Zlecenia maklerskie, Rynek i inwestycje-Zasady obrotu giełdowego w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.18, godz. 20:35
479x59_A.gif
kontakt

Zlecenia maklerskie

Obrót na giełdzie odbywa się w oparciu o składane przez inwestorów zlecenia.

Zleceniem maklerskim jest oferta kupna lub sprzedaży notowanych na giełdzie papierów wartościowych lub instrumentów finansowych sporządzana przez członka giełdy (biuro maklerskie) w ściśle określonej przez giełdę formie. Każde zlecenie zawiera informacje niezbędne do zawarcia transakcji takie jak:

  • nazwę lub kod papieru wartościowego, którego zlecenie dotyczy,
  • rodzaj oferty (kupno lub sprzedaż),
  • limit ceny lub polecenie wykonania zlecenia bez określania limitu ceny,
  • liczbę papierów wartościowych mających być przedmiotem transakcji,
  • termin ważności zlecenia,
  • nazwę i kod wystawcy zlecenia,
  • datę wystawienia zlecenia

oraz inne informacje szczegółowo określone przez giełdę potrzebne np. do identyfikacji klienta. Wszystkie informacje zawarte w zleceniach są dostępne tylko dla wybranych pracowników giełdy oraz innych upoważnionych osób.

Różnorodność zleceń maklerskich możliwych do składania na giełdzie pozwala inwestorom realizować przyjęte strategie inwestycyjne. Inwestor może na przykład położyć w swoim zleceniu nacisk na szybkość wykonania zlecenia kosztem wysokości ceny, jaką uzyska za papier wartościowy, może skupić się na realizacji zlecenia po określonej cenie lub też uzależnić wykonanie swojego zlecenia od sytuacji na rynku.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.