Doradztwo Inwestycyjne-Nasze wyniki w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2019.03.18, godz. 20:35
kontakt

Skontaktuj sie z namidoradztwo@bossa.pl


tel. (+48) 22 50 43 243
tel. (+48) 22 50 43 227
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora


Maklerzy dostepni są:

Pon.-Pt.: od 8:30-17:05

Nasze wyniki

Szczegółowe dane historyczne dotyczące wyników portfela akcyjnego rekomendowanego przez Zespół Doradztwa zawiera poniższa tabela.

NASZE WYNIKI
Lp. Data
wyceny
 Stopa zwrotu z portfela akcyjnego
w %
Stopa zwrotu z WIG-u
(benchmark) w % 
 Różnica miedzy
stopą zwrotu
z portfela akcyjnego
a benchmarkiem
w pkt. proc.
93.06.02.201937,812,525,3
92.
21.01.201933,59,923,6
91.
07.01.2019338,224,8
90.21.12.201830,55,225,3
89.05.12.201833,29,623,6
88.21.11.201829,7 3,626,1
87.06.11.201830,3 4,625,7
86.22.10.201828,93,725,2
85.
05.10.2018
29,6
7,2
22,4
84.
20.09.2018
28,76,9
21,8
83.
06.09.201827,17,3
19,8
82.21.08.2018
28,48,819,6
81.
06.08.2018
31,1
9,6
21,5
80.
20.07.2018
28,1
5,2
22,9
79.
06.07.2018
27,93,7
24,2
78.
21.06.2018
26,9
3,523,4
77.
06.06.2018
29,6
8,421,2
76.
22.05.201829,3
8,3
21
75.
07.05.2018
29,6
7,5
22,1
74.
20.04.2018
32,210,4
21,8
73.
06.04.2018
30,4
9,3
21,1
72.
21.03.2018
32,5
11,8
20,7
71.
05.03.201834,3
11,7
22,6
70.
21.02.2018
35,2
14,9
20,3
69.
05.02.2018
38,3
18,719,6
68.
22.01.2018
42,3
23,5
18,8
67.
05.01.2018
39,5
19,9
19,6
66.
21.12.2017
37,8
16,5
21,3
65.
07.12.2017
37,2
14
23,2
64.
21.11.2017
41,617,3
24,3
63.
07.11.2017
43,5
19,5
24
62.
20.10.2017
42,6
16,9
25,7
61.
06.10.2017
45,9
18,3
27,6
60.
21.10.2017
45,8
17,8
28
59.
07.09.2017
46,3
18,128,2
58.
21.08.2017
44,6
14,6
30
57.
07.08.2017
45,2
1530,2
56.
21.07.2017
44
13,7
30,3
55.
07.07.2017
43,8
11,4
32,4
54.
21.06.201745,812,2
33,6
53.
07.06.201745,2
11,5
33,7
52.
22.05.201744,4
12
32,4
51.
05.05.2017
46,6
13,5
33,1
50.
21.04.2017
44,5
8,8
35,7
49.07.04.201747,1
8,8
38,3
48.
20.03.2017
48,4
10,4
38
47.06.03.2017
47,5
8,3
39,2
46.21.02.2017
43,8
8,3
 35,5
45.
07.02.201737,6
2,1
35,5
44.
23.01.201734,2
-1,9
36,1
43.
09.01.201731,6
-2,7
34,3
42.
23.12.201629,7
-5,8
35,5
41.07.12.2016
29
-7,5
36,5
40.21.11.2016
24,8
-12,837,6
39.07.11.201624,1-12,436,5
38.20.10.201624,9-12,137
37.07.10.201623,8-12,336,1
36.20.09.201623-12,8
35,8
35.06.09.2016
22,8
-11,8
34,6
34.
22.08.2016
23,3
-12,6
 35,9
33.05.08.2016
22,4-12,635
32.20.07.201621,2
-14,635,8
31.07.07.201617,6 -19,136,7
30.
20.06.2016 16,3 -16,8 33,1
29.07.06.2016
18,2-14,9
33,1
28.
20.05.2016
18,2-1634,2
27.
06.05.2016
19,1-14,4 33,5
26.20.04.201621,4-10,8 32,2
25.07.04.201617,8-13,3
31,1
24.
21.03.201616,8-11,828,6
23.07.03.201615,3-1429,3
22.
22.02.201613,3-15,829,1
21.05.02.201613,2-1831,2
20.
20.01.2016
11,3-22,633,9
19.
 05.01.201613,2-1730,2
18.
 21.12.201513,9-15,129
17.
 07.12.201513,8-14,628,4
16.
 20.11.201517,1-9,326,4
15.
 05.11.201518,1-826,1
14.
 20.10.201516,9-5,622,5
13.
 05.10.201514,4-7,722,1
12.
 21.09.201514,3-5,519,8
11.
 04.09.201513,9-6,820,7
10.
 21.08.201514,4-4,919,3
9.
 06.08.201517,1-3,820,9
8.
 20.07.201513,3-316,3
7.
 03.07.20158,3-3,211,5
6.
 22.06.20156,9-0,77,6
5.
 03.06.20157,90,57,4
4.
 18.05.20156,74,72
3.
 04.05.20154,34,10,2
2.
 23.04.20154,13,40,7
1.
 07.04.201500
0
Informacje przedstawione na stronie bossa.pl w zakładce Doradztwo Inwestycyjne, w opisie profili inwestycyjnych, w przykładowych portfelach stworzonych przez Zespół Doradztwa DM BOŚ S.A. oraz w prezentacji wyników portfela akcyjnego rekomendowanego przez Zespół Doradztwa, nie stanowią wykonywania usługi doradztwa inwestycyjnego. Informacje te są skierowane do nieoznaczonego odbiorcy i nie uwzględniają potrzeb i sytuacji zindywidualizowanych klientów. Na potrzeby przygotowania tych informacji nie pozyskiwano żadnych informacji od klientów. Zawarte w przykładowych portfelach prezentacje składników tych portfeli oparto na danych historycznych i nie zawierają one aktualnej rekomendacji czy sugestii, co do zachowania klienta w zakresie prezentowanych instrumentów finansowych, w szczególności w zakresie działań zmierzających do uzyskania zwrotu z inwestycji. Opisy polityk inwestycyjnych prezentowanych portfeli wzorcowych dostępne są na stronie bossa.pl w zakładce Doradztwo Inwestycyjne. Informacje przedstawione w prezentacji wyników portfela akcyjnego również oparto na danych historycznych i nie zawierają one aktualnej rekomendacji czy sugestii, co do decyzji inwestycyjnych klienta, jak i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Na zaprezentowanym wykresie przedstawiającym wyniki wzorcowego portfela akcyjnego, na osi poziomej zamieszczone zostały daty wyceny wzorcowego portfela akcyjnego, a na osi pionowej zaprezentowano stopę zwrotu z wzorcowego portfela akcyjnego oraz benchmark tj. średnią stopę zwrotu dla wskaźnika odniesienia w tym samym okresie.

