Rynek Uprawnień do Emisji CO2 w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2018.12.14, godz. 08:46
kontakt

Rynek Uprawnień do Emisji CO2 (RUE)

Dom Maklerski BOŚ SA świadczy dla swoich klientów na RUE następujący zakres usług:

  • otwarcie i prowadzenie rachunku uprawnień do emisji oraz związanego z nim rachunku pieniężnego,
  • przyjmowanie dyspozycji sprzedaży lub zakupu uprawnień do emisji poprzez telefon lub faks,
  • przyjmowanie dyspozycji przelewu środków pieniężnych z rachunku pieniężnego w Domu Maklerskim na wskazany rachunek bankowy poprzez telefon lub faks,
  • wystawianie zleceń sprzedaży lub kupna uprawnień do emisji na podstawie otrzymanych dyspozycji i przekazywanie tych zleceń do systemu giełdowego,
  • aktywne poszukiwanie drugiej strony transakcji,
  • dokonywanie wszystkich niezbędnych czynności w celu rozliczenia transakcji zawartych na Rynku Uprawnień do Emisji (RUE).

Wszystkie wymienione wyżej usługi Dom Maklerski wykonuje na podstawie zawartej z Klientem umowy świadczenia usług na RUE TGE. Zawarcie umowy może nastąpić drogą korespondencyjną. W tym przypadku, po otrzymaniu danych niezbędnych do przygotowania umowy świadczenia usług, Dom Maklerski wysyła na adres Klienta wypełniony i gotowy do podpisania zestaw dokumentów wraz z regulaminem i niezbędnymi załącznikami. Zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez każdą ze stron podpisanego przez obie strony egzemplarza umowy.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.