Kurs giełdowy - Część 10-Certyfikaty na Stoxx 50 w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.18, godz. 21:10
kontakt

Standardy certyfikatów na indeks Dow Jones Euro STOXX 50

Nazwa skrócona certyfikatu indeksowegoXYZmmyyHVB

gdzie:

XYZ - kod określający nazwę instrumentu bazowego

Mm - oznaczenie miesiąca wygaśnięcia

yy - oznaczenie roku wygaśnięcia

HVB - oznaczenie emitenta certyfikatów indeksowych

Liczba certyfikatów500.000
Instrument bazowyIndeks cenowy Dow Jones EURO STOXX 50 SM (Price Index)
Mnożnik0,01 * 1 EUR
Wartość certyfikatuMnożnik * poziom indeksu Dow Jones EURO STOXX 50SM (Price Index)* kurs euro wyrażony w złotych
Jednostka notowaniaW złotych za 1 certyfikat.
Krok notowania i jego wartość0,01 zł
Prawa przysługujące właścicielom certyfikatówWłaściciele certyfikatów mają prawo do żądania od emitenta kwoty rozliczenia ustalonej w dniu wygaśnięcia.
Dzień wygaśnięcia30 czerwca 2004
Pierwszy dzień notowaniaOkreślany przez Zarząd Giełdy
Wprowadzanie do obrotuPocząwszy od pierwszego dnia notowania certyfikatów poprzez składanie przez emitenta zleceń sprzedaży certyfikatów aż do wyczerpania całej emisji.
Ostatni dzień notowania25 czerwca 2004

Ostateczna cena rozliczeniowa
Określona przez emitenta w dniu wygaśnięcia jako jedna setna wartości Indext, przeliczona na złote po kursie euro wyrażonym w złotych określonym w dniu wygaśnięcia przez Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Emisji i Obrotu.
Indext jest średnią arytmetyczną z oficjalnych, podawanych do publicznej wiadomości przez STOXX Limited wartości zamknięcia indeksu w ciągu czterech kolejnych dni sesyjnych, począwszy od piątego dnia sesyjnego poprzedzającego dzień wygaśnięcia, a skończywszy na drugim dniu sesyjnym poprzedzającym dzień wygaśnięcia.
Kwota rozliczeniaLiczba certyfikatów pomnożona przez ostateczną cenę rozliczeniową
Sposób rozliczeniaPieniężne w złotych polskich.
Sytuacje szczególneW sytuacjach i na warunkach określonych przez emitenta w Warunkach Emisji i Obrotu może nastąpić wcześniejszy wykup certyfikatów, przesunięcie terminu wygaśnięcia, dopasowanie charakterystyki certyfikatu lub przejęcie zobowiązań emitenta wynikających z certyfikatu przez inny podmiot.
 Dane mają charakter informacyjny. Obrót kontraktami zawieszony.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.