Notowania-Notowania Zagranica (Infront) w GIEŁDA-Narzędzia - bossa.pl
2019.02.22, godz. 11:03
kontakt
Notowania Zagranica - Infront

Infront – to aplikacja do odbioru notowań w czasie rzeczywistym z rynków zagranicznych, pozwala na:

  • tworzenie wykresów analizy technicznej,
  • śledzenie danych historycznych,
  • przeglądanie wiadomości rynkowych,
  • konfigurowanie pulpitów wirtualnych,
  • przygotowanie dowolnych zestawień danych.


Aplikacja Infront dostępna jest dla Klientów korzystających z pakietów zagranicznych umożliwiających odbiór notowań w czasie rzeczywistym (bieżących) oraz opóźnionych.

Więcej o Pakietach

Chcący skorzystać z pakietu oferującego dostęp do notowań za pomocą aplikacji Infront należy złożyć odpowiednią dyspozycję za pośrednictwem systemu transakcyjnego.
[Dyspozycjie] -->[Zmiana Pakiet].

Instalacja i aktywacja

Instalacja aplikacji:


Ważne!
Do instalacji programu wymagane są uprawnienia administratora systemu, a do korzystania udostępnione połączenie internetowe.

Aktywacja notowań 

Do korzystania z aplikacji Infront wymagana jest nazwa i hasło użytkownika. Aby je uzyskać należy aktywować jeden z pakietów zagranicznych po zalogowaniu do serwera zleceń Stocks OnLline. Następnie zostanie wysłany komunikat powitalny zawierający dane dostępowe.  

Nazwę użytkownika oraz hasło dostępu należy wprowadzić w opcji [Narzędzia -> Preferencje -> Login] w zakładce [Account Setup]

logowanie-zagranica.png

Notowania

 

Tworzenie pulpitu roboczego


Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, pojawia się okno dialogowe z zapytaniem, dotyczącym stworzenia automatycznie nowego pulpitu. Jeśli zostanie udzielona odpowiedź twierdząca, zostanie utworzony standardowy pulpit zawierający notowania, informacje, wykresy i pasek notowań. 

Ważne! Pulpit - to przestrzeń robocza na ekranie, która składa się z różnych okien posiadających różne dane rynkowe i różne funkcjonalności. Automatycznie utworzony pulpit roboczy sprawdza dostęp do danych rynkowych i ustawień komputera pod względem utworzenia pulpitu.
Jeśli regionalne ustawienia umiejscawiają użytkownika w Polsce i odnajdą dostęp do rynku Warsaw SE, zostanie utworzony pulpit roboczy, gdzie jako główny rynek na pierwszej stronie zostanie ustalony rynek Warsaw SE. (W aplikacji Infornt dane z rynku GPW – Warsaw SE zawsze będą wyświetlane jako opóźnione).

Pulpit zawiera kilka okien z danymi rynkowymi i funkcjonalnościami dopasowanymi do indywidualnych potrzeb. Może także składać się z kilku ekranów. W każdej chwili można dodać okna zawierające dodatkowe informacje, wykresy itp. a także zmieniać kolory, czcionki i rozmiary okien, wedle własnego uznania.

Kliknij w rysunek, by zobaczyć przykład - Pulpit roboczy – USA

pulpit_roboczy_us_mini.png

 

Ekrany


W dolnym lewym rogu pulpitu są wyświetlone różne ekrany. Ekrany działają na zasadzie podobnej jak arkusze w Excelu. Kiedy zapisywany jest pulpit, wszystkie ekrany są zapamiętywane w pliku pulpitu. Do przechodzenie pomiędzy ekranami należy używać myszy lub kombinacje klawiszy Alt+1, Alt +2 itd. 


ekrany-mini.png

 

Dodawanie ekranu


Aby dodać ekran, należy kliknąć na przycisk [+] na dole strony lub wybrać z menu kontekstowego polecenie [Dodaj Ekran]

nowy_ekran_kontekst.png

 

Następnie wystarczy podać nową nazwę ekranu i nacisnąć przycisk [OK]

Zapisywanie pulpitu


Aby zapisać pulpit, należy wybrać [Plik -> Zapisz Pulpit]. Zapisany pulpit będzie domyślnie otwierany przy uruchamianiu aplikacji. Jeśli wcześniej był już ustawiony pulpit domyślny, każdorazowa zmiana i zapis będzie wywoływać pytanie dot. zmiany uprzednio zapisanego pulpitu.

pulpit_domyslny.png

 

W każdej chwili możesz powrócić do standardowego pulpitu, który program utworzył dla Ciebie. Wybierz z głównego menu polecenie [Plik -> Utwórz nowy].

