Opcje-Opcje na akcje w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.23, godz. 03:27
kontakt
Otwórz rachunek

Co muszę zrobić, żeby zacząć zawierać transakcje na rynku opcji?

Wystarczy posiadać rachunek praw pochodnych (lub praw pochodnych i majątkowych).

Procedura otwarcia jest bardzo prosta. Po rejestracji należy podpisać otrzymane umowy, wysłać je do DM BOŚ, a następnie przelać aktywa na rachunek.
Więcej informacji na temat otwarcia rachunku praw pochodnych i majątkowych oraz korzyści z jego obsługi przez Internet na stronie [opcje].

Standard opcji na akcje spółek

Uwaga! Od dnia 4 lipca 2007 r. zawieszono wprowadzanie do obrotu kolejnych serii opcji na akcje oraz zawieszono obrót wszystkimi seriami opcji na akcje.

Nazwa skrócona opcjiOXYZkrcccp
Gdzie:
O - rodzaj instrumentu,
XYZ - kod określający nazwę instrumentu bazowego (określony uchwałą Zarządu Giełdy),
k - kod określający typ i miesiąc wygaśnięcia opcji (określony uchwałą Zarządu Giełdy),
r - ostatnia cyfra roku wygaśnięcia,
ccc - oznaczenie kursu wykonania,
p - kod określający operacje na opcjach w związku z operacjami na instrumentach bazowych lub realizacją praw z tych instrumentów (określony przez Zarząd Giełdy).
Kod opcjiNadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN
Typ opcjiOpcje kupna i opcje sprzedaży
Klasa opcjiObejmuje wszystkie opcje na ten sam instrument bazowy, określone tym samym standardem
Seria opcjiWszystkie opcje tej samej klasy i tego samego typu o tym samym dniu wygaśnięcia i tym samym kursie wykonania.
Styl wykonania opcjiEuropejski - opcje mogą być wykonane tylko w dniu wygaśnięcia
Instrument bazowyAkcje spółek:
1. AGORA SA
2. Bank Austria Creditanstalt AG
3. BORYSZEW SA
4. BANK BPH SA
5. BRE BANK SA
6. BUDIMEX SA
7. Bank Zachodni WBK SA
8. CERSANIT SA
9. Firma Oponiarska Dębica SA
10. ING BANK ŚLASKI SA
11. Grupa KĘTY SA
12. KGHM POLSKA MIEDŹ SA
13. Kredyt Bank SA
14. BANK MILLENNIUM SA
15. NETIA SA
16. ORBIS SA
17. Bank Polska Kasa Opieki SA
18. Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
19. PROKOM Software SA
20. Mondi Packaging Paper Świecie SA
21. Telekomunikacja Polska S.A
22. BORSODCHEM Rt.
23. GLOBE TRADE CENTRE SA
24. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Liczba akcji
przypadająca na
jedną opcję
Akcje spółek:
1. AGORA SA - 200
2. Bank Austria Creditanstalt AG - 50
3. BORYSZEW SA - 100
4. BANK BPH SA - 50
5. BRE BANK SA - 100
6. BUDIMEX SA - 300
7. Bank Zachodni WBK SA - 100
8. CERSANIT SA - 100
9. Firma Oponiarska Dębica SA - 200
10. ING BANK ŚLASKI SA - 20
11. Grupa KĘTY SA - 200
12. KGHM POLSKA MIEDŹ SA - 500
13. Kredyt Bank SA - 1000
14. BANK MILLENNIUM SA - 3000
15. NETIA SA - 3000
16. ORBIS SA - 500
17. Bank Polska Kasa Opieki SA - 100
18. Polski Koncern Naftowy ORLEN SA - 500
19. PROKOM Software SA - 100
20. Mondi Packaging Paper Świecie SA - 300
21. Telekomunikacja Polska SA - 500
22. BORSODCHEM Rt. - 300
23. GLOBE TRADE CENTRE SA - 100
24. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - 500
Kurs opcjiWartość opcji na jedną akcję będącą instrumentem bazowym, wyrażona w jednostce notowania
Wartość opcjiKurs opcji przemnożony przez liczbę akcji przypadającą na jedną opcję
Wartość transakcjiWartość opcji przemnożona przez wolumen transakcji
Jednostka notowaniaW złotych polskich (za jedną akcję)
Krok notowania0,01 PLN jeżeli kurs opcji nie przekracza 50 PLN
0,05 PLN jeżeli kurs opcji przekracza 50 PLN
Wartość kroku notowaniaLiczba akcji przypadająca na jedną opcję przemnożona przez krok notowania
Miesiące wygaśnięcia2 najbliższe miesiące z cyklu marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.
Dzień wygaśnięciaTrzeci piątek miesiąca wygaśnięcia danej serii. Jeżeli w tym dniu zgodnie z kalendarzem giełdy nie odbywa się sesja dniem wygaśnięcia jest ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wygaśnięcia.
Ostatni dzień obrotuDzień wygaśnięcia
Kurs wykonaniaWartość równa kursowi instrumentu bazowego, w stosunku do którego określana będzie, z uwzględnieniem liczby akcji przypadających na opcję, wysokość kwoty rozliczenia.

