Notowania Mobilne (NOM)-Java-Telefony z ekranami dotykowymi w Narzędzia-Notowania - bossa.pl
2019.03.20, godz. 16:48
kontakt
Notowania Mobilne wersja Java dotykowa
W ramach pakietu zielony1+, zielony 5+ i zielony Max DM BOŚ udostępnia aplikację Notowania Mobilne wersja Java (dla telefonów z ekranami dotykowymi). Warto podkreślić, że w ramach tych pakietów użytkownik korzysta z NOM bez dodatkowych opłat.

 

UWAGA! Połączenie z internetem może być taryfikowane oddzielnie przez operatora komórkowego.

Program działa w oparciu o cztery ekrany funkcjonalne:

   Java_tabela_notowan.jpg
   Java_lista_transkacji.jpg     Java_wykres_waloru.jpg     Java_informacje_dodatkowe.jpg
    Ekran tabeli notowań
    Ekran listy transakcji
    Ekran wykresu waloru
   
Ekran informacji
dodatkowych

 

Nawigacja w programie

Program Notowania Mobilne wersja Java dotykowa w zależności od rozdzielczości ekranu telefonu, na którym jest instalowany, automatycznie dostosowuje ilość kolumn w Tabeli, tak aby dostarczać jak najwięcej informacji, a jednocześnie zachować czytelność ekranu. Szerokość i układ kolumn (również ich widoczność) może być dowolnie konfigurowana przez użytkownika.

Java_nawigacja_w_programie.png

 

Obsługa programu odbywa się przy użyciu ekranu dotykowego telefonu. Ekrany programu, które zawierają treści nie mieszczące się w zakresie widoczności, posiadają obszary zarezerwowane do przewijania ekranu. Miejsca takie oznaczone są przyciskami, które wyświetlane są przez kilka sekund.

Instalacja programu

Java_instalacja_1.png

 

Proszę uruchomić w telefonie komórkowym z ekranem dotykowym przeglądarkę internetową i wpisać adres:

http://notowania-mobilne.pl/nomd.jar

Wersja przeznaczona dla telefonów komórkowych wyposażonych w ekran dotykowy oraz obsługę java MIDP 2.x (również Bada OS, Symbian^3, Symbian S60v5).


Java_instalacja_QRCode
    

 

Można też pobrać plik instalacyjny bezpośrednio z adresu odczytanego za pomocą czytnika QR kodu.


Java_instalacja_2.png

 

Dalej postępuj zgodnie z komunikatami jakie będę wyświetlane podczas instalacji.

Java_instalacja_3.png

 

W przypadku niektórych modeli telefonów komórkowych może zostać wyświetlony komunikat informujący o tym, że aplikacja nie jest zaufana lub o braku podpisu cyfrowego pobranego pliku. W takiej sytuacji należy pominąć komunikat i kontynuować instalację dalej.

Java_instalacja_4.png

 

Po pomyślnym ukończeniu instalacji, program umieszczony będzie w menu, gdzie dostępne są inne aplikacje telefonu komórkowego. W zależności od modelu telefonu mogą to być grupy o różnych nazwach (np. Aplikacje, Instalacje, Osobiste itp.)

Aktywacja notowań

Java_parametry_polaczenia.png

 

Przy pierwszym uruchomieniu programu, należy podać ustawienia parametrów połączenia.

W tym celu, w oknie dialogowym należy podać nazwę użytkownika oraz hasło - identyczne jak do programu Notowania 3 (PRO) dostępnego w pakiecie zielony 1+, zielony 5+ oraz zielony MAX. Aktualny pakiet można sprawdzić po zalogowaniu do rachunku w opcji [Obsługa konta - Informacje].

Po zaakceptowaniu ustawień – nastąpi automatyczne połączenie z serwerem.

Nawiązanie połączenia

Java_nawiazanie_polaczenia_1.png

 

Nawiązywanie połączenia w programie Notowania Mobilne Po wybraniu z menu POŁĄCZ następuje nawiązanie połączenia z serwerem. Świadczą o tym komunikaty jakie wyświetlane są w lewym górnym rogu ekranu programu: Łączenie z Bramą #1, Łączenie z (adres IP serwera), Autoryzacja, Inicjalizacja danych, Połączony.

Java_nawiazanie_polaczenia_2.png

 

Pomyślny proces połączenia potwierdzony jest komunikatem Zalogowany oraz statusem Połączony, który wyświetlony jest w nagłówku okna.

Java_nawiazanie_polaczenia_3.png

 

Wyłączenie połączenia w programie Notowania Mobilne Program odbiera dane o notowaniach przez cały czas. Proces ten można przerwać wybierając z menu ROZŁĄCZ.

Java_nawiazanie_polaczenia_4.png

 

Po zatwierdzeniu polecenia, program zostanie rozłączony, co zostanie potwierdzone komunikatem Rozłączony.

Konfiguracja tabeli

Java_konfiguracja_tabeli_1.png

 

Ekran Tabela w programie Notowania Mobilne Domyślnie pierwszy ekran programu nie zawiera żadnych walorów. Należy je umieścić zgodnie z własnymi potrzebami. Wybierz z menu TABELA pozycję DODAJ WALOR.

