Notowania-bossaNOL3 w GIEŁDA-Narzędzia - bossa.pl
2017.11.20, godz. 10:34
kontakt
Narzędzia
Narzędzia to opcje zwiększające możliwości prezentacji notowań poprzez:
  • Szczegółowy podgląd parametrów wybranego instrumentu,
  • Wyświetlanie tabeli transakcji dla danego instrumentu,
  • Monitor rynku dla zdefiniowanej grupy walorów,
  • Okno aktywności rynku dla wybranek zakładki,
  • Ticker do prezentacji notowań w formie przesuwającego się paska,
  • Zarządzanie alarmami dla zadanych parametrów,
  • Interfejs DDE do aktywnego przekazywania danych do innych programów,
  • Możliwość podglądu 1 lub 5 ofert w zależności od wybranego pakietu.

Szczegóły Waloru

nol3_ogolny_small.png Szczegóły waloru to okno, które umożliwia podgląd dodatkowych parametrów zaznaczonego w zakładce instrumentu, kombinacji zleceń dla aktualnej fazy sesji, tabeli notowań oraz pięciu ostatnich transakcji. Okno Szczegóły waloru może być konfigurowane z menu kontekstowego (prawy klik na otwartym okienku).

Tabela Transakcji

nol3_ogolny_small.png Aktualna tabela transakcji umożliwia podgląd wszystkich zawartych transakcji na wybranym instrumencie. Uwaga! Dane w otwartym oknie nie są uzupełniane o nowe transakcje.

Aktywność Rynku

nol3_ogolny_small.png Aktywność rynku prezentuje statystykę dla aktywnej zakładki. Częstotliwość aktualizacji danych można ustawić, za pomocą menu kontekstowego.

Monitor Rynku

nol3_ogolny_small.png Monitor rynku przedstawia ostatnie transakcje na akcjach. Uwaga! Wyświetlane są akcje i PDA z notowań ciągłych.

Ticker

nol3_ogolny_small.png Ticker służy do prezentacji notowań w formie przesuwającego się paska. Prezentowane są wybrane instrumenty (tendencja, nazwa waloru, wartość oraz zmiana procentowa).

Instrumenty Tickera

nol3_ogolny_small.png Instrumenty tickera umożliwiają dodawanie bądź usuwanie prezentowanych instrumentów. Modyfikowanie instrumentów w Tickerze odbywa się w identyczny sposób jak w Walorach do Zakładek wg kategorii, wg grup oraz wg porządku alfabetycznego.

Maksymalna ilość instrumentów w Tickerze wynosi 40.

Zmiana ilości wyświetlanych ofert

nol3_ogolny_small.png Rozwiń, Zwiń, Rozwiń Wszystko, Zwiń Wszystko umożliwiają zmianę ilość wyświetlanych ofert dla danego waloru/aktywnej zakładki.

Zarządzanie Alarmami

nol3_ogolny_small.png Zarządzanie alarmami umożliwia definiowanie alertów na zadane warunki. Ostrzeżenie będzie prezentowane w formie wyskakującego okienka oraz ew. zdefiniowanego sygnału dźwiękowego.

DDE Manager

nol3_ogolny_small.png

DDE Manager oznacza dynamiczną wymianę danych i jest przeznaczone do współdzielenia danych pomiędzy aplikacjami na jednym komputerze. W ten sposób dane z programu mogą być przekazywane do innych aplikacji wykorzystujących DDE (Excel, Access, itd.)

Klientom proponujemy skorzystanie z arkusza kalkulacyjnego wspomagającego konstrukcję portfela opartego na kontraktach opcyjnych i kontraktach futures. Arkusz przeznaczony jest do współpracy z aplikacją NOL3 poprzez DDE. Plik jest do pobrania po zalogowaniu ze strony Notowania. Dla prawidłowego użytkowania, w pierwszej kolejności należy zapoznać się z tekstem pomocy zawartym w arkuszu.

Maksymalna ilość instrumentów przekazywanych przez DDE wynosi 100.

Wykres Zewnętrzny

nol3_ogolny_small.png NOL3 umożliwia obserwowanie wykresów notowań giełdowych. Wykresy ISPAG dostępne są tylko dla użytkowników pakietów zielonych. W celu ich wywołania należy być zalogowanym na rachunku inwestycyjnym, mieć uruchomioną aplikację NOL3 oraz zainstalowane środowisko Java w wersji 1.4 lub wyżej.

Pomoc do Wykresów ISPAG.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.