Zarząd i Rada Nadzorcza w GIEŁDA-DM BOŚ - bossa.pl
2019.03.23, godz. 12:19
kontakt

Zarząd i Rada Nadzorcza

O potencjale DM BOŚ świadczą przede wszystkim ludzie - zespół ponad 200 ekspertów kierowany przez Zarząd w składzie:

Radosław Olszewski - Prezes Zarządu


Absolwent Instytutu Transportu Politechniki Warszawskiej, podyplomowych studiów menedżerskich MBA w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania oraz podyplomowych studiów na SGH na kierunku Zarządzanie Bankiem Komercyjnym. Od 1992 r. wpisany na listę maklerów papierów wartościowych. Drogę zawodową rozpoczął w Biurze Maklerskim Polskiego Banku Rozwoju S.A. W roku 1994 został współzałożycielem, akcjonariuszem i Członkiem Zarządu Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Od 1996 r. nieprzerwanie pełni funkcję Prezesa Zarządu DM BOŚ S.A.

Elżbieta Urbańska - Członek Zarządu


Absolwentka Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, podyplomowych studiów w dziedzinie rachunkowości na Akademii Górniczo-Hutniczej. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania ryzkiem, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, zarządzania. Z DM BOŚ S.A. związana od roku 1999 jako Główny Księgowy, a następnie od roku 2001 jako Członek Zarządu. 


Rada Nadzorcza

Działalność Zarządu DM BOŚ S.A. nadzorują:

  • dr hab., prof. nadzw. Konrad Raczkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Bogusław Adam Białowąs - Członek Rady Nadzorczej
  • Piotr Wojciech Bielarczyk - Członek Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Duszak - Członek Rady Nadzorczej
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.