Automaty Bossa-bossaAPI w GIEŁDA-Narzędzia - bossa.pl
2017.11.19, godz. 15:22
kontakt
Laureaci Konkursu bossaAPI - twój automat na giełdzie
Przedstawiamy wyniki pierwszego Konkursu bossaAPI - Twój automat na giełdzie.

Interfejs programowania aplikacji bossaAPI to unikalne narzędzie na polskim rynku giełdowym, stanowiące bazę do pisania własnych programów do zarządzania rachunkiem inwestycyjnym lub rozszerzania obecnej funkcjonalności narzędzi dostępnych w ofercie bossa.pl.

Co ocenialiśmy?

Komisja Konkursowa oceniała prace uwzględniając kilka kryteriów. Najwyżej punktowane były jednak: innowacyjność i funkcjonalność dla inwestora.

Pod pojęciem innowacyjność brano pod uwagę pomysł, nowatorskie podejście w przedstawianej aplikacji w stosunku do istniejących rozwiązań w ofercie biura i na rynku. W ramach hasła funkcjonalność dla inwestora istotna była przydatność aplikacji dla jak najszerszej grupy inwestorów.

Pod uwagę brano również m.in. poprawność działania oraz użyteczność czyli cechy aplikacji decydujace o jej jakości użytkownej (łatwość obsługi, intuicyjność, obsługę błędów, przyjrzystość interfejsu).

Nagroda główna (Pierwsze miejsce)

Nagroda główną(Pierwsze miejsce) 10.000 zł zdobyła aplikacja IS-Trader.

IS-Trader

gold2.png
Aplikacja IS-Trader służy do szybkiego składania, modyfikacji i anulowania zleceń giełdowych. Aplikacja posiada również obsługę zleceń niedostępnych w systemie giełdowym takich jak:
  • Trailing Stop,
  • OCO (One Cancel Other),
  • IF OCO,
  • DDA (Do Dyspozycji Automatu),
oraz umożliwia ustawianie dodatkowych warunków wykonania lub anulowania na poszczególnych zleceniach. Wbudowany w programie tzw. egzekutor zleceń, umożliwia przekazywanie zleceń do systemu giełdowego na podstawie sygnałów generowanych z zewnętrznych programów.

Do aplikacji IS-Trader dołączona jest biblioteka NOL wrapper, której wykorzystanie ułatwia pisanie programów osobom pragnącym rozpocząć przygodę z bossaAPI w językach programowania C# oraz Visual Basic.

[Więcej informacji]
 

Wyróżnienia (Drugie miejsce)

Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać II nagrody za drugie miejsce w Konkursie bossaAPI – Twój automat na giełdzie.

Wyróżnienia (Trzecie miejsce)

III Nagrodę(trzecie miejsce) po 5.000 zł zdobyły ex aequo dwie aplikacje Kreator Zleceń oraz Menadżer strategii NOL.

Kreator Zleceń

brown2.png
Aplikacja Kreator Zleceń pozwala na składanie i anulowanie zleceń giełdowych. Dodatkowo umożliwia składanie zleceń niedostępnych na Giełdzie: Stop Loss oraz Take Profit.

Ponadto aplikacja posiada możliwość definiowania dodatkowych warunków aktywacji/dezaktywacji zleceń na podstawie języka wyrażeń arytmetycznych i logicznych wraz z wizualnym kreatorem zleceń.

Kolejną funkcją aplikacji jest udostępnianie tzw. WSDL (Web Services Description Language) - czyli językiem służącym do definiowania i opisu korzystania z Web Serwisów.

Aplikacja dodatkowo posiada możliwość komunikowania się z programami zew. z pomocą wtyczki COM. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest składanie zleceń np. z programu Microsoft Excel.

[Więcej informacji]

 
Menadżer strategii NOL

brown2.pngAplikacja Menadżer strategii NOL pozwala na składanie, anulowanie oraz modyfikację zleceń giełdowych oraz za pomocą zdefiniowanych strategii zleceń specjalnych: Stop Loss, Take Profit oraz Trailing Stop. Dodatkowo aplikacja posiada zdefiniowaną strategię aukcyjną, która może być wykorzystywana w stosunku do instrumentów o dużym spread’zie pozwalając na automatyczne podbijanie ofert w określonym zakresie ceny.

Aplikacja wyposażona jest w interfejs StrategyInterface, który umożliwia na programowanie strategii w dowolnym języku programowania dostępnego na platformie .NET.

Aplikacja dodatkowo za pomocą wtyczki dll oraz strategii mql może łączyć się z platformą BOSSAFX(rynek forex) i odczytywać stan terminala z zakładki Handel.

[Więcej informacji]

Nagroda specjalna

spec2.pngKomisja konkursowa postanowiła przyznać nagrodę specjalną bibliotece BossaAPI .NET Class Library. Biblioteka nie spełnia założeń Konkursu bossaAPI – Twój automat na giełdzie dotyczących innowacyjności, funkcjonalności dla Inwestora w rozumieniu jak najszerszego wykorzystania aplikacji. Jednakże ww. biblioteka będzie pomocna do pisania własnych programów. Udostępnia ona czytelne, proste w użyciu klasy reprezentujące m.in.: poszczególne rachunki użytkownika, walory, ich notowania oraz aktywne zlecenia. Wszystko w takiej formie, by nawet laik, który dopiero zaczyna programować, był w stanie z nich efektywnie korzystać.

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Konkursowa przyznała ww. bibliotece nagrodę specjalną w wysokości 2500 zł.

Pozostałe ciekawe aplikacje

Nie mogliśmy nagrodzić wszystkich nadesłanych aplikacji. Poniżej prezentujemy naszym zdaniem pozostałe najciekasze aplikacje, które brały udział w Konkurs bossaAPI - Twój automat na giełdzie.


Arbiter

Arbiter_small.png
Aplikacja Arbiter służy do zawierania transakcji arbitrażowych na dwóch dowolnych instrumentach.

Arbiter wykonuje arbitraż pasywny, to znaczy sprawdza pojawiające się oferty i jeśli zachodzi korzystny, zdefiniowany wcześniej warunek, to wysyłane jest zlecenie inicjujące transakcję. Zlecenie na sprzężony walor wysyłane jest po zawarciu transakcji na pierwotnym walorze. 


OmegaStock

OmegaStock1_small.png

OmegaStock jest programem stworzonym z myślą o inwestorach posługujących się technikami daytradingu oraz intensywnie wykorzystujących analizę techniczną do badania możliwości inwestycyjnych. Aplikacja pozwala śledzić notowania i wykresy spółek w czasie rzeczywistym. OmegaStock pozwala na składanie zleceń giełdowych z limitem, PKC, PCR, Stop Loss, Stop Limit oraz zleceń OCO. 
OmegaStock2_small.png Aplikacja daje możliwość zdefiniowania własnego automatu do gry bez znajomości jakiegokolwiek języka programowania. Wszystko jest możliwe do zrealizowania przy użyciu graficznego interfejsu poprzez tworzenie prostych schematów blokowych.


Terminator

Terminator1_small.png

Aplikacja Terminator przeznaczona jest do tworzenia, testowania i uruchamiania automatycznych systemów transakcyjnych na rynku GPW dla kontraktów terminowych.
Terminator2_small.png Terminator dodatkowo posiada wbudowany edytor tworzonych systemów, moduł testowania z rozbudowanymi wykresami i raportami, daje dostęp do bogatej biblioteki wskaźników oraz ostatecznie umożliwia uruchomienie stworzonego systemu na prawdziwym rynku.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.