 

nowy_pulpit.png

 

Główne Menu


Główne menu znajduje się na górnym pasku. Zawiera 5 opcji: Plik, Edycja, Narzędzia, Okno, Pomoc.

menu_glowne.png

 

Menu [Plik] – pozwala na tworzenie m.in. nowych Pulpitów, Ekranów, Pionowych pasków notowań, Wiadomości, zapisywanie pulpitów.
Menu [Edycja] – pozwala na kopiowanie/wklejanie/usuwanie wybranych walorów.
Menu [Narzędzia] – pozwala na dostęp do ustawień, statusu połączenia, aktualizacji aplikacji.
Menu [Okno] – pozwala na zarządzanie otwartymi oknami na wybranym ekranie.
Menu [Pomoc] – pomoc do aplikacji.

Ikony umożliwiają dostęp do następujących opcji aplikacji:

ikona_zapisz_pulpit.png
ikona pozwala na szybkie zapisanie pulpitu
ikona_ekrany.pngikona pozwala na załadowanie zdefiniowanych ekranów dla wybranych rynków
ikona_rynek.png
ikona otwiera uprzednio zdefiniowane okno rynku z notowaniami, opcjami, indeksami, surowcami, walutami itd.
ikona_zestawienie.pngikona otwiera okno rynku, które może zawierać połączenie instrumentów z różnych rynków
ikona_wiadomosci.png
ikona otwiera okno z wiadomości pochodzącymi z jednego lub wielu źródeł

 

Okno Rynek


Menu [Plik -> Nowy -> Rynek] pozwala otworzyć listę wszystkich dostępnych rynków. Lista pokazuje dostawcę danych dla każdego rynku i czy dostęp jest w czasie rzeczywistym czy z opóźnieniem.

Przykład: Wybór rynku [Nyse, Stocks [NYS]]

wybierz_rynek.png

 

Okno NYSE Stocks 

Grupy – główny folder, w którym wyświetlane są wszystkie instrumenty dla wybranego rynku 

Lista – tu można zdefiniować własną listę obserwowanych instrumentów. Aby ją zdefiniować, należy wybrać przycisk [Dodaj…], wyszukać dany instrument i doda do listy. 

Ranking – Przegląd instrumentów dla danej listy, które najwięcej straciły/zyskały, miały największe obroty w dniu bieżącym. 

Przegląd rynku – graficzny obraz danej listy, udział procentowy akcji w obrocie (wg kapitalizacji rynkowej), wzrostów i spadków cen oraz wzrostów i spadków obrotów. 

Zobacz przykład - Okno NYSE Stocks
okno_rynek_nyse-mini.png

 

Okno przeglądu instrumentu


Podwójne kliknięcie na wybrany walor otwiera okno, które zawiera wyczerpujące informacje dotyczące notowań, informację dot. arkusza zleceń, transakcji, wykresy, informacje ogólne o instrumencie, ceny historyczne ceny itp. 

szczegoly_waloru.png

 

Okno zestawienie


Okno zestawienie umożliwia dodanie do listy każdego waloru, do którego klient posiada dostęp. Na jednej liście można umieszczać walory z różnych klas aktywów. Aby dodać instrument, należy wpisać nazwę lub kod i nacisnąć przycisk [Dodaj] lub wybrać walory ze zdefiniowanej grupy rynków.

okno_zestawienie-mini.png

 

Okno wiadomości


Okno wiadomości pozwala na śledzenie aktualności ze zdefiniowanych źródeł RSS w aplikacji Infront. Nie ma możliwości dodawania nowych źródeł.

okno_wiadomosci-mini.png

 

Wykresy


Aplikacja zawiera prosty moduł tworzenia wykresów. Funkcjonalność obejmuje możliwość dostosowania do potrzeb rozpiętości czasowej wykresu, jego rodzaju, ustawień domyślnych i innych. Moduł zachowuje wyszukuje i wyświetla zarówno dane bieżące, jak i historyczne. 

wykresy-mini.png
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.