Prezentowane na wykresie dane dotyczące wzorcowego portfela, odnoszą się do przeszłości, są oparte na faktycznie przekazanych rekomendacjach Klientom usługi Doradztwa, jednakże DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Indywidualna stopa zwrotu klienta uzależniona jest od rzeczywistego odzwierciedlenia składu wzorcowego portfela, momentu zakupu i sprzedaży poszczególnych instrumentów finansowych wchodzących w skład wzorcowego portfela, cen po jakiej zostaną zawarte transakcje i indywidualnego poziomu opłat i prowizji.

Metodologia prezentacji wyników wzorcowego portfela akcyjnego

Wyniki zaprezentowane na wykresie pochodzą z okresu co najmniej jednego roku od daty publikacji i są aktualizowane co najmniej raz w miesiącu. Usługa doradztwa dla portfela akcyjnego świadczona jest przez DM BOŚ S.A. od dnia 07 kwietnia 2015 r.

W zakresie metodologii wyliczenia stopy zwrotu z wzorcowego portfela akcyjnego DM BOŚ S.A. informuje, że:

  1. instrumenty finansowe znajdujące się w portfelu na datę wyceny wzorcowego portfela akcyjnego, zostały wycenione po kursie zamknięcia na dzień wyceny wzorcowego portfela akcyjnego lub po cenie ostatniej wyceny dokonanej przez właściwe TFI w przypadku jednostek uczestnictwa rekomendowanych funduszy inwestycyjnych,
  2. transakcje kupna lub sprzedaży, jeżeli w rekomendacji nie został podany limit ceny, wyceniono po cenie otwarcia w dniu, w którym rekomendacje zostały przekazane Klientom, w przypadku gdy przekazanie rekomendacji nastąpiło przed rozpoczęciem sesji w tym dniu, a w przypadku gdy rekomendacja na dany instrument finansowy została przekazana w trakcje sesji – po cenie zamknięcia lub po cenie ostatniej wyceny dokonanej przez właściwe TFI w przypadku jednostek uczestnictwa rekomendowanych funduszy inwestycyjnych,
  3. transakcje kupna lub sprzedaży, w przypadku gdy został podany limit ceny, wyceniono po cenie wskazanej w rekomendacji, jeżeli instrument finansowy osiągnął limit wskazany w tej rekomendacji. W przypadku gdy kurs instrumentu finansowego nie osiągnął limitu wskazanego w rekomendacji – instrument nie jest uwzględniany,
  4. wartość dywidendy uwzględniono w dniu ustalenia prawa do dywidendy, pomniejszonej o należny podatek u źródła,
  5. raz w miesiącu, co do zasady 20- go każdego miesiąca Zespół Doradztwa dokonuje aktualizacji struktury portfela,
  6. przedstawione stopy zwrotu opierają się na wynikach brutto i nie uwzględniają kosztów prowizji maklerskich z tytułu transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, kosztów prowadzenia rachunku papierów wartościowych, kosztów przechowywania papierów wartościowych, jak i kosztu podatku dochodowego. Wyżej wskazane koszty pomniejszają zysk osiągnięty z inwestycji.
  7. Benchmark dla wzorcowego portfela akcyjnego to indeks WIG za okres odpowiadający okresowi za który przedstawiony jest wynik wzorcowego portfela akcyjnego.

Inwestor powinien mieć na uwadze, że stopy zwrotu osiągnięte w przeszłości nie gwarantują ich powtórzenia w przyszłości.

Prezentowane dane stanowią obliczenia własne DM BOŚ S.A. przeprowadzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł uznanych przez DM BOŚ S.A. za wiarygodne. Źródłem danych są: GPW, giełdy zagraniczne, na których dany instrument finansowy jest nabywany, właściwe TFI.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.