem Rozłączony.

Praca z programem

Java_praca_z_programem_1.png

 

Program Notowania Mobilne wersja Java w zależności od rozdzielczości ekranu telefonu, na którym jest instalowany, automatycznie dostosowuje ilość kolumn w Tabeli, tak aby dostarczać jak najwięcej informacji, a jednocześnie zachować czytelność ekranu. Szerokość i układ kolumn (również ich widoczność) może być dowolnie konfigurowana przez użytkownika.

Java_praca_z_programem_2.png

 

Ogólna obsługa programu odbywa się przy użyciu podstawowych klawiszy telefonu:

  • lewy klawisz programowy (przycisk umieszczony pod ekranem telefonu, po lewej stronie)
  • prawy klawisz programowy (analogicznie, po prawej stronie)
  • joystick (czterokierunkowy klawisz nawigacyjny).

Szybkie przełączanie pomiędzy ekranami programu możliwe jest przy użyciu klawiszy numerycznych od 1 do 4.

Na wybranych ekranach (szczegóły w Pomocy) dostępne są również dodatkowo klawisze: 6, 8 oraz 0.

Konfiguracja tabeli

Java_konfiguracja_tabeli_1.png  

 

Domyślnie pierwszy ekran programu nie zawiera żadnych walorów. Należy je umieścić zgodnie z własnymi potrzebami. Wybierz z menu TABELA pozycję DODAJ WALOR.

Java_konfiguracja_tabeli_2.png  

 

Lista instrumentów dostępnych w programie podzielona jest na kilka grup. Otwórz na przykład INDEKSY i korzystająć z joysticka zaznacz pozycję WIG20 i umieść w Tabeli zatwierdzając klawiszem OK. Analogicznie postępuj z innymi walorami, tak aby uzupełnić Tabelę o walory, których notowania chcesz obserwować.

Korzystając z klawiszy 4 i 6 możesz szybko przewijać kolumny z walorami w lewo i w prawo.

Java_konfiguracja_tabeli_3.png  

 

Jeżeli potrzebujesz usunąć walor z Tabeli, zaznacz go Wskaźnikiem Pozycji i wybierz z menu TABELA pozycję USUŃ WALOR. Potwierdz ten zamiar klawiszem TAK.

Java_konfiguracja_tabeli_4.png
 

 

Dla każdego waloru można rozwinąć jego ilość wierszy w Tabeli, tak aby prezentowane były w nich kolejne linie ofert. Zaznacz Wskaźnikiem Pozycji interesujący Cię walor i wybierz z menu TABELA pozycję LINIE OFERT WALORU. Masz do dyspozycji do 5 wierszy, w których będą wyświetlane kolejne liniie ofert. To ile będzie z nich wypełnionych notowaniami zależy od warunków oferty dostawcy notowań.

Korzystając z klawiszy 8 i 0 możesz szybko przewijać wiersze z walorami w górę lub w dół.

Java_konfiguracja_tabeli_5.png  

 

Możesz również w szybki sposób ustawić liczbę linii ofert dla wszystkich walorów jednocześnie. Z menu TABELA wybierz LINIE OFERT WSZYSTKICH i wybierz ich liczbę. Zmiana zostanie zastosowana do wszystkich walorów jakie są aktualnie umieszczone w Tabeli.

Modyfikacja kolumn w tabeli

Java_modyfikacja_kolumn_1.png

 

Program pozwala na ustawianie widoczności kolumn oraz ich szerokości. W menu TABELA pod pozycją KOLUMNY dostępne są dodatkowe pozycje: SZEROKOŚĆ i USTAWIENIA.

Java_modyfikacja_kolumn_2.png

 

Zmiana szerokości możliwa jest po przejściu joystickiem (lewo-prawo) do wybranej kolumny, a następnie również joystickiem jest zwiększana (przycisk do góry) lub zmniejszana (przycisk w dół) szerokość kolumny.

Java_modyfikacja_kolumn_3.png

 

Na ekran z ustawieniami ukrywania kolumn należy poruszać się w pionie korzytając z przycisków góra-dól joysticka, a pozycje zaznaczać przysikiem OK joysticka. Kolumny mogą mieć dowolną kolejność. Sterowania nimi odbywa się przy użyciu przycisków lewo-prawo jousticka.

Ustawienia wykresu

Java_ustawienia_wykresu.png

 

Na ekranie Wykresu, poza kursem, mogą być wyświetlane dane o wolumenie i liczbie otwartych pozycji. Wybierz z menu WYKRES pozycję WOLUMEN i/lub LOP. W ten sam sposób może te serie danych wyłączyć, aby nie były wyświetlane na ekranie Wykresu.

Pozostałe ustawienia

Java_ustawienia_1.png

 

Po zaznaczeniu wybranego waloru w Tabeli może być przesunięty na początek listy walorów w Tabeli (menu TABELA pozycja PRZESUŃ NA POCZĄTEK).

Java_ustawienia_2.png

 

Nazwy walorów w Tabeli programu mogą być wyświetlane w postaci skrótu lub jako pełna nazwa (menu TABELA pozycja POKAŻ NAZWĘ).

Java_ustawienia_3.png

 

Program umożliwia wyłączenie komunikatu, który wysyła administator serwera. Ustawienie to nie powoduje pomijania wszystkich komunikatów i zadziała dopiero po pierwszym wyświetleniu nowego komunikatu (menu USTAWIENIA pozycja POMIŃ OST. KOMUNIKAT).

Java_ustawienia_4.png

 

Domyślnie program wyświetla teksty w oparciu o czcionkę systemową telefonu. Można ją zmienić na czcionkę programu, dzięki czemu na ekranie zmieście się więcej informacji (menu USTAWIENIA pozycja CZCIONKA).

Java_ustawienia_5.png

 

Program łączyć się z wybranym serwerem, w takim wypadku jego adres należy podać w menu USTAWIENIA pozycja SERWER.

Java_ustawienia_6.png

 

Program działa domyślnie w oparciu o klaster serwerów. Zapewnie to bezpieczeństwo nieprzerwanego dostępu do źródła notowań. W pewnych przypadkach może to być niemożliwe, wtedy działania klastra można wyłączyć (menu USTAWIENIA pozycja KLASTER) odznaczając jego pole przyciskiem OK joysticka.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.