Leksykon strategii-Strategie ograniczonego ryzyka-Horizontal Bull Spread w Edukacja-Opcje - bossa.pl
2019.03.23, godz. 03:23
kontakt

Poziomy spread byka - Horizontal Bull Spread

Strategia poziomy spread byka jest typową strategią rozpiętościową złożona z dwóch opcji tego samego typu:

Long CALL + Short CALL albo Long PUT + Short PUT

Poziomy spread byka składa się z długiej opcji kupna (Long CALL) z niższym kursem wykonania i drugiej wystawionej opcji kupna (Short CALL) tym razem z wyższym kursem wykonania.

lc
Long CALL (niższy strike)
+sc
Short CALL (wyższy strike)
=
Horizontal Bull Spread

Horizontal Bull Spread można zbudować również na długiej opcji sprzedaży (Long PUT) z niższym kursem wykonani i krótkiej opcji sprzedaży (Short PUT) z wyższym kursem wykonania.

lp
Long PUT (niższy strike)
+sp
Short PUT (wyższy strike)
=
Horizontal Bull Spread

Poziomy spread byka zakłada ograniczoną stratę przy ograniczonym zysku, jest to typowa strategia kierunkowa (na wzrost instrumentu bazowego). Prezentowana strategia zakłada nabycie opcji jak również wystawienie opcji tego samego typu CALL albo PUT w zależności od wyboru inwestora czy horizonatal bull spread ma wpłynąć dodatnio na przepływy finansowe portfela.

Strategia zbudowana na opcjach PUT wpłynie dodatnio na przepływy finansowe portfela (premia otrzymana będzie większa niż premia zapłacona), strategia zbudowana na opcjach CALL wpłynie ujemnie na przepływy finansowe portfela gdyż premia zapłacona będzie wyższa od premii otrzymanej.

RyzykoMax. ZyskMax. StrataRynekZmienność
ryzyko ograniczonemax. zysk ograniczonymax. strata ograniczonagra na wzrost instrumentu bazowegoobojętna


Profil wypłaty dla strategii horizontal bull spread złożonej z nabytej opcji OW20I8240 i wystawionej opcji OW20I8290; obliczenia z wykorzystaniem arkusza: bossOpcje.

Zysk

Maksymalny zysk inwestora jest sumą różnicy cen wykonania opcji i różnicą pomiędzy premią zapłaconą a premią otrzymaną

 • PR max - Maksymalny zysk (Max Profit)
 • U - Kurs rozliczeniowy (Underlying)

CALL (strategia zbudowana na opcjach CALL)

 • PR = S2 + P2 - S1 - P1 dla U > S2
 • PR = U - S1 - P1 + P2 dla S2 > U > S1
 • PR max = S2 - S1 - P1 + P2
 • S1 - Kurs wykonania opcji Long CALL (Strike) - OW20I8240
 • S2 - Kurs wykonania opcji Short CALL (Strike) - OW20I8290
 • P1 - Premia zapłacona od opcji Long CALL (Premium bought) - OW20I8240
 • P2 - Premia otrzymana od opcji Short CALL (Premium sold) - OW20I8290

PUT (strategia zbudowana na opcjach PUT)

 • PR = U - S2 + P2 - P1 dla S1 <U < S2
 • PR max = P2 - P1 dla U > S2
 • S1 - Kurs wykonania opcji Long PUT (Strike) - OW20U8240
 • S2 - Kurs wykonania opcji Short PUT (Strike) - OW20U8290
 • P1 - Premia zapłacona od opcji Long PUT (Premium bought) - OW20U8240
 • P2 - Premia otrzymana od opcji Short PUT (Premium sold) - OW20U8290

Strata

Maksymalna strata inwestora ograniczona jest do różnicy pomiędzy zapłaconą premią a otrzymaną premią.

 • Lmax = Maksymalna strata (Max Loss)

CALL (strategia zbudowana na opcjach CALL)

 • Lmax = P1 - P2
 • P1 - Premia zapłacona od opcji Long CALL (Premium bought) - OW20I8240
 • P2 - Premia otrzymana od opcji Short CALL (Premium sold) - OW20I8290

PUT (strategia zbudowana na opcjach PUT)

 • Lmax = S2 - S1 - P2 + P1
 • P1 - Premia zapłacona od opcji Long PUT (Premium bought) - OW20U8240
 • P2 - Premia otrzymana od opcji Short PUT (Premium sold) - OW20U8290
 • S1 - Kurs wykonania opcji Long PUT (Strike) - OW20U8240
 • S2 - Kurs wykonania opcji Short PUT (Strike) - OW20U8290

Próg rentowności

 • BEP - Próg rentowności (Break even point)

CALL (strategia zbudowana na opcjach CALL)

 • BEP = S1 + P1 - P2
 • S1 - Kurs wykonania opcji Long CALL (Strike) - OW20I8240
 • P1 - Premia zapłacona od opcji Long CALL (Premium bought) - OW20I8240
 • P2 - Premia otrzymana od sprzedaży opcji Short CALL (Premium sold) - OW20I8290

PUT (strategia zbudowana na opcjach PUT)

 • BEP = S2 - P2 + P1
 • S2 - Kurs wykonania opcji Short PUT (Strike) - OW20U8290
 • P1 - Premia zapłacona od opcji Long PUT (Premium bought) - OW20U8240
 • P2 - Premia otrzymana od sprzedaży opcji Short PUT (Premium sold) - OW20U8290

Przykład 1 (dla opcji CALL)

Kurs rozliczeniowy280026002000
Kurs opcji (zapłacona premia) - OW20I8240258,50258,50258,50
Kurs opcji (otrzymana premia) - OW20I829034,0034,0034,00
Kurs wykonania nabytej opcji (strike) - OW20I8240240024002400
Kurs wykonania wystawionej opcji (strike) - OW20I8290290029002900
Zysk / Strata1.755,00 PLN-245,00 PLN-2.245,00

Przykład 2 (dla opcji PUT)

Kurs rozliczeniowy400027002000
Kurs opcji (zapłacona premia) - OW20U824021,5021,5021,50
Kurs opcji (otrzymana premia) - OW20U8290214,00214,00214,00
Kurs wykonania nabytej opcji (strike) - OW20U8240240024002400
Kurs wykonania wystawionej opcji (strike) - OW20U8290290029002900
Zysk max1925,00 PLN-75,00 PLN- 3.075,00 PLN

Założenia do przykładów

Wartość instrumentu bazowego2591
Zmienność26,6%
Wysokość stopy procentowej6,5%
Mnożnik10 PLN

Podsumowanie

Maksymalny zyskOgraniczony
Maksymalna strataOgraniczona do różnicy zapłaconej premii a otrzymanej premii
Próg rentownościDla opcji CALL
Kurs wykonania opcji nabytej plus premia otrzymana pomniejszona o premię zapłaconą

Dla opcji PUT
Kurs wykonania opcji wystawionej minus premia otrzymana plus premia zapłacona

Aktualną wartość depozytu można wyliczyć stosując arkusz excel bossOpcje w zakładce [Depozyty].

Depozyt zabezpieczający dla strategii Horizontal Bull Spread zbudowanej na opcjach CALL, wyliczenia z wykorzystaniem arkusza excel bossOpcje.

Aktualną wartość depozytu można wyliczyć stosując arkusz excel bossOpcje w zakładce [Depozyty].

Depozyt zabezpieczający dla strategii Horizontal Bull Spread zbudowanej na opcjach PUT, wyliczenia z wykorzystaniem arkusza excel bossOpcje.

Łukasz Okuniewski

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.