Java_konfiguracja_tabeli_2.png

 

Dodawanie waloru do Tabeli w programie Notowania Mobilne Lista instrumentów dostępnych w programie podzielona jest na kilka grup. Otwórz na przykład INDEKSY, zaznacz pozycję WIG20 i umieść w Tabeli potwierdzając Wybierz. Analogicznie postępuj z innymi walorami, tak aby uzupełnić Tabelę o instrumenty, których notowania chcesz obserwować.

Java_konfiguracja_tabeli_3.png

 

Jeżeli potrzebujesz usunąć walor z Tabeli, zaznacz go Wskaźnikiem Pozycji i wybierz z menu TABELA pozycję USUŃ WALOR. Potwierdź ten zamiar.

Java_konfiguracja_tabeli_4.png

 

Dla każdego waloru można rozwinąć ilość jego wierszy w Tabeli, tak aby prezentowane były w nich kolejne linie ofert. Zaznacz Wskaźnikiem Pozycji interesujący Cię walor i wybierz z menu TABELA pozycję LINIE OFERT WALORU. Masz do dyspozycji do 5 wierszy, w których będą wyświetlane kolejne linie ofert. To ile będzie z nich wypełnionych notowaniami zależy od warunków oferty dostawcy notowań.

Java_konfiguracja_tabeli_5.png

 

Możesz również w szybki sposób ustawić liczbę linii ofert dla wszystkich walorów jednocześnie. Z menu TABELA wybierz LINIE OFERT WSZYSTKICH i wybierz ich liczbę. Zmiana zostanie zastosowana do wszystkich walorów jakie są aktualnie umieszczone w Tabeli.

Modyfikacja kolumn w tabeli

Java_modyfikacja_kolumn_w_tabeli_1.png

 

Zmiana ustawień kolumn w Tabeli programu Notowania Mobilne Program pozwala na dostosowanie ustawiań widoczności oraz szerokości kolumn. W menu TABELA pod pozycją KOLUMNY dostępne są pozycje: SZEROKOŚĆ i USTAWIENIA.

Java_modyfikacja_kolumn_w_tabeli_2.png

 

Zmiana szerokości kolumny możliwa jest przy użyciu przycisków wyświetlonych w dolnej części ekranu. Przycisk w prawo odpowiednio zwiększa szerokość wskazanej kolumny, a przycisk w lewo - zmniejsza szerokość.

Java_modyfikacja_kolumn_w_tabeli_3.png

 

Zmiana kolejności i widoczności kolumn w Tabeli programu Notowania Mobilne Program domyślnie wyświetla ilość kolumn dostosowaną do rozdzielczości ekranu telefonu komórkowego. Użytkownik ma możliwość modyfikacji pozycji jakie są prezentowane na ekranie Tabeli. Wybierając nazwę kolumny można odpowiednio włączyć i ukryć widoczność kolumny na ekranie Tabeli. Kolejność w jakie prezentowane są kolumny na ekranie Tabeli można dostosować przy wykorzystaniu strzałek po prawej stronie ekranu. powrót do początku

Ustawienia wykresu

Java_ustawienia_wykresu.png

 

Ustawienia wolumenu i liczby otwartych pozycji dla Wykresu w programie Notowania Mobilne Na ekranie Wykresu, poza kursem, mogą być prezentowane dane o wolumenie i liczbie otwartych pozycji. Wybierz z menu WYKRES pozycję WOLUMEN i/lub LOP. Serie danych można w analogiczny sposób wyłączyć, aby nie były dostępne na ekranie Wykresu.

Pozostałe ustawienia

Java_pozostale_ustawienia_1.png

 

Wybrane walory w Tabeli mogą być przesunięte na początek listy walorów (menu TABELA pozycja PRZESUŃ NA POCZĄTEK).

Java_pozostale_ustawienia_2.png

 

Nazwy walorów w Tabeli programu mogą być wyświetlane w postaci skrótu lub jako pełna nazwa (menu TABELA pozycja POKAŻ NAZWĘ).

Java_pozostale_ustawienia_3.png

 

Program pozwala na pominięcie komunikatu, który wysyła do użytkownika administrator serwera. Ustawienie to nie powoduje pomijania wszystkich komunikatów i działa dopiero po pierwszym wyświetleniu nowego komunikatu. (menu USTAWIENIA pozycja POMIŃ OST. KOMUNIKAT).

Java_pozostale_ustawienia_4.png

 

Domyślnie program wyświetla treści w oparciu o czcionkę systemową telefonu. Możliwe jest przełączenie czcionki wyświetlanej przez program, dzięki czemu na ekranie zmieści się więcej informacji (menu USTAWIENIA pozycja CZCIONKA).

Java_pozostale_ustawienia_5.png

 

Program działa domyślnie w oparciu o klaster serwerów. Zapewnia to bezpieczeństwo nieprzerwanego dostępu do źródła notowań. W pewnych przypadkach może to być niemożliwe, wtedy działanie klastra może być wyłączone (menu USTAWIENIA pozycja KLASTER) przez odznaczenie pola Użyj Klastra i zapisanie zmian.

Java_pozostale_ustawienia_6.png

 

W sytuacji, gdy połączenie poprzez klaster nie jest możliwe lub zostanie przez użytkownika wyłączone, program połączony zostanie z wybranym serwerem. W takim przypadku adres serwera jest podany w menu USTAWIENIA pozycja SERWER.

Aktualne ustawienia klastra serwerów podawane są pod adresem: serwery.statica.pl

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.