Zarządzanie portfelem w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.02.23, godz. 10:05
doradca.gif

O nas

Zarządzanie portfelem papierów wartościowych, polega na inwestowaniu środków Klienta w jego imieniu i na jego rachunek, w określone instrumenty finansowe.

Jest to usługa skierowana głównie do osób, które chcą efektywnie wykorzystać swoje zasoby finansowe, wykorzystując wiedzę i doświadczenie specjalistów z domu maklerskiego. Dynamicznie rozwijający się rynek kapitałowy, a także wzrastająca liczba instrumentów finansowych utrudniają indywidualnemu inwestorowi optymalną alokację środków, zapewniając uzyskanie wysokiej stopy zwrotu. Dlatego zarządzanie portfelem stanowi atrakcyjną alternatywę wobec podejmowania samodzielnych, często ryzykownych decyzji inwestycyjnych. Usługa jest świadczona jako indywidualne zarządzanie portfelem.

Departament Zarządzania Aktywami, 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 78/80, tel. (22) 504-33-64, faks (22) 504-33-69
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.