Inne-Arkusze DDE-Opis w GIEŁDA-Narzędzia - bossa.pl
2019.02.17, godz. 21:27
kontakt

Wspomaganie konstrukcji portfela opcji

Dla użytkowników platformy transakcyjnej Bossa dostępny jest arkusz kalkulacyjny w formacie Excel wspomagający konstrukcję portfela kontraktów opcyjnych i futures opartych na indeksie WIG20. Arkusz działa w powiązaniu a aplikacją NOL3 lub Notowania3PRO firmy Statica. Notowania aktualizowane są w arkuszu w systemie real-time poprzez serwer DDE.

W tej zakładce prezentowany jest teoretyczny model wyceny opcji wraz z podstawowymi współczynnikami greckimi oraz wartościami zmienności implikowanych. Z poziomu tej zakładki można sterować modelem wyceny, modelem zmienności oraz wyborem instrumentu bazowego.

W arkuszu dostępne są trzy modele wyceny:

  • Black Scholes - klasyczna formuła wyceny Black'a Scholes'a
  • Black Scholes Futures - modyfikacja pierwotnego wzoru, zakładającą że dywidenda jest równa stopie wolnej od ryzyka kapitalizowanej w sposób ciągły
  • Binomial Tree - wycena metodą drzewa dwumianowego

Oraz cztery modele zmienności:

  • Zmienność KDPW - parametr zmienności na podstawie dziennego komunikatu KDPW
  • Volume Weighting C/P - średnia zmienności implikowanych, oddzielnie dla opcji Call i Put ważona wolumenem obrotu na poprzedniej sesji.
  • Elasticity Weighting - C/P - średnia zmienności implikowanych zaproponowana przez Panów Chiras i Manaster, oddzielnie dla opcji Call i Put, ważona przy użyciu współczynnika (Vega * zmienność / cena).
  • Beckers ISD C/P - wynika z minimalizacji funkcji sumy różnic wycen rynkowych opcji i wycen teoretycznych dla danej zmienności, ważonych współczynnikiem Vega.

W tej zakładce prezentowane jest zmodyfikowane okno notowań opcji z uwzględnieniem wartości zmienności implikowanych oraz parytetu call - put. Zestawienie dokonywane jest według wybranej daty wygaśnięcia. Dla korzystniejszej wizualizacji notowania zostały podzielona na lewą i prawą stronę ekranu pod względem typu opcji (call, put). Opcje call i put zostały względem siebie dopasowane w jednej linii ceną wykonania.

W kolumnach Par.CP sygnalizowana jest dodatnimi wartościami możliwość arbitrażu. W dolnej części ekranu prezentowane są wykresy obrazujące przebieg zmienności implikowanych bieżących oraz na dzień D-1. Może to stanowić ułatwienie dla poszukiwań charakterystycznych "uśmiechów" i "grymasów" zmienności.

Zakładka Strategia służy do graficznej prezentacji rozkładu zysków i strat przyjętych strategii opcyjnych w zależności od kwotowania instrumentu bazowego. Górny obszar zatytułowany "Strategia hipotetyczna" przelicza według bieżących kursów rozkład zysków i strat dla przyjętych pozycji w opcjach lub kontraktach futures. Kursy bieżące są przeliczane na podstawie najlepszych ofert kupna i sprzedaży w zależności od strony transakcji (pozycja długa lub krótka). Dolne pole "Strategia zajęta" działa w trochę odmienny sposób. Tutaj założeniem jest blokowanie średniej ceny transakcji, tak aby odzwierciedlała stan faktycznie dokonanych transakcji. Ciekawą funkcją jest możliwość zapisu własnej strategii zarówno z górnej jak i dolnej tabeli. Można zapisać do 20 różnych strategii.

Zakładka Symulacja pozwala na symulowanie obliczeń dotyczących wyceny opcji oraz greckich współczynników przy zmianie poszczególnych parametrów. Umożliwia badanie zachowania portfela opcji w zmieniających się warunkach rynkowych. Znajomość wpływu zmiany poszczególnych parametrów na portfel może być także pomocna w ewentualnym przygotowaniu się na pewne scenariusze które mogą wystąpić.

Wykresy w dolnej części ekranu wizualizują zachowanie wybranych danych przy różnych wartościach instrumentu bazowego, zmienności i pozostałego czasu do wygaśnięcia. Prezentacji można poddawać zarówno samą wycenę opcji, jak i inne współczynniki.

Trzy pola wyboru przy wykresach pozwalają na wybór typu danych do prezentacji w zależności od wartości instrumentu bazowego, zmienności, czasu do wygaśnięcia. Wyborem może być wycena oraz współczynniki Delta, Gamma, Theta, Vega.

Ostatni arkusz służy do wyznaczenia depozytów zabezpieczających za pomocą Modelu Portfelowej Kalkulacji Ryzyka. MPKR przeprowadza obliczenia na podstawie 16 hipotetycznych scenariuszy zmiany ceny instrumentu bazowego oraz zmienności, wraz z przypisanym im prawdopodobieństwem. W ramach całego portfela uwzględniona jest korelacja pomiędzy instrumentami tej samej klasy.

Marcin Brendota

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.