System UTP-Ustalanie kursu na GPW-Kroki notowań w Edukacja-Rynek i inwestycje - bossa.pl
2019.03.20, godz. 16:29

Kroki notowań

(stan na 20 grudnia 2012 r.)

Krok notowań dla akcji i innych instrumentów finansowych notowanych na giełdzie określany jest w złotych z dokładnością:

a) do 1 grosza - jeżeli jego wysokość nie przekracza 100 złotych,
b) do 5 groszy - jeżeli jego wysokość przekracza 100 złotych.

Odstępstwem od tego są kroki notowań dla:

 • obligacji i listów zastawnych, których krok określany jest w procentach ich wartości nominalnej z dokładnością do 0,01 punktu procentowego.
 • certyfikatów inwestycyjnych, warrantów opcyjnych i tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF, których krok określany jest w złotych z dokładnością do 1 grosza.
 • certyfikatów strukturyzowanych i obligacji strukturyzowanych, których krok określany jest z dokładnością do:
  • 1 grosza w przypadku wyznaczania kursu w złotych,
  • 0,01 punktu procentowego w przypadku wyznaczania kursu w procentach wartości nominalnej.

Krok notowań dla akcji wyznaczony w walucie EUR lub USD określany jest z dokładnością:

 • do 1 centa - jeżeli jego wysokość nie przekracza 100 EUR lub 100 USD,
 • do 5 centów - jeżeli jego wysokość przekracza 100 EUR lub 100 USD.

 

Krok notowań dla certyfikatów inwestycyjnych, warrantów opcyjnych, certyfikatów strukturyzowanych, obligacji strukturyzowanych oraz tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF określany jest z dokładnością do 1 centa.

Krok notowań dla kontraktów terminowych na:

 • indeksy giełdowe – 1 punkt indeksowy
 • kursy walut – 0.01 jednostki waluty notowania
 • kursy akcji:
  • 0,01 jednostki waluty notowania, jeżeli wysokość kursu kontraktu nie przekracza 100 jednostek waluty notowania,
  • 0,05 jednostki waluty notowania, jeżeli wysokość kursu kontraktu przekracza 100 jednostek waluty notowania.

 

Krok notowań dla opcji na indeksy giełdowe:

 • 0,01 punktu indeksowego, jeżeli wysokość kursu opcji nie przekracza 50 punktów indeksowych,
 • 0,05 punktu indeksowego, jeżeli wysokość kursu opcji przekracza 50 punktów indeksowych.

 

Krok notowań dla jednostek indeksowych:

 • 0,01 jednostki waluty notowania

 

Krok notowań dla instrumentów strukturyzowanych:

 • 1 grosz - w przypadku wyznaczania kursu w złotych,
 • 1/100 waluty notowania - w przypadku wyznaczania kursu w USD, EUR lub CHF,
 • 0,01 punkt procentowy - w przypadku wyznaczania kursu w procentach wartości nominalnej.
bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.