Notowania Mobilne (NOM)-Java-Telefony bez ekranów dotykowych w Narzędzia-Notowania - bossa.pl
2019.03.25, godz. 06:34
kontakt
Notowania Mobilne wersja Java

W ramach pakietu zielony1+, zielony 5+ i zielony Max DM BOŚ udostępnia aplikację Notowania Mobilne wersja Java (dla telefonów bez ekranów dotykowych). Warto podkreślić, że w ramach tych pakietów użytkownik korzysta z NOM bez dodatkowych opłat.

UWAGA! Połączenie z internetem może być taryfikowane oddzielnie przez operatora komórkowego.

Program działa w oparciu o cztery ekrany funkcjonalne:

    Java_tabela_notowan.jpg     Java_lista_transakcji.jpg     Java_wykres_waloru.jpg     Java_informacje_dodatkowe.jpg    
   Ekran tabeli notowań
    Ekran listy transakcji
    Ekran wykresu waloru
    Ekra informacji
dodatkowych
   

 

Nawigacja w programie

Program Notowania Mobilne wersja Java w zależności od rozdzielczości ekranu telefonu, na którym jest instalowany, automatycznie dostosowuje ilość kolumn w Tabeli, tak aby dostarczać jak najwięcej informacji, a jednocześnie zachować czytelność ekranu. Szerokość i układ kolumn (również ich widoczność) może być dowolnie konfigurowana przez użytkownika.

 

Instalacja programu

Java_instalacja_programu_1.png
 

 

Proszę uruchomić w telefonie komórkowym bez ekranu dotykowego przeglądarkę internetową i wpisać adres:

- dla telefonów z obsługą Java MIDP 2.x (innych producentów niż Nokia):

http://www.notowania-mobilne.pl/nom.jar

- dla telefonów Nokia z obsługą Java MIDP 2.x (również z systemem Symbian S60v3, S60v2, S60v1, S80):

http://www.notowania-mobilne.pl/nomnokia.jar


Można też pobrać plik instalacyjny bezpośrednio z adresu odczytanego za pomocą czytnika QR kodu:

Instalacja_Java_QRCode

 

 

- dla telefonów z obsługą Java MIDP 2.x (innych producentów niż Nokia)

Instalacja_Java_QRCode

 

 

 

 

 

 

 

 

- dla telefonów Nokia z obsługą Java MIDP 2.x (również z systemem Symbian S60v3, S60v2, S60v1, S80):

Java_instalacja_programu_2.png  

 

Automatycznie zostanie rozpoczęty proces pobierania pliku instalacyjnego.

Java_instalacja_programu_3.png  

 

Należy postępować zgodnie z komunikatami jakie będą wyświetlane podczas instalacji.

Java_instalacja_programu_4.png
 

 

W przypadku niektórych modeli telefonów komórkowych może zostać wyświetlony komunikat informujący o tym, że aplikacja nie jest zaufana lub o braku podpisu cyfrowego pobranego pliku. W takiej sytuacji należy pominąć komunikat i kontynuować instalację dalej. Po pomyślnym ukończeniu instalacji, program umieszczony będzie w menu, gdzie dostępne są inne aplikacje telefonu komórkowego. W zależności od modelu telefonu mogą to być grupy o różnych nazwach (np. Aplikacje, Instalacje, Osobiste itp.)

Aktywacja notowań

Podczas pierwszego startu programu, na ekranie powitalnym zostanie wyświetlony komunikat Dalej, który należy zaakceptować lewym klawiszem nawigacyjnym telefonu.

Java_aktywacja_notowan_1.png  

 

Przy każdym otwarciu programu wyświetlone są etykiety opisujęce klawisze nawigacyjne telefonu, które po kilku sekundach znikają.

Java_aktywacja_notowan_2.png  

 

Przy pierwszym uruchomieniu programu, należy podać ustawienia parametrów połączenia.

W tym celu, w oknie dialogowym należy podać nazwę użytkownika oraz hasło - identyczne jak do programu Notowania 3 (PRO) dostępnego w pakiecie zielony 1+, zielony 5+ oraz zielony MAX. Aktualny pakiet można sprawdzić po zalogowaniu do rachunku w opcji [Obsługa konta - Informacje].

Po zaakceptowaniu ustawień – nastąpi automatyczne połączenie z serwerem.

Nawiązanie połączenia

Java_nawiazanie_polaczenia_1.png  

 

Po wybraniu z menu POŁĄCZ następuje nawiązanie połączenia z serwerem. Świadczą o tym komunikaty jakie są wyświetlane w lewym górnym rogu ekranu programu: Łączenie z Bramą #1, Łączenie z (adres IP serwera), Autoryzacja, Inicjalizacja danych, Połączony.

Java_nawiazanie_polaczenia_2.png 

 

Pomyślny proces połączenia potwierdzony jest komunikatem Zalogowany oraz stusem Połączony, który wyświetlony jest w nagłówku okna.

Java_nawiazanie_polaczenia_3.png  

 

Program odbiera dane o notowaniach przez cały czas. Proces ten można przerwać wybierając z menu ROZŁĄCZ.

Java_nawiazanie_polaczenia_4.png  

 

Po zatwierdzeniu polecenia, program zostanie rozłączony, co zostanie potwierdzone komunikatem Rozłączony.

Praca z programem

Java_praca_z_programem_1.png

 

Program Notowania Mobilne wersja Java w zależności od rozdzielczości ekranu telefonu, na którym jest instalowany, automatycznie dostosowuje ilość kolumn w Tabeli, tak aby dostarczać jak najwięcej informacji, a jednocześnie zachować czytelność ekranu. Szerokość i układ kolumn (również ich widoczność) może być dowolnie konfigurowana przez użytkownika.

Java_praca_z_programem_2.png

 

Ogólna obsługa programu odbywa się przy użyciu podstawowych klawiszy telefonu:

  • lewy klawisz programowy (przycisk umieszczony pod ekranem telefonu, po lewej stronie)
  • prawy klawisz programowy (analogicznie, po prawej stronie)
  • joystick (czterokierunkowy klawisz nawigacyjny).

Szybkie przełączanie pomiędzy ekranami programu możliwe jest przy użyciu klawiszy numerycznych od 1 do 4.

Na wybranych ekranach (szczegóły w Pomocy) dostępne są również dodatkowo klawisze: 6, 8 oraz 0.

Konfiguracja tabeli

Java_konfiguracja_tabeli_1.png  

 

Domyślnie pierwszy ekran programu nie zawiera żadnych walorów. Należy je umieścić zgodnie z własnymi potrzebami. Wybierz z menu TABELA pozycję DODAJ WALOR.

Java_konfiguracja_tabeli_2.png  

 

Lista instrumentów dostępnych w programie podzielona jest na kilka grup. Otwórz na przykład INDEKSY i korzystająć z joysticka zaznacz pozycję WIG20 i umieść w Tabeli zatwierdzając klawiszem OK. Analogicznie postępuj z innymi walorami, tak aby uzupełnić Tabelę o walory, których notowania chcesz obserwować.

Korzystając z klawiszy 4 i 6 możesz szybko przewijać kolumny z walorami w lewo i w prawo.

Java_konfiguracja_tabeli_3.png  

 

Jeżeli potrzebujesz usunąć walor z Tabeli, zaznacz go Wskaźnikiem Pozycji i wybierz z menu TABELA pozycję USUŃ WALOR. Potwierdz ten zamiar klawiszem TAK.

Java_konfiguracja_tabeli_4.png
 

 

Dla każdego waloru można rozwinąć jego ilość wierszy w Tabeli, tak aby prezentowane były w nich kolejne linie ofert. Zaznacz Wskaźnikiem Pozycji interesujący Cię walor i wybierz z menu TABELA pozycję LINIE OFERT WALORU. Masz do dyspozycji do 5 wierszy, w których będą wyświetlane kolejne liniie ofert. To ile będzie z nich wypełnionych notowaniami zależy od warunków oferty dostawcy notowań.

Korzystając z klawiszy 8 i 0 możesz szybko przewijać wiersze z walorami w górę lub w dół.

Java_konfiguracja_tabeli_5.png  

 

Możesz również w szybki sposób ustawić liczbę linii ofert dla wszystkich walorów jednocześnie. Z menu TABELA wybierz LINIE OFERT WSZYSTKICH i wybierz ich liczbę. Zmiana zostanie zastosowana do wszystkich walorów jakie są aktualnie umieszczone w Tabeli.

Modyfikacja kolumn w tabeli

Java_modyfikacja_kolumn_1.png

 

Program pozwala na ustawianie widoczności kolumn oraz ich szerokości. W menu TABELA pod pozycją KOLUMNY dostępne są dodatkowe pozycje: SZEROKOŚĆ i USTAWIENIA.

Java_modyfikacja_kolumn_2.png

 

Zmiana szerokości możliwa jest po przejściu joystickiem (lewo-prawo) do wybranej kolumny, a następnie również joystickiem jest zwiększana (przycisk do góry) lub zmniejszana (przycisk w dół) szerokość kolumny.

Java_modyfikacja_kolumn_3.png

 

Na ekran z ustawieniami ukrywania kolumn należy poruszać się w pionie korzytając z przycisków góra-dól joysticka, a pozycje zaznaczać przysikiem OK joysticka. Kolumny mogą mieć dowolną kolejność. Sterowania nimi odbywa się przy użyciu przycisków lewo-prawo jousticka.

Ustawienia wykresu

Java_ustawienia_wykresu.png

 

Na ekranie Wykresu, poza kursem, mogą być wyświetlane dane o wolumenie i liczbie otwartych pozycji. Wybierz z menu WYKRES pozycję WOLUMEN i/lub LOP. W ten sam sposób może te serie danych wyłączyć, aby nie były wyświetlane na ekranie Wykresu.

Pozostałe ustawienia

Java_ustawienia_1.png

 

Po zaznaczeniu wybranego waloru w Tabeli może być przesunięty na początek listy walorów w Tabeli (menu TABELA pozycja PRZESUŃ NA POCZĄTEK).

Java_ustawienia_2.png

 

Nazwy walorów w Tabeli programu mogą być wyświetlane w postaci skrótu lub jako pełna nazwa (menu TABELA pozycja POKAŻ NAZWĘ).

Java_ustawienia_3.png

 

Program umożliwia wyłączenie komunikatu, który wysyła administator serwera. Ustawienie to nie powoduje pomijania wszystkich komunikatów i zadziała dopiero po pierwszym wyświetleniu nowego komunikatu (menu USTAWIENIA pozycja POMIŃ OST. KOMUNIKAT).

Java_ustawienia_4.png

 

Domyślnie program wyświetla teksty w oparciu o czcionkę systemową telefonu. Można ją zmienić na czcionkę programu, dzięki czemu na ekranie zmieście się więcej informacji (menu USTAWIENIA pozycja CZCIONKA).

Java_ustawienia_5.png

 

Program łączyć się z wybranym serwerem, w takim wypadku jego adres należy podać w menu USTAWIENIA pozycja SERWER.

Java_ustawienia_6.png

 

Program działa domyślnie w oparciu o klaster serwerów. Zapewnie to bezpieczeństwo nieprzerwanego dostępu do źródła notowań. W pewnych przypadkach może to być niemożliwe, wtedy działania klastra można wyłączyć (menu USTAWIENIA pozycja KLASTER) odznaczając jego pole przyciskiem OK joysticka.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.