Kurs giełdowy - Część 10-Baza w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.20, godz. 06:05
kontakt

BAZA

(fragment tekstu Grzegorza Zalewskiego Mity związane z bazą na rynku kontraktów na indeks WIG20)

Różnica miedzy kursem instrumentu bazowego a kontraktem terminowym nazywa się bazą (ang. basis). W literaturze baza oznacza różnicę między poziomem indeksu a kontraktem. Oznacza to, że jeśli baza jest ujemna, to kontrakt jest notowany powyżej indeksu, jeśli dodatnia, mamy do czynienia z sytuacją odwrotną: indeks jest notowany powyżej kontraktu.

Ale uwaga: z niewiadomych powodów na naszym rynku zaczęła obowiązywać dokładnie odwrotna definicja bazy: kontrakt - indeks (bardzo rzadko pojawia się takie ujęcie). Może to prowadzić do wielu nieporozumień, dlatego w celu doprecyzowania warto mówić, że kontrakt jest notowany z premią (powyżej) lub dyskontem (poniżej) wobec indeksu.

Powszechnie uznaje się, że kontrakty terminowe na indeksy akcji powinny być notowane powyżej samego indeksu. Wiąże się to z wzorem na wartość teoretyczną kontraktu w którym należy uwzględnić wartość pieniądza w czasie do wygaśnięcia kontraktu.

Przyjmuje się, że jest to wielkość tzw. stopy wolnej od ryzyka (czyli np. rentowności bonów skarbowych lub w warunkach polskich wielkość oprocentowania depozytu) w czasie do wygaśnięcia, pomniejszonej o ewentualnie wypłacane dywidendy. Uwzględniając te elementy możemy wyliczyć tzw. wartość teoretyczną kontraktu (fair value). Wzór na wartość teoretyczną (WT) kontraktów na indeksy (oraz akcje) wygasającego za T dni ma następującą postać:

WTT=SPOT*[1+ (r-d) * (T/360) ]

SPOT = wartość indeksu (lub cena akcji) z rynku gotówkowego
r - stopa wolna od ryzyka
d - stopa dywidendy
T - liczba dni pozostających do wygaśnięcia

Przykład 1
Załóżmy, że kurs indeksu WIG20 wynosi 2500, stopa procentowa 3 proc., zaś stopa dywidendy 1.5 proc. DO wygaśnięcia kontraktu pozostało 20 dni. Teoretyczna cena kontraktu powinna wynieść 2638 pkt. Ale wystarczyłoby, żeby stopa dywidendy wyniosła 3.5 proc. wartość teoretyczna kontraktu wyniesie już 2430 pkt.

Tymczasem w latach 1998-99 na polskim rynku cena kontraktu była niemal stale niedowartościowana - znacząco mniejsza niż wartość teoretyczna. W kolejnych latach zdarzały się z kolei okresy zarówno przewartościowania kontraktów jak i silnego niedowartościowania.

Czy w związku z powyższym na podstawie zmian wartości bazy można prognozować ruchy rynku?

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.