Leksykon strategii-Strategie nieograniczonego ryzyka-Short CALL w Edukacja-Opcje - bossa.pl
2019.03.23, godz. 04:06

Wystawienie opcji kupna - Short CALL

Strategia Short CALL polega na sprzedaży opcji kupna CALL, jest jedną z najprostszych strategii, w której inwestor sprzedając opcje jest zobowiązany do wniesienia i utrzymania depozytu zabezpieczającego. Inwestor stosujący Short CALL zakłada spadek instrumentu bazowego przy spadku zmienności, wystawca opcji CALL zakłada, że przewidywania nabywcy opcji CALL nie sprawdzą się w przyszłości. Wystawienie opcji CALL jest strategią narażającą inwestora na nieograniczone straty przy ograniczonych zyskach (maksymalnym zyskiem jest otrzymana premia od nabywcy opcji). Wystawca opcji szczególnie jest narażony na ryzyko podczas sprzedaży opcji OTM (out-of-the-money), ruch rynku w niewłaściwym kierunku dla inwestora zmusza go do utrzymania depozytu zabezpieczającego, który wzrasta bardzo szybko.

Strategia Short CALL złożona jest z opcji:

sc

RyzykoMax. ZyskMax. StrataRynekZmienność
ryzyko nieograniczonemax. zysk ograniczonymax. strata nieograniczonagra na spadek instrumentu bazowegogra na spadek zmiennosci


Profil wypłaty dla strategii short CALL złożonej z wystawionej opcji OW20I8250,
obliczenia z wykorzystaniem arkusza: bossOpcje.

Zyski

 • PR max = P
 • PR max - Maksymalny zysk (Profit)
 • P - Premia otrzymana (Premium sold)

Straty

 • L = U - S - P
 • L - Strata (Loss)
 • U - Kurs rozliczeniowy (Underlying)
 • S - Kurs wykonania (Strike)
 • P - Premia otrzymana (Premium sold)

Próg rentowności

 • BEP = S + P
 • BEP - Próg rentowności (Break even point)
 • S - Kurs wykonania (Strike)
 • P - Premia otrzymana (Premium sold)

Przykład 1

Kurs rozliczeniowy2000 pkt
Kurs opcji (otrzymana premia) - OW20I8250250,00 pkt
Kurs wykonania opcji (strike) - OW20I82502500 pkt
Zysk250 * 10PLN = 2500 PLN

Założenia do przykładu

Kurs instrumentu bazowego2591 pkt
Zmienność26,6%
Wysokość stopy procentowej6,5%
Mnożnik10 PLN

Podsumowanie

Maksymalny zyskOgraniczony do wysokości otrzymanej premii
Maksymalna strataNieograniczona
Próg rentownościKurs wykonania plus premia
BEP = 2500 + 250,00 = 2750 pkt

Aktualną wartość depozytu można wyliczyć stosując arkusz excel bossOpcje w zakładce [Depozyty]


Depozyt zabezpieczający dla strategii Short CALL, wyliczenia z wykorzystaniem arkusza excel bossOpcje.

Łukasz Okuniewski

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.