Różnice pomiędzy kursami wykonania poszczególnych serii opcji mogą wynosić:
- 100 PLN dla kursów wykonania wynosz?cych co najmniej 1000 PLN,
- 50 PLN dla kursów wykonania wynoszących od 500 PLN do 950 PLN,
- 20 PLN dla kursów wykonania wynoszących od 260 PLN do 480 PLN,
- 10 PLN dla kursów wykonania wynoszących od 100 PLN do 250 PLN,
- 5 PLN dla kursów wykonania wynoszących od 50 PLN do 95 PLN,
- 2 PLN dla kursów wykonania wynoszących od 20 PLN do 48 PLN,
- 1 PLN dla kursów wykonania poniżej 20 PLN.
Nie wprowadza się opcji z kursami wykonania niższymi niż 1 PLN. W pierwszym dniu notowania, dla każdego terminu wygaśnięcia, wprowadza się do obrotu następujące serie opcji:
1) w przypadku opcji kupna:
a) jedną serię z kursem wykonania najbardziej zbliżonym do do ostatniego kursu zamknięcia instrumentu bazowego. W przypadku gdy ostatni kurs zamknięcia instrumentu bazowego stanowi średnią arytmetyczną dwóch najbliższych kursów wykonania, za kurs wykonania tej serii przyjmuje się wyższy z kursów,
b) dwie serie z kursem wykonania wyższym od kursu wykonania określonego w lit. a),
c) jedną serię z kursem wykonania niższym od kursu wykonania określonego w lit. a).

2) w przypadku opcji sprzedaży:
a) jedną serię z kursem wykonania najbardziej zbliżonym do ostatniego kursu zamknięcia instrumentu bazowego. W przypadku gdy ostatni kurs zamknięcia instrumentu bazowego stanowi średnią arytmetyczną dwóch najbliższych kursów wykonania, za kurs wykonania tej serii przyjmuje się wyższy z kursów,
b) dwie serie z kursem wykonania niższym od kursu wykonania określonego w lit. a),
c) jedną serię z kursem wykonania wyższym od kursu wykonania określonego w lit. a).

W przypadku, gdy w dowolnym dniu sesyjnym do dnia poprzedzającego dzień wygaśnięcia notowanych serii opcji, kurs zamknięcia instrumentu bazowego:
a) dla opcji kupna:
- wzrośnie powyżej niższego z dwóch najwyższych kursów wykonania określonych dla tych serii, wówczas w następnym dniu sesyjnym do obrotu wprowadza się nowe serie, tak aby w obrocie znalazły się, dla każdego terminu wygaśnięcia, dwie serie z kursem wykonania wyższym od ostatniej wartości zamknięcia instrumentu bazowego,
- spadnie poniżej najniższego kursu wykonania, określonego dla tych serii, wówczas w następnym dniu sesyjnym do obrotu wprowadza się nowe serie, tak aby w obrocie znalazła się dla każdego terminu wygaśnięcia jedna seria z kursem wykonania niższym od ostatniej wartości zamknięcia instrumentu bazowego.
b) dla opcji sprzedaży:
- spadnie poniżej wyższego z dwóch najniższych kursów wykonania określonych dla tych serii, wówczas w następnym dniu sesyjnym do obrotu wprowadza się nowe serie, tak aby w obrocie znalazły się, dla każdego terminu wygaśnięcia, dwie serie z kursem wykonania niższym od ostatniej wartości zamknięcia instrumentu bazowego.
- wzrośnie powyżej najwyższego kursu wykonania, określonego dla tych serii, wówczas w następnym dniu sesyjnym do obrotu wprowadza się nowe serie, tak aby w obrocie znalazła się dla każdego terminu wygaśnięcia jedna seria z kursem wykonania wyższym od ostatniej wartości zamknięcia instrumentu bazowego.
Zarząd Giełdy może postanowić o wprowadzeniu dodatkowych serii opcji. Informacja o wprowadzeniu dodatkowych serii opcji podawana jest do wiadomości publicznej najpó?niej w dniu sesyjnym poprzedzającym dzień wprowadzenia.
Cena wykonaniaKurs wykonania przemnożony przez liczbę akcji przypadających na jedną opcję
Pierwszy dzień obrotuW przypadku pierwszych serii opcji w danej klasie - określany jest przez Giełdę.
Dla kolejnych serii opcji z nowym dniem wygaśnięcia w danej klasie - pierwszy dzień sesyjny po dniu wygaśnięcia serii poprzedniej.
Dla kolejnych serii opcji, których dzień wygaśnięcia jest tożsamy z dniem wygaśnięcia serii pozostających w obrocie - pierwszy dzień sesyjny po dniu, w którym kurs zamknięcia instrumentu bazowego:
a) w przypadku opcji kupna:
- wzrośnie powyżej niższego z dwóch najwyższych kursów wykonania,
- spadnie poniżej najniższego kursu wykonania.

b) w przypadku opcji sprzedaży:
- spadnie poniżej wyższego z dwóch najniższych kursów wykonania,
- wzrośnie powyżej najwyższego kursu wykonania.
W przypadku dodatkowych serii opcji określany jest przez Zarząd Giełdy
Kurs rozliczeniowyKurs rozliczeniowy jest określony w dniu wygaśnięcia opcji jako ważona obrotami średnia arytmetyczna kursów wszystkich transakcji akcjami, będącymi instrumentem bazowym, zawartych w systemach notowań na sesji giełdowej.
W przypadku, gdy w dniu wygaśnięcia nie można ustalić takiego kursu rozliczeniowego za kurs rozliczeniowy przyjmuje się kurs obliczony w taki sam sposób z ostatniej sesji giełdowej przed dniem wygaśnięcia, na której akcje te były notowane.
Cena rozliczeniowaKurs rozliczeniowy pomnożony przez liczbę akcji przypadających na jedną opcję
Kwota rozliczeniaDla opcji kupna kwota rozliczenia wyznaczana jest według wzoru:
c(T) = max{[S(T) - m];0}

Dla opcji sprzedaży kwota rozliczenia wyznaczana jest według wzoru:
c(T) = max{[m - S(T)];0}

gdzie:
c(T) - kwota rozliczenia określana w dniu wykonania,
S(T) - cena rozliczeniowa określana w dniu wykonania,
m - cena wykonania,
T - dzień wykonania.
Prawa przysługujące właścicielom opcjiWłaścicielom opcji przysługuje prawo wykonania opcji oraz otrzymania od wystawcy opcji zapłaty kwoty rozliczenia.
Zasady wykonania opcjiWykonanie następuje automatycznie w dniu wygaśnięcia jeżeli:
- dla opcji kupna
- kurs rozliczeniowy jest większy od kursu wykonania danej serii opcji,
- dla opcji sprzedaży - kurs rozliczeniowy jest mniejszy od kursu wykonania danej serii opcji.
Właściciel opcji ma prawo rezygnacji z wykonania opcji.
Dzień rozliczeniaNastępny dzień roboczy po dniu ustalenia kursu rozliczeniowego.
Sposób rozliczeniaPieniężne w złotych polskich.
Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestoraZasady rozliczania opcji, w tym wyznaczanie depozytów zabezpieczających, określone są przez KDPW SA
Sytuacje szczególneW przypadkach szczególnych Zarząd Giełdy określa zasady postępowania i niezwłocznie podaje je do publicznej wiadomości.
Zarząd Giełdy określa zasady postępowania w przypadku operacji na instrumentach bazowych lub realizacji praw z tych instrumentów.

Informacje zawarte w materiale informacyjnym mogą ulec zmianie.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.