Giełda-Opłaty i prowizje-Opłaty i prowizje - derywaty w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.02.23, godz. 09:39
kontakt

Tabela opłat i prowizji w DM BOŚ SA - derywaty

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH
DOMU MAKLERSKIEGO BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA
W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI

(obowiązuje od dnia 25.04.2016 r.)

Tabela nr 1: PROWIZJE
Lp.Tytuł prowizjiDyspozycje składane osobiście lub telefonicznieDyspozycje składane za pośrednictwem Internetu
1.Realizacja zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na indeks (za jeden kontrakt) 15 PLN
9,90 PLN
2.Realizacja zleceń kupna i sprzedaży opcji2,5% wartości premii,
min. 2 PLN - maks. 15 PLN
2% wartości premii,
min = 1,5 PLN, max = 9,90 PLN
3.Ostateczne rozliczenie wygasającego kontraktu terminowego na indeks  (za jeden kontrakt)15 PLN 9,90 PLN

4.

Ostateczne rozliczenie wygasającej opcji (nie dotyczy opcji wygasającej bez wartości)2,5% wartości premii,
min. 2 PLN - maks. 15 PLN
2% wartości premii,
min = 1,5 PLN, max = 9,90 PLN
5.Transakcje zamykające pozycje na kontraktach terminowych na indeks, otwarte w danym dniu tzw. transakcje daytrading (za jeden kontrakt)wysokość prowizji obowiązująca Klienta
zostaje pomniejszona o 5 PLN od każdej
zamkniętej pozycji na kontrakcie, przy
czym prowizja ta nie może być niższa
niż 10 PLN (*)

 

6 PLN (*)
6.Realizacja zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na obligacje skarbowe (za jeden kontrakt)8 PLN5 PLN
7.Ostateczne rozliczenie wygasającego kontraktu terminowego na obligacje skarbowe (za jeden kontrakt) 8 PLN
5 PLN
8.Realizacja zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na akcje (za jeden kontrakt) 5 PLN
3 PLN
9.Ostateczne rozliczenie wygasającego kontraktu terminowego na akcje (za jeden kontrakt) 5 PLN
3 PLN
10.Realizacja zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na waluty (za jeden kontrakt) 0,99 PLN
0,20 PLN - promocja
0,99 PLN
0,20 PLN - promocja
11.Ostateczne rozliczenie wygasającego kontraktu terminowego na waluty (za jeden kontrakt) 0,99 PLN
0,20 PLN - promocja
0,99 PLN
0,20 PLN - promocja
12.Realizacja zlecenia kupna lub sprzedaży kontraktu terminowego na stawki referencyjne WIBOR (za jeden kontrakt)8 PLN5 PLN
13.Ostateczne rozliczenie wygasającego kontraktu terminowego na stawki referencyjne WIBOR (za jeden kontrakt)8 PLN5 PLN
14.Realizacja zleceń kupna i sprzedaży warrantów
0,95% wartości transakcji
min. 5 PLN

0,39% wartości transakcji
min. 5 PLN

15.Realizacja zleceń kupna i sprzedaży jednostek indeksowych oraz rozliczenie transakcji powstałych na skutek zgłoszenia jednostek indeksowych do wykonania 0,95% wartości transakcji
min. 5 PLN
0,39% wartości transakcji
min. 5 PLN
16.Realizacja przez DM interwencyjnego zlecenia kupna lub sprzedaży(za jeden kontrakt) 9,90 PLN
17.Zamknięcie przez DM pozycji intraday po Terminie zamknięcia pozycji intraday (za jeden kontrakt)
9,90 PLN
18.Prowizje zawarte w punktach 1-20 podlegają negocjacji.

(*)Początkowo prowizja naliczana według standardowej stawki, zwrot nadpłaconej kwoty prowizji następuje po rozliczeniu sesji.


Tabela nr 2: OPŁATY
Lp.Tytuł opłatyRachunek tradycyjnyRachunek internetowy
1.Otwarcie i prowadzenie rachunku derywatów lub rachunku derywatów intradaybezpłatnie
2.Zamknięcie rachunku derywatów lub rachunku derywatów intradaybezpłatnie
3.Przeniesienie kontraktów terminowych lub opcji lub jednostek indeksowych (za jedną sztukę) (***)w ramach DM9,90 PLN,
min. 50 PLN - maks. 100 PLN
do innego biura maklerskiego 9,90 PLN,
min. 100 PLN - maks. 200 PLN
4.Przeniesienie warrantów (za każdy warrant)
w ramach DM bezpłatnie
do innego biura maklerskiego 0,25% wartości rynkowej przenoszonych warrantów, nie mniej niż 25 PLN od warrantu
4a.Opłata za zgłoszenie transakcji do repozytorium transakcji
0 PLN od każdej transakcji
4b.Opłata miesięczna za utrzymanie w repozytorium transakcji informacji o transakcji
0 PLN od każdej aktywnej transakcji
5.Dyrektor DM ma prawo okresowo zawiesić pobieranie lub zmniejszyć opłaty w ramach prowadzonych przez DM akcji promocyjnych
6.Opłaty nieujęte w niniejszej Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu derywatami – według Tabeli opłat i prowizji maklerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A – rynek kasowy.
(***)Dyspozycja przeniesienia musi być złożona do godziny określonej w Zarządzeniu Dyrektora DM.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.