Podatek od zysków giełdowych-Jak wyliczyć? w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.25, godz. 06:38
479x59_A.gif
kontakt
Jak wyliczyć kwotę podatku?

Jak wyliczyć kwotę podatku na podstawie informacji z serwisu transakcyjnego (akcje, kontrakty)?

 1. W opcji [Historia Papierów] wybrać prawidłowy zakres dat za dany rok podatkowy: przykładowo rok 2013 daty od 21.12.2012 do 20.12.2013 związane jest to z terminem rozliczeń transakcji (dla akcji i PDA w D+2) następnie zaznaczyć opcje [Wszystkie transakcje] dalej [Eksportuj do CSV] i zapisać plik na dysku.

 2. Uwaga: Proszę pamiętać o obligacjach i prawach poboru - dla nich termin rozliczeń to D+2 (jeśli zawarte były transakcje na granicach tych okresów należy pamiętać o dodaniu lub usunięciu tych transakcji). Kontrakty terminowe i opcje rozliczają się w dniu zawarcia transakcji.

 3. Plik .csv należy otworzyć w Excelu , ewentualnie zaimportować go [Dane -> Pobierz dane zewnętrzne -> Importuj plik tekstowy] w typie należy wybrać [Wszystkie pliki], jako separator należy zaznaczyć [Średnik].
 4. Wprowadzić transakcje kupna z lat poprzednich dla papierów wartościowych, które zostały sprzedane w danym roku podatkowym (wartości transakcji z prowizją maklerską).
 5. Wprowadzić zapisy na rynku pierwotnym (zapisy na nowe akcje, zapisy w ramach PP, odpowiedzi na wezwanie) te które nie są widoczne w [Historii Papierów]. Do sprawdzenia kosztów nabycia dla w/w operacji może być pomocna „Historia Finansowa”.
 6. Dla rachunków pochodnych wprowadzić operacje wygasania pochodnych instrumentów finansowych.
 7. Usunąć transakcje kupna papierów wartościowych, które zostały kupione, ale nie sprzedane w danym roku podatkowym.
 8. Usunąć transakcje dla papierów wartościowych kupionych przed 2004 rokiem nie podlegających opodatkowaniu.
 9. Wprowadzić dodatkową kolumnę do której przekopiować kierunki transakcji K i S, następnie zamienić K na -1, S na 1.
 10. Wstawić dodatkową kolumnę i wstawić wynik mnożenia: "wartość transakcji po prowizji" razy -1(K) lub +1(S). Zsumować wszystko.
 11. Dla sprawdzenia można posortować transakcje według papierów i policzyć wynik finansowy dla każdego papieru osobno( i zsumować). Wynik z tych działań musi być taki sam jak w pkt 8. Sprawdzić czy ilość kupionych i sprzedanych papierów jest dokładnie taka sama.
 12. Uzyskany wynik z pkt 8 należy:
  • powiększyć o zwroty z daytradingu z [Historii Finansowej].
  • pomniejszyć o opłaty za: prowadzanie rachunku, przechowywanie papierów, serwisy (posiadane pakiety) z [Historii Finansowej].
 13. W przypadku gdy wyliczony dochód różni się od wartości podanych w przesłanych PIT-8C prosimy o przekazanie obliczeń wraz z opisem problemu za pośrednictwem formularza [Kontakt].

Jak wyliczyć kwotę podatku na podstawie informacji z serwisu transakcyjnego BossaFX (MT4)?

 1. Uwaga: licząc wartość przychodu do opodatkowania należy uwzględnić wszystkie subrachunki - mikrolotowy i konkursowy.
 2. W opcji [Historia rachunku] należy kliknąć prawy przycisk myszy, wybrać opcję [inny okres] od: 01.01.2013 do 31.12.2013. Po wygenerowaniu transakcji z zadanego okresu należy kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję [Zapisz raport] wybrać typ pliku: HTML.
 3. Wygenerowany plik należy otworzyć w przeglądarce internetowej, zaznaczyć dane [Ctrl + A], skopiować [Ctrl + C]. Skopiowane dane należy wkleić do Excela [Ctrl + V].
 4. Zamienić kropki na przecinek [Edycja -> Zamień -> Zamień wszystko], usunąć wiersze gdzie znajdują się: buy limit, buy stop, sell limit, sell stop, wpłata gotówki, przelew.
 5. Zsumować kolumny [Swap] oraz [Wynik], po zsumowaniu danych otrzymamy Zysk/Stratę w danym roku podatkowym. Otrzymany wynik należy pomniejszyć o zapłaconą prowizję od zleceń telefonicznych.

 6. Uwaga: W celu policzenia przychodu oraz kosztu uzyskania przychodu należy przekopiować kolumnę z wynikiem otrzymanym po zsumowaniu kolumn [Swap] oraz [Wynik], zaznaczoną kolumnę kopiujemy [Ctrl + C] i wklejamy [Edycja -> Wklej specjalnie -> Tylko wartości]. Otrzymane dane należy posortować rosnąco. Po zsumowaniu wartości ujemnych otrzymamy koszt uzyskania przychodu, po zsumowaniu wartości dodatnich otrzymamy przychód.

  Po odjęciu od przychodu kosztów uzyskania przychodu otrzymamy zysk bądź stratę w danym roku podatkowym. Otrzymana wartość powinna być identyczna jak w punkcie 4 oraz dokładnie odpowiadać zyskowi/stracie z PIT-8C.

 7. W przypadku gdy wyliczony dochód różni się od wartości podanych w przesłanych PIT-8C prosimy o przekazanie obliczeń wraz z opisem problemu za pośrednictwem opcji [Skrzynka pocztowa] z poziomu programu BossaFX.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.