Zarząd i Rada Nadzorcza w GIEŁDA-DM BOŚ - bossa.pl
2018.12.19, godz. 03:15
kontakt

Zarząd i Rada Nadzorcza

O potencjale DM BOŚ świadczą przede wszystkim ludzie - zespół ponad 200 ekspertów kierowany przez Zarząd w składzie:

Radosław Olszewski - Prezes Zarządu


Absolwent Instytutu Transportu Politechniki Warszawskiej, podyplomowych studiów menedżerskich MBA w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania oraz podyplomowych studiów na SGH na kierunku Zarządzanie Bankiem Komercyjnym. Od 1992 r. wpisany na listę maklerów papierów wartościowych. Drogę zawodową rozpoczął w Biurze Maklerskim Polskiego Banku Rozwoju SA. W roku 1994 został współzałożycielem, akcjonariuszem i Członkiem Zarządu Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA. Od 1996 r. nieprzerwanie pełni funkcję Prezesa Zarządu DM BOŚ SA.

Elżbieta Urbańska - Członek Zarządu


Absolwentka Wydziału ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, podyplomowych studiów w dziedzinie rachunkowości na Akademii Górniczo-Hutniczej. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania ryzkiem, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, zarządzania. Z DM BOŚ SA związana od roku 1999 jako Główny Księgowy, a następnie od roku 2001 jako Członek Zarządu. 


Rada Nadzorcza

Działalność Zarządu DM BOŚ S.A. nadzorują:

  • dr hab., prof. nadzw. Konrad Raczkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Bogusław Adam Białowąs - Członek Rady Nadzorczej
  • Piotr Wojciech Bielarczyk - Członek Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Duszak - Członek Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Mucha - Członek Rady Nadzorczej
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.