Rynki energii elektrycznej w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2018.12.14, godz. 09:02
kontakt

Rynki energii elektrycznej

Dom Maklerski BOŚ SA świadczy dla swoich klientów na usługi pośrednictwa w zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Nasz zakres usług przedstawia się następująco:
  • otwarcie i prowadzenie rachunku pieniężnego oraz związanego z nim rejestru energii elektrycznej,
  • przyjmowanie dyspozycji sprzedaży lub kupna energii elektrycznej i instrumentów terminowych na energię elektryczną poprzez e-mail, telefon lub faks oraz poprzez Internet,
  • przyjmowanie dyspozycji przelewu środków pieniężnych z rachunku pieniężnego w Domu Maklerskim na wskazany rachunek bankowy poprzez telefon lub faks,
  • wystawianie zleceń sprzedaży lub kupna energii elektrycznej i instrumentów terminowych na energię elektryczną na podstawie otrzymanych dyspozycji i przekazywanie tych zleceń do systemu giełdowego TGE,
  • reprezentowanie Klienta przy realizacji transakcji na rynkach energii elektrycznej,
  • rozliczanie finansowe zawartych transakcji.

Wszystkie wymienione wyżej usługi Dom Maklerski wykonuje na podstawie zawartych z Klientem umów świadczenia usług - na rynku energii elektrycznej prowadzonym przez TGE. Zawarcie umów może nastąpić drogą korespondencyjną. W tym przypadku, po otrzymaniu danych niezbędnych do przygotowania umowy świadczenia usług, Dom Maklerski wysyła na adres Klienta wypełniony i gotowy do podpisania zestaw dokumentów wraz z regulaminem i niezbędnymi załącznikami. Zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez każdą ze stron podpisanego przez obie strony egzemplarza umowy.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.