Leksykon strategii-Strategie ograniczonego ryzyka-Long Strangle w Edukacja-Opcje - bossa.pl
2019.03.22, godz. 15:33
kontakt

Rozszerzony długi stelaż - Long Strangle

Strategia Long Strangle jest modyfikacją strategii Long Straddle. Różnica polega na różnych cenach wykonania nabytych opcji Long CALL i Long PUT. Strategia rozszerzonego długiego stelaża zapewnia również nieograniczone zyski inwestorowi przy ograniczonym ryzyku.

lc
Long CALL (wyższy kurs)
+lp
Long PUT (niższy kurs)
=
Long Strangle

Long Strangle zakłada większą zmianę instrumentu bazowego niż Long Straddle przy niższych poniesionych kosztach (zapłacone premie) niż Long Straddle.

RyzykoMax. ZyskMax. StrataRynekZmienność
ryzyko ograniczonemax. zysk nieograniczonymax. strata ograniczonaobojętnygra na wzrost zmiennosci


Profil wypłaty dla strategii long strangle złożonej z nabytej opcji OW20U8230 oraz nabytej opcji OW20I8270;
obliczenia z wykorzystaniem arkusza: bossOpcje.

Zysk/Strata

Maksymalny zysk inwestora jest różnicą pomiędzy ceną wykonania a kursem rozliczeniowym i zapłaconymi premiami.

 • PR = U - S2 - P2 - P1 dla U>=S2
 • PR = S1 - U - P2 - P1 dla U =<S1
 • PR - Zysk (Profit)
 • KR - Kurs rozliczeniowy (Underlying)
 • S2 - Kurs wykonania opcji Long CALL (Strike) - OW20I8270
 • S1 - Kurs wykonania opcji Long PUT (Strike) - OW20U8230
 • P2 - Premia zapłacona od opcji Long CALL (Premium bought) - OW20I8270
 • P1 - Premia otrzymana od opcji Long PUT (Premium bought) - OW20U8230

Strata

Maksymalna strata inwestora ograniczona jest do sumy pomiędzy zapłaconą premią a otrzymaną premią.

 • Lmax= P1 + P2 dla S1< U < S2
 • Lmax - Maksymalna strata (Max Loss)
 • P2 - Premia zapłacona od opcji Long CALL (Premium bought) - OW20I8270
 • P1 - Premia zapłacona od opcji Long PUT (Premium bought) - OW20U8230

Próg rentowności

 • BEP1 = S1 - P1 - P2
 • BEP2 = S2 + P1 + P2
 • BEP1 - Próg rentowności (dolny) (Down Break even point)
 • BEP2 - Próg rentowności (górny) (Up Break even point)
 • S2 - Kurs wykonania opcji Long CALL (Strike) - OW20I8270
 • S1 - Kurs wykonania opcji Long PUT (Strike) - OW20U8230
 • P2 - Premia zapłacona od opcji Long CALL (Premium bought) - OW20I8270
 • P1 - Premia zapłacona od opcji Long PUT (Premium bought) - OW20U8230

Przykład 1

Kurs rozliczeniowy2900
Kurs opcji (zapłacona premia) - OW20I827057,35
Kurs opcji (zapłacona premia) - OW20U823071,25
Kurs wykonania nabytej opcji (strike) - OW20I82702700
Kurs wykonania nabytej opcji (strike) - OW20U82302300
Zysk(2900 - 2700 - 57,35 - 71,25) * 10 PLN = 714 PLN

Założenia do przykładu

Wartość instrumentu bazowego2591
Zmienność26,6%
Wysokość stopy procentowej6,5%
Mnożnik10 PLN

Podsumowanie

Maksymalny zyskNieograniczony dla opcji OW20I8270
Praktycznie nieograniczony dla opcji OW20U8230 (wartość instrumentu bazowego nie może być ujemna)
Maksymalna strataOgraniczona do sumy zapłaconych premii
(57,35+ 71,25) * 10 PLN = 1286 PLN
Próg rentownościKurs wykonania - zapłacone premie
BEP1 = 2300 - 57,35 - 71,25 = 2171,4 pkt
Kurs wykonania + zapłacona premia
BEP2 = 2700 + 57,35 + 71,25 = 2828,6 pkt

Obliczenia przy założeniu Long Strangle na opcjach OTM.

Łukasz Okuniewski

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.