Kurs giełdowy - Część 7-Techniki AT-Technika Ichimoku w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.20, godz. 06:03
479x59_A.gif
kontakt

Technika Ichimoku

Japońskie metody inwestycyjne

Japończycy już w XVII wieku rozwinęli niektóre metody analizy technicznej do śledzenia i przewidywania przyszłych zmian cen ryżu. Technikami tymi były:

 1. Wykresy świecowe
 2. Metoda przełamania trzech linii
 3. Metoda Kagi (udoskonalona w XIX w.)
 4. Metoda Renko (udoskonalona w XIX w.)

Metody analizy technicznej powstałe w kraju kwitnącej wiśni, używają do opisu niezwykle barwnego języka, pełnego poetyckich przenośni. Do najbardziej znanych japońskich technik należy niewątpliwie metoda świecowa. Przy tworzeniu wykresów wykorzystywane są ceny: otwarcia, zamknięcia, najwyższa i najniższa cena dnia. Poszczególne świece tworzą określone formacje oraz poziomy wsparcia i oporu. Technika wykorzystuje także wzajemne położenie świec i średnich kroczących. Klasycznym odpowiednikiem techniki świec jest metoda słupkowa (bar).

Pozostałe trzy techniki nie są tak często wykorzystywane na rynkach finansowych w Europie i Ameryce. Metodę przełamania trzech linii można w pewnym sensie porównać do udoskonalonej techniki punktowo-symbolicznej. Metoda Renko z kolei jest pewnego rodzaju połączeniem techniki punktowo - symbolicznej i teorii fal Elliotta. Metoda Kagi opierając się na tych samych założeniach co wykresy punktowo - symboliczne, oferuje analitykom znacznie szerszy wachlarz narzędzi analitycznych.

Geneza Ichimoku

Technika Ichimoku wynaleziona jeszcze przed II Wojną Światową przez tokijskiego dziennikarza Ichimoku Sanjin (prawdziwe nazwisko Goichi Hosoda), zdobywa coraz większą popularność na współczesnym rynku finansowym. Znajduje ona zastosowanie praktycznie na wszystkich rynkach finansowych: od akcji, poprzez obligacje, waluty, indeksy, opcje aż po towary (commodities). Samo słowo Ichimoku oznacza "jedno spojrzenie", a rysunek stworzony przy zastosowaniu tej techniki zwany: Ichimoku kinkuo-hyou można przetłumaczyć jako "jedno spojrzenie na wykres ceny równowagi" lub też "ujęcie panoramiczne".

Konstrukcja wykresu

Typowy wykres Ichimoku składa się z:

 1. Linii standardowej - SL
 2. Linii zwrotu - TL
 3. Linii opóźnianej - DL
 4. Pierwszej linii zakresu - 1S
 5. Drugiej linii zakresu - 2S

Poszczególne linie otrzymujemy jako:

 w okresie 26 sesji (łącznie z ceną dzisiejszą)

 w okresie 9 dni (łącznie z ceną dzisiejszą)

gdzie:

HH - najwyższa wartość cen akcji (highest high) w danym okresie
LL - najniższa wartość cen akcji (lowest low) w danym okresie
DL - cena zamknięcia (C - close) za 25 sesji od dzisiaj

 obliczana dla 26 sesji naprzód (z notowaniem dzisiejszym)

 obliczana na bazie ostatnich 52 sesji dla 26 sesji naprzód (z sesją dzisiejszą)

Do obliczeń poszczególnych linii możemy wykorzystać arkusz Excela lub też użyć kreatora formuł w programie Metastock. Poniżej zaprezentowana została formuła dla stworzenia techniki Ichimoku w programie Metastock Professional 7.0:

ST:= (HHV(H,26)+LLV(L,26))/2;
TL:= (HHV(H,9)+LLV(L,9))/2;
DL:= Ref(C,+25);
1S:= Ref((ST+TL)/2,-25);
2S:= Ref((HHV(H,52)+LLV(L,52))/2,-25);
C;
ST;
TL;
DT;
1S;
2S

Poszczególne liczby wykorzystywane w metodzie można zinterpretować jako:

 • 9 - tj. półtora tygodnia - liczbie tej Japończycy przypisują szczególne znaczenie. W czasach kiedy obrót na sesji miał miejsce także w soboty - liczba 9 odpowiadała dokładnie pojęciu półtora tygodnia tj. 9 sesjom.
 • 26 - średnia liczba sesji w miesiącu - także w ujęciu 6 sesji tygodniowo.
 • 52 - średnia liczba sesji w dwu miesiącach - pełniąca doniosła rolę dla japońskiego cyklu w biznesie - analogicznie dla przypadku 6 sesji tygodniowo.

Z uwagi na zmianę spowodowaną skróceniem czasu pracy giełd o jeden dzień w tygodniu - można zastosować także inne liczby przy budowie metody Ichimoku.

Jak łatwo zauważyć konstrukcja wskaźnika jest zbliżona do metody dwu średnich ruchomych, przy czym kładzie ona większy nacisk na ceny najwyższe i najniższe w przeciwieństwie do cen zamknięcia, wykorzystywanych przez ten ostatni sposób. W związku z tym średnie ruchome, w interpretacji graficznej sprawiają wrażenie bardziej wygładzonych w stosunku do wskazań Ichimoku. Technika Ichimoku nie posługuje się kursem otwarcia, co stanowi pewnego rodzaju curiosum dla metod japońskich.

1 2 »
pokaż artykuł w pełnej treści
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.