Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA, Osiągnięcia w GIEŁDA-DM BOŚ - bossa.pl
(?)
Otwórz konto
Zaloguj się
2016.10.26, godz. 23:18
portfel dm bos- raport miesieczny
kontakt

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

- ekspert rynku finansowego

W 2016 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. r. został uhonorowany Nagrodą Specjalną GPW
i tytułem Brokera Roku 2015
. Jest wieloletnim liderem rynku kontraktów terminowych. W 2015 biuro otrzymało najwyższą ocenę dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet. W 2014 roku został wybrany Najlepszym Domem Maklerskim w rankingu gazety „Parkiet”. Od lat zajmuje miejsce na podium w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich miesięcznika "Forbes" i Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. DM BOŚ został również wyróżniony tytułem Finansowa Marka Roku za najwyższej jakości usługi internetowe oraz zbudowanie pozycji eksperta rynku finansowego. Wielokrotnie nagradzany za aktywność i innowacyjne produkty, związane z inwestowaniem na giełdach polskiej i zagranicznych (bossa.pl), funduszami inwestycyjnymi (bossafund.pl) oraz rynkiem walutowym Forex (bossafx.pl). DM BOŚ oferuje Klientom wysokiej jakości produkty oraz wspiera inwestorów licznymi analizami, rekomendacjami czy komentarzami ekspertów.

DM BOŚ świadczy usługi na rynku kapitałowym w zakresie:
 

Więcej w zakładce OFERTA.

Biuro zatrudnia ponad 200 specjalistów rynku finansowego, w tym ponad 70 osób z uprawnieniami maklerów papierów wartościowych, maklerów giełd towarowych, specjalistów ewidencji papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych. DM BOŚ S.A. posiada sieć 14 placówek, w tym oddziały i AFI, zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Nagrody i wyróżnienia

Za swoją działalność oraz rozwiązania internetowe Biuro było wielokrotnie nagradzane przez branże oraz samych inwestorów. DM BOŚ S.A. może poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami jak:

 • Czerwiec 2016 – tytuł Firma Przyjazna Klientowi 2016 – wyróżnienie przyznane przez Fundację Obserwatorium Zarządzania na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród Klientów DM BOŚ S.A.
 • Czerwiec 2016 - Statuetka Platynowy Megawat 2015 – nagroda przyznana przez TGE za największą aktywność na rynkach gazu wśród domów maklerskich w roku 2015
 • Czerwiec 2016 - Statuetka Złote Obroty 2015 – nagroda przyznana przez IRGiT za wkład w uruchomienie Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej.
 • Maj 2016 - Najwyższa ocena dla Bossafx w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet.
 • Maj 2016 - Nagroda specjalna GPW i tytuł Brokera Roku 2015.
 • Maj 2016 - Nagroda GPW za największą liczbę spółek wprowadzonych na Główny Rynek akcji w 2015 r., w tym największą liczbę spółek, które przeszły z rynku NewConnect.
 • Maj 2016 - Nagroda GPW za najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami na rynku NewConnect (bez transakcji animatora) w 2015 r.
 • Maj 2016 - Nagroda GPW dla dystrybutorów informacji za największy wzrost liczby abonentów na dane z Towarowej Giełdy Energii.
 • Marzec 2016 - Order Finansowy 2015 miesięcznika Home&Market dla aplikacji bossaMoblie+ na tablety - w kategorii Produkt Inwestycyjnyl.
 • Marzec 2016 - Finansowa Marka Roku za utrzymywanie od lat pozycji lidera na rynku inwestycyjnym i wdrażanie innowacyjnych produktów ułatwiających inwestowanie.
 • Listopad 2015 - III miejsce w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich 2015 organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
 • Wrzesień 2015 - Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet.
 • Marzec 2015 - Statuetka „Byki i Niedźwiedzie” Gazety Giełdy Parkiet dla DM BOŚ za BossaFX, uznaną za najlepszą platformę forexową roku 2014.
 • Marzec 2015 - Nagroda FxCuffs 2015 dla DM BOŚ w kategorii Polski Broker Forex Roku.
 • Marzec 2015 - Order Finansowy 2014 miesięcznika Home&Market dla BossaZagranica w kategorii Produkt Inwestycyjny.
 • Marzec 2015 - Finansowa Marka Roku za zbudowanie wyrazistej marki instytucji finansowej, promującej edukację finansową oraz za umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych
 • Luty 2015 - Nagroda Giełdy Papierów Wartościowych dla DM BOŚ za najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi w 2014 roku.
 • Luty 2015 - Nagroda KDPW dla DM BOŚ - pierwszego uczestnika KDPW_CCP, który w pełni wdrożył netting w papierach wartościowych.
 • Luty 2015 - Wyróżnienie „Platynowy Megawat” dla Domu Maklerskiego BOŚ S.A. za największą liczbę pozyskanych klientów na rynku energii elektrycznej w roku 2014.  

Pozostałe nagrody i wyróżnienia

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828.

bossabank bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015, przyznane przez GPW.
Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników
Gazety Giełdy Parkiet 2015r.