Notowania-bossaNOL3-Wykresy AT w GIEŁDA-Narzędzia - bossa.pl
2019.03.23, godz. 09:29
kontakt
Wykresy AT

Wykresy AT – nowa funkcjonalność aplikacji bossaNOL3, która zapewnia:

  • Łatwy dostęp do narzędzi analizy technicznej: wskaźniki AT; rysowanie linii trendów, wyznaczanie poziomów wsparć/oporów.
  • Możliwość prezentowania danych w 4 różnych formatach (liniowy, świecowy, Słupkowy, Kagi)
  • Wykresy Intraday i historyczne z możliwością szerokiej zmiany zakresu oraz interwału prezentowanych notowań wybranego waloru.

Dodatkową korzyścią wykresów bossaNOL3 jest dostęp do notowań online już w pakiecie żółtym.
W aplikacji Wykresy oraz Intrawykresy dane online są dostępne dopiero od pakietu zielonego.


Krótki przewodnik po wykresach bossaNOL3:

Otwórz wykres

Aby otworzyć wykresy w aplikacji NOL3 należy na wybranym walorze wejść w zakładkę Narzędzia -> Wykres lub klikając przycisk F2 na klawiaturze.
Szybkie sterowanie ustawieniami wykresów możliwe jest dzięki [panelowi zarządzania].

otworzwykres.png

 

Zmieniaj dowolnie sposób prezentacji danych i zakres wykresu

Jeśli chcemy zmienić sposób prezentacji danych na wykresie należy wejść w menu w zakładkę [Widok].

widok.png

Aplikacja bossaNOL3 pozwala na prezentację różnych typów wykresów, między innymi:

  • Liniowy
  • Świeczki
  • Słupkowy
  • KagiPonadto Wykresy NOL umożliwiają oglądanie danych w ujęciu Intra-day lub historycznym.

  • Intra-Day - wykres przedstawia zmiany notowań wybranego waloru w ujęciu krótszym niż jeden dzień (np. 1, 5, 10, 15 minutowym).

intraday.png
 
 
widok2.png

Zmiana interwału danych jest możliwa za pośrednictwem menu wykresów [Widok] -> [Zakres]

 

  • Historyczne - wykres przedstawia zmiany notowań określnego waloru dla danych dziennych, których zakres może być wybierany z przedziału od 1 dnia do 1 roku.

 

historyczna.png
 
 
widok3.png
Zmiana zakresu jest możliwa za pośrednictwem menu wykresów [Widok] -> [Zakres]

Dodawaj i modyfikuj wskaźniki

Wykresy pozwalają na korzystanie z różnego rodzaju wskaźników analizy technicznej.
Wskaźniki widoczne są dostępne są z menu głównego wykresów w menu [Wskaźniki] lub za pośrednictwem [paska narzędzi].

 

wskazniki.png

 

Możliwa jest też zmiana parametrów wskaźnika, w tym kolorów czy grubości/rodzaju linii.

Dodaj linię trendu

Menu [Narzędzia] udostępnia dodatkowe wskaźniki analityczne łącznie z możliwością kreślenia np. linii trendu, linii wsparcia/oporu, średnich ruchomych, poziomów Fibonacciego.

linietrendu.png

 

Linie trendu – linie mogą być modyfikowane bądź usuwane za pomocą ikon ikonki.png

Zapisuj ustawienia i analizy

Opcja [Zapisywanie ustawień domyślnych] pozwala na zapamiętanie zdefiniowanych wcześniej ustawień oraz analiz (wskaźników i linii trendu) wprowadzonych do wykresu.
Po ponownym uruchomieniu bossaNOL3, każdy wywoływany wykres będzie wykorzystywał zapisane wcześniej parametry.

zapisywanieustawien.png

 

Dodatkowe ustawienia zakresu danych

Zmiana interwału oglądanych danych możliwa jest także za pomocą ikony [Ustawienia].


interwal.png

 

Dodatkowo zakładka [Przedział czasowy] pozwala na zdefiniowanie przedziału/zakresu dat dla prezentowanych i pobieranych danych.


czas.png

 

 

Pełna instrukcja wykresów NOL